Noc kostelů Hrádek nad Nisou

Noc kostelů v Hrádku nad Nisou dne 12.6.2020
- Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje
Program Noci kostelů 12. června 2020
19:30 – 19:30
Kostel otevřen od 19.30 hodin
Celovečerní program:
Chrámový sbor od sv. Bartoloměje, Hudební seskupení A proč ne … – kytara, zpěv
Prohlídka prostor kostela, nově i věž kostela, výstava liturgických předmětů, možnost ztišení a modliteb a rozhovoru s duchovními.
– Chrám Pokoje
Program Noci kostelů 12. června 2020
18:00 – 19:00
Chrám Pokoje otevřen od 18 hodin, Hudební škola Hrádek nad Nisou – vystoupení žáků, Bible – co jste možná nevěděli a výstava vzácného výtisku.

noc_kostelu2020

Bílý Kostel nad Nisou, kostel sv. Mikuláše
Program zrušen z technických důvodů.

Chrastava, kostel sv. Vavřince
Program Noci kostelů 12. června 2020
17:00 – 18:00
Mše svatá
18:00 – 20:00
Prohlídka kostela
komentované prohlídky kostela, výstava liturgických oděvů a předmětů,
18:00 – 20:00
Ztišení, rozjímání
možnost ztišení a rozjímání při četbě biblických textů a poslechu hudby.

Nová Ves, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Program Noci kostelů 12. června 2020
18:00 – 20:00
Prohlídka kostela

Horní Vítkov, kostel Navštívení Panny Marie
Program Noci kostelů 12. června 2020
20:00
Prohlídka kostela,možnost odborného výkladu – postup rekonstrukce

3. neděle velikonoční

Milí farníci, přátelé a kamarádi,
vstupujeme do 3. velikonoční neděle. Evangelní úryvek, který se dne čte, je od Lukáše z 24 kapitoly, verše 13 – 35. V textu se vracíme k večeru neděle Kristova Zmrtvýchvstání a setkáváme se z dvěma učedníky, kteří jdou z Jeruzaléma do Emauz. Jsou smutní, rozčarovaní, možná i trošku naštvaní… Diskutují o Ježíšovi, kterého nechali židovští představitele popravit, který měl být zachránce, měl Izrael vysvobodit a ono nic. Trochu je sice zneklidnily ženy, které, když přišly od hrobu a mrtvého Ježíše tam nenašly, ale jejich vnímání, „vnitřní zrak“, pohled byl zatemněný všemi těmi událostmi, a protože Ježíše prostě nikde neviděli, tak to neřešili a odcházejí pryč, nezměněni, uzavření do sebe.. Přidává se k nim na cestě z Jeruzaléma „tajemný poutník“, která „dělá, že nic neví“, vyzvídá informace, až nakonec sám převezme slovo a začne postupně učedníky uvádět do pravdy a skrze moc Božího slova je uvádí do světla. Je to Ježíšova bohoslužba slova. Když dorazí do vesnice a On přijme pozvání k večeři, sám se ujme žehnání a rozdílení chleba a oni najednou při Ježíšově bohoslužbě oběti prozří… V tom se jim otevřenou oči a poznají ho. On ale v tom okamžiku zmizí a oni zažívají radost v srdci, že se s Ním mohli setkat. Doslova jim „hoří srdce“, jak tam čteme, což se nedá asi prožívat nějak v klidu, po večeři, při siestě, ale ještě „v tu hodinu“, tedy okamžitě se zpátky pěšky vracejí do Jeruzaléma, mezi apoštoly, aby se o radost ze setkání s Ježíšem rozdělili, a nesli radostnou zvěst o Kristově vítězství dál..
Poznání vzkříšeného Pána se vždy odehrává v mžiku, bleskovou intuicí, a pak se zase všechno jakoby „vrací do normálu“. Přesně tak tomu bylo i v případě emauzských učedníků. Když na okamžik prohlédli a mohli proniknout vším tím, co se skrývalo za vnější podobou Kristova těla, Ježíš mizí a všechno je zdánlivě stejné jako dříve: místnost, stůl, chléb i sami učedníci. Stejné, a přesto jiné. Je to zkušenost, kterou nelze vypovědět slovy. Také v našem životě nás čeká celá řada překvapení, protože Ježíš chce, abychom jej poznávali ve všech lidech, situacích a všem stvoření. Být křesťanem znamená žít ve stále rostoucím údivu a bez ustání být otevřeni novým překvapením. Každý okamžik našeho života před námi odkrývá nová a nová tajemství, pokud jsme ve spojení s Ježíšem. Svýma očima jej sice nevidíme, ale je uprostřed nás skutečně přítomen – Emanuel – Bůh s námi. Našim úkolem je skrze modlitbu, adoraci, službu, soustavně očišťovat svůj zrak, abychom jej mohli zahlédnout v těch nejobyčejnějších událostech svého života. On sám – a nikdo jiný – nám jde vstříc prostřednictvím všeho, co s vírou přijímáme…
Milí farníci, jistě jste zaznamenali postupná vládní uvolňování, která se dotýkají i nás a našich bohoslužebných shromáždění. Od 24. 4. je možné, za dodržení bezpečnostních opatření (rouška, desinfekce, rozestupy 2 m, vynechání pozdravení pokoje, vynechání přežehnání se svěcenou vodou) slavit zase společně mši svatou. V naší farnosti se tedy budou od příštího týdne sloužit pravidelné mše sv. Zítra, tedy v neděli 26. 4. bude ještě naposled otevřen kostel jen k soukromé modlitbě a k přijetí svatého přijímání tak jako o předešlých nedělích, tedy v Hrádku n. N. od 9:30 hod., v Chrastavě pak od 13:30 hod. V týdnu pak budou mše sv.:
Úterý – Hrádek nad Nisou 17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje
Středa – Chrastava 17:00 hod. – kostel sv. Vavřince
Čtvrtek – Hrádek nad Nisou 17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje
Pátek – Chrastava 17:00 hod. – kostel sv. Vavřince
Sobota – Václavice 8:00 hod. – Wolhmanův statek
Neděle – Hrádek nad Nisou 9:00 hod.
Chrastava 11:00 hod.
V květnu pak budou jako každoročně po mši sv. májové pobožnosti k Panně Marii.
S tím, že tak jak je ve vládním nařízení stanoveno, max. počet je 15 osob včetně předsedajícího kněze. Ve všední dny by počet účastníků bohoslužeb neměl být problém, v neděli buďme zatím trpěliví. Dle nařízení za dodržení všech bezpečnostních podmínek zodpovídá duchovní. Je však nemožné a snad ji nepatřičné, aby kněz, který začne sloužit mši sv. a někdo ještě v průběhu mše sv. přijde do kostela, bohoslužbu přerušoval, lidi vyzýval k odchodu, či případně je z kostela vyhazoval nebo nechával vyvést. Jsme dospěli křesťane, máme rozum a občanský průkaz, buďme tedy soudní! Ti z Vás, kteří se z důvodu stanoveného počtu již do kostela nedostanou, mohou v rozestupech být v blízkosti kostela, jak v Hrádku, tak v Chrastavě máme i reproduktory, takže jde slyšet a v průběhu mše sv. pak podám všem svaté přijímání, či v této zatím „provizorní době“ je možné přijít i ve všední den. Bude – li zájem veliký již nyní, je také možnost navýšit počet bohoslužeb. Samozřejmě ti z Vás, kteří ještě zůstanete doma a budete sledovat přímý přenos mše s. nebo slavit „domácí bohoslužbu“, tak stále platí i nyní v čase uvolňování až do úplného zrušení zákazu dispens od povinnosti účastnit se mše sv. Věřím, že se další počty uvolní co nejdříve a naše společenství se bude moci rozrůstat. Do kostela vejde klidně i 500 lidí, kéž by se pak kostel naplnil!
Přátelé, tím, že se již zase začneme postupně scházet a slavit společné bohoslužby je tento můj „nedělní vzkaz“ pro Vás touto cestou poslední. Budu se tedy již těšit na osobní setkání s Vámi, vyprošuji Vám, požehnou neděli, a v odkazu níže, snad se Vám jej podaří otevřít, Vám k „malému zasmání“ zasílám také něco k postupnému uvolňování karantény nejen v kostelích… J
P. Radek Vašinek

https://www.facebook.com/975981225795547/videos/177907813323370/UzpfSTk3NTk4MTIyNTc5NTU0NzozMDEwNzcyOTE1NjQ5Njkx/