Praktické školení k mapování drobných památek

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Dne 31.3.2017 bylo pod vedením Národního památkového ústavu realizováno v Hrádku nad Nisou praktické školení pro pasportizaci drobných památek v terénu, které se zaměřilo na mapování drobných památek v regionu Hrádecka a Žitavska. Jak je vidět z fotografie, ale i z celého alba publikovaného na Zonerama, oním terénem byl příhodný areál kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Konkrétně byly modelově mapovány sochy sv. Jana Nepomuckého před vstupem do kostela vlevo, a sv. Jana Křtile před vstupemškolení vpravo při pohledu na západní vstup kostela.Praktické školení navázalo na teoretické školení k mapování drobných památek (prosinec 2016) a jeho náplní bylo především vlastní mapování drobných památek v terénu dle Metodiky pro dokumentaci drobných památek, která byla v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207″ zpracována Národním památkovým ústavem. Terénní dokumentace památek zahrnuje především poznání památky in situ, fotodokumentaci, popis drobné památky, zákresy umístění památky (širší pohled), zákresy samotné drobné památky a vyplnění expertního listu (záznamového formuláře).Na základě teoretického a praktického školení a zpracované Metodiky pro dokumentaci drobných památek budou externí pracovníci realizovat pasportizaci 50 drobných památek na Žitavsku (LP), 50 drobných památek na Hrádecku (PP1) a 50 drobných památek na Frýdlanstku (PP3).Výstupy ze školení, modelově dokumentované památky mohou pomoci při restaurování obou soch, které se připravuje v návaznosti na nyní prováděné terénní úpravy kolem kostela. Více informací k celému projektu lze nalézt na stránkách Společnosti pro kulturní krajinu, která celou akci zastřešuje. Odkaz na stránky zde… ►

 

Výsledky vyhodnocení zimní fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Výsledky vyhodnocení zimní fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

Pro nadšence fotografování a turistiky všech věkových kategorií byla od 1. 12. 2016 do 15. 3. 2017 Společností pro kulturní krajinu, v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“, vyhlášená první fotografická soutěž na téma „Drobné památky v zimě“. Na vyhlášení soutěže se podíleli všichni projektoví partneři, tedy město Hrádek nad Nisou, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, město Frýdlant, město Žitava a obec Oybin. Cílem soutěže bylo zachytit drobné památky v zimě pohledem turistů a veřejnosti.

Do soutěže bylo během zimy zasláno krásných 66 fotografií od 25 českých i německých autorů v rámci dvou soutěžních kategorií mládež a dospělí. Fotografie zachycovaly různorodé drobné památky v Trojzemí jako například kamenné kříže, hraniční kameny a milníky, boží muka, pomníčky, památníky a křížky, skalní reliéfy nebo také německé studny a kašny a další. Všechny fotografie si můžete prohlédnout na http://www.kulturnikrajina.com/page3.aspx?zaz=25-29.

Fotografie byly vyhodnoceny nezávislou odbornou porotou dne 30. 3. 2017. V kategorii mládež (10 – 18 let) se vítěznou fotografií stala fotografie s název „Socha sv. Jana u Sirného pramene“ od autora Josefa Františka Straky, která zachycuje sochu sv. Jana v Horní Světlé. V kategorii dospělí (nad 18 let) byl jako nejlepší vybrán snímek s názvem „Svatý Jakub u Jindřichovic 1“ od autorky Kateřiny Zajíčkové, který zachycuje malou zříceninu kostela sv. Jakuba ze 13. století u Jindřichovic pod Smrkem. Druhé místo v kategorii dospělých obsadila fotografie „Zlatá Trýzeň“ vyfocená Janem Mrázem a na třetím místě se umístil snímek Hany Perné „Stará poutní krása“. Autorům vítězných snímků gratulujeme.

Odborná porota a projektoví partneři také v rámci soutěže vybrali 6 nejhezčích fotografií pro tvorbu elektronických puzzle. Těmito fotografiemi jsou „Zlatá Trýzeň“ od Jana Mráze, snímek „U křížku“ Jitky Rožkové, fotografie „Sv. Jakub u Jindřichovic 1“ zaslaná Kateřinou Zajíčkovou, snímek s názvem „Strážce lesa“ od autorky Hany Perné, fotografie „Dům Christiana Davida a studna v Herrnhutu“ od Michaela Tietzeho a fotografie „Anděl na Žitavském hřbitově Frauenfriedhof“ od autorky Petry Glass. Elektronické puzzle budou pro všechny dostupné online na internetových stránkách projektu http://www.kulturnikrajina.com/index3.aspx?rub=20. Dále budou všechny soutěžní fotografie využity pro další projektové aktivity jako například tvorbu informačních materiálů nebo pro doplnění databanky a dvoujazyčné webové aplikace, která bude obsahovat informace k 150 drobným památkám a která umožní návštěvníkovi plánování jeho návštěvy příhraničního regionu dle tras nebo objektů zájmu.

Pro ty, kteří se nestihli soutěže zúčastnit, a pro další zájemce chystá Společnost pro kulturní krajinu druhou fotografickou soutěž drobných památek v Trojzemí, která bude probíhat od 1. 6. 2017 do 15. 8. 2017. Všechny potřebné informace a soutěžní podmínky budou včas zveřejněny na internetových stránkách projektu v sekci Aktuality.

 

 

1_misto_kategorie_dospeli_-_Svaty_Jakub_u_Jindrichovic-_K_ZajickovaSocha_sv_Jana_u_Sirneho_pramene_-_J_F_StrakaJ_Rozkova_-_U_krizku

 

Stará poutní krása2_misto_kategorie_dospeli_-_Zlaty_Tryzeň_-_J_MrazM_Tieze_-_Diakonie_Herrnhut_mit_Brunnen

P_Glass_-_Engel_auf_dem_Zittauer_FrauenfriedhofStrážce lesa4_misto_kategorie_dospeli_-_Kaple_na_poli_u_Krizan_-_M_Paul