Bohoslužby ve Svatém týdnu

29. 3. 2015   Květná neděle – Mše svatá s žehnáním ratolestí:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

2. 4. 2015    Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Večeře Páně:

Chrastava: 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 17:30 hod.

3. 4. 2015   Velký pátek – Velkopáteční obřady na památku umučení Páně:

Chrastava: 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 17:30 hod.

4. 4. 2015   Bílá sobota – večerní vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně:

Chrastava: 18:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 20:00 hod.

5. 4. 2015   Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

6. 4. 2015   Pondělí v oktávu velikonočním:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

Před velikonočními svátky je možné přijmout svátost smíření v tyto dny:

29. 3. 2015  Květná neděle: Hrádek nad Nisou 8:30 – 9:00 hod.

                                                      Chrastava 10:30 – 11:00

31. 3. 2015  Úterý svatého týdne: Hrádek nad Nisou 16:00 – 17:00 hod. (poté je pravidelná mše svatá, bude-li potřeba, zpovídání bude dále po mši sv. pokračovat)

2. 4. 2015  Zelený čtvrtek: Chrastava: 15:00 – 16:00 hod.

Jménem duchovní zprávy Vám všem přeji požehnaný Svatý týden a poté milostiplné svátky velikonoční, naplněné pravou radostí z Kristova zmrtvýchvstání!

P. Radek Vašinek

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny