Pozvánka na pouť

Zveme poutníky k návštěvě Jablonného v Podještědí. Hlavní pouť ke svaté Zdislavě se tu koná tuto sobotu 28. května 2016. Hlavním celebrantem mše svaté od 9.00 hodin bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, od 11.00 apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza. Mše svaté budou doprovázeny zpěvěm chrámového sboru od sv. Bartoloměje z Hrádku nad Nisou.

Přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu.

Přehled bohoslužeb během Svatého týdne 2016

Květná neděle – žehnání ratolestí, pašije

Hrádek nad Nisou9:00 hod

Chrastava11:00 hod.

Zelený čtvrtek – Poslední večeře Páně – památka ustanovení eucharistie,

obřad mytí nohou

Hrádek nad Nisou17:30 hod.

Chrastava16:00 hod.

Velký pátek – Památka umučení našeho Pána Ježíše Krista – Velkopáteční obřady

Hrádek nad Nisou17:30 hod.

Chrastava16:00 hod.

Bílá sobota – večerní vigilie ze Slavnost zmrtvýchvstání Páně

Hrádek nad Nisou20:00 hod.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční

Hrádek nad Nisou9:00 hod.

Chrastava11:00 hod.

Velikonoční Pondělí – oktáv velikonoční

Hrádek nad Nisou9:00 hod.

Chrastava11:00 hod.

Jménem duchovní zprávy Vám všem přeji požehnaný Svatý týden a poté milostiplné svátky velikonoční, naplněné pravou radostí z Kristova zmrtvýchvstání!

Přehled vánočních bohoslužeb v našem farním obvodu

24. 12. 2015 – Štědrý den

Bílý Kostel – kostel sv. Mikuláše

15:00Mše svatá – vánoční bohoslužba ze slavnosti Narození Páně se zpěvem lidových koled.

Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

20:00 – Mše svatá – vánoční bohoslužba ze slavnosti Narození Páně v noci- Zpívá chrámový sbor

Chrastava – kostel sv. Vavřince

22:00Mše svatá – vánoční bohoslužba ze slavnosti Narození Páně v noci.

 

 25. 12. 2015 – Boží Hod Vánoční

Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

9:00 – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.

17:00 – Česká Mše vánoční – J. J. Ryba – koncertní provedení.

Chrastava – kostel sv. Vavřince

11:00 – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.

 

 26. 12. 2015 – Svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka

Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

9:00 – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka.

Chrastava – kostel sv. Vavřince

11:00 – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka.

 

27. 12. 2015 – Svátek sv. Rodiny

 Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

9:00 – Mše sv. ze svátku sv. rodiny s obnovou manželských slibů.

Chrastava – kostel sv. Vavřince

11:00 - Mše sv. ze svátku sv. rodiny s obnovou manželských slibů.

 

31. 12. 2015 – Silvestr

Chrastava – kostel sv. Vavřince

15:30 – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok.

Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

17:00 – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok.

 

1. 1.  2016 – Nový rok

Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

9:00 – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.

Chrastava – kostel sv. Vavřince

11:00 – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.

Adventní koncert

Srdečně Vás zveme na adventní charitativní koncert, který se uskuteční od 16:00 hod. v kostele sv. Vavřince v Chrastavě. I letos výtěžek poputuje pro potřebné v charitním domově Vavřinec v Chrastavě. Po koncertě jste zvání na malé občerstvení u kostela.

Betlémské světlo v Hrádku nad Nisou

21. prosince 2015 přivezou skauti Betlémské světlo i do našeho města. V 17:00 hod. začne v kostele sv. Bartoloměje program „Hvězda světla“. Při něm vystoupí děti z našich základních škol a také zazpívá chrámový sbor od sv. Bartoloměje. Poté bude světlo z Betléma požehnáno a budete si jej také moci odnést do svých domovů.

Poutní slavnost svatého Bartoloměje

V neděli 30. srpna 2015 oslavíme v naší farnosti od 10:00 hod. pountí mši svatou našeho patrona sv. Bartoloměje. Při liturgii zazpívá také náš chrámový sbor. Hlavním celebrantem bude generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, který v tyto dny bude také v naší farnosti konat kanonickou vizitaci. Po mši sv. jste všichni srdečně zvání na pohoštění a k přátelskému setkání u kostela.

Noc kostelů – program

Srdečně vás zveme na akci „Noc kostelů“,  která se koná v pátek 29.května 2015

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

19 : 00  –  20 : 15  hod

Vystoupení Chrámového sboru od sv. Bartoloměje.

Komentovaná prohlídka barokního skvostu Trojzemí.

„Módní přehlídka“ liturgických oděvů užívaných při bohoslužbách a obřadech.

CHRÁM POKOJE

20 : 15  –  21 : 30  hod.

Kostel všemi smysly: nejen vůně kadidla i chuť mešního vína,

Nahlédnutí do zajímavých knih, ale i další vjemy.

Soutěž husité x katolíci: Jak známe česká přísloví.

Ukázky z kresleného filmu „Dějiny udatného českého národa“.

Společná modlitba za naše město a zemi.

K prohlídce budou také otevřeny věže kostela.