Revitalizovaná zeleň v areálu kostela sv. Bartoloměje předána.

Druck

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Hradek logo RGB

Již 30.6.2017 došlo k předání hotového díla v parku kolem kostela sv. Bartoloměje. Nicméně ještě několik týdnů po předání není možné vstupovat na nově oseté trávníky a taktéž chybí některé drobnosti, kde není dokončena administrativa a následné provedení prací. Tráva je již po několikeré seči a nebude trvat dlouho, a vstup na trávníky bude možný. Zatím zkouší kvalitu díla zejména děti, které volný zelený prostor oceňují. Muži zase přemýšlejí o praktických aspektech následné údržby a hodnotí jednak provedené dílo, ale také nápady a změny provedené projektantkou Ing.  Kateřinou Tomanovou. Ač to není úplně patrné a na první pohled se zdá, jakoby vše v parku bylo takto odedávna, spousta věcí je pojata jinak než dříve. Jak bude vše fungovat se zjistí ale až užíváním a při údržbě parku.

P1080550P1080554 P1080557 P1080564

 

Celé dílo proběhlo díky podpoře Evropské unie v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Výraznou podporu v realizaci projektu poskytují také naši projektová parneři, zejména město Hrádek nad Nisou.

Projekt Paměť v krajině Trojzemí však zdaleka nekončí. V současné době je rozpracováno výběrové řízení na restaurování 4 barokních soch při západním, hlavním vstupu do areálu. Také ostatní projektoví partneři pokračují řadou zajímavých aktivit. Více informací naleznete na stránkách projektu zde.
Stránky projektu jsou pravidelně aktualizovány a umístěny na adrese www.pametvkrajinetrojzemi.cz.
Zde jsou umístěny i informace a odkazy na ostatní partnery tohoto projektu.

vaclavice

Pár fotografiemi se vracíme k  sobotě 22. července, kdy byla  v areálu dnešního hřbitova , na místě, kde stál kostel sv. Jakuba, sloužena poutní mše sv. ke cti tohoto apoštola a patrona Václavic. Na akci se tradičně sešli obyvatelé Václavic a celého Hrádecka -Chrastavska, letos navíc přijelo poměrně dost bývalých obyvatel Václavic, rozesetých již desítky let doslova po celém světě. Díky Viktorovi a Vandě máme pár fotografií, kterými se můžeme k této akci vrátit. Mši sloužil otec Radek Vašinek z Hrádku nad Nisou na kamenném oltáři jakoby z raných biblických časů. Akce se uskutečnilazejména díky neúnavnému úsilí Matouše, jeho rodiny a přátel. Více fotografií můžete naleznout v odkazu zde... a nebo na Zonerama.

IMG_5013