Červnové setkání Paměť v krajině Trojzemí v Hrádku nad Nisou

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi

 

 

Dne 5. 6. 2019 se uskutečnilo další z řady koordinační setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. Tentokrát se sekání konalo v multifunkčním centru Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou. Hlavními body programu bylo především vzájemné informování o dosavadních aktivitách realizovaných od začátku tohoto roku a aktivitách naplánovaných do konce roku, tedy do konce realizace projektu. Dále se hradek1partneři zabývali propagačními a informačními materiály jednotlivých partnerů, obsahovou a grafickou přípravou materiálů a prezentací již vytvořených informačních materiálů v rámci projektu.

 

Na přípravě a tvorbě informačních materiálů průběžně pracují všichni projektoví partneři, mimo PP2 Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, která je nemá v aktivitách projektu. LP Společnost pro kulturní krajinu dokončuje finální verze questingových tras a turistických tras s vědomostními kvízy. PP1 město Hrádek nad Nisou připravuje výběrové řízení na grafické zpracování a tisk informačních materiálů (publikace drobných památek Hrádecko, mapa drobných památek Hrádecko, blok pohlednic), které by mělo být zahájeno do konce tohoto měsíce. PP3 město Frýdlant již vytvořilo informační letáky ke Křížové cestě a blok pohlednic drobných památek Frýdlantsko,

hradek2

dále pracuje na tvorbě publikace drobných památek Frýdlantsko, mapě drobných památek Frýdlantsko a 2 questingových trasách s questingovým pasem. PP4 město Žitava již vytvořilo kalendář drobných památek a v současné době se zaměřuje na tvorbu publikace pro drobné památky na Žitavsku. PP5 obec Oybin vytvořilo 2 questingové trasy s pracovními listy a dále se bude zabývat tvorbou informačního sešit.

Noc kostelů ve farním obvodě Hrádek nad Nisou.

nockostelu

Hrádek nad Nisou Kostel sv. Bartoloměje -24.5. 2019  19:30 – 21:00
Chrámový sbor od sv. Bartoloměje
Komentovaná prohlídka kostela
Hudební vystoupení manželů Renaty a Petra Bendových
Výstava liturgických oděvů, předmětů a knih.

Hrádek nad Nisou Chrám Pokoje -24.5. 2019  18:00 – 19:30
Hrádecké klarinetové kvarteto
Zahájení výstavy VÍRA NADĚJE LÁSKA biskupem CČSH Pavlem Pechancem
Liberecké klarinetové kvinteto
Sólisté hudební školy Hrádek n. N
Prohlídka výstavy a kostela a drobné občerstvení.

Chrastava Kostel sv. Vavřince 24. 5. 2019 17:00
17:00 – Mš. svatá
17:45 Prohlídka interiérů kostela – přízemí lodi kostela a přilehlé prostory.

Nová Ves u Chrastavy  Kostel  Nanebevzení Panny Marie 24.5. 2019  18:00
Zpívání o lásce
vystoupí Bohemia chór Technické univerzity v Liberci – přízemí lodi kostela a přilehlé prostory.

Horní Vítkov Kostel Navštívení Panny Marie 24. 5. 2019 19:00
Zpřístupnění kostela, komentovaná prohlídka. Předpokládaný začátek od 19:00 hod.
Program ještě bude upřesněn.