Slavnostní předáni kaple na Uhelné proběhne dne 4. 8. 2018 ve 13.00.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbehttp://farnost-hradek.cz/wp-content/uploads/2017/04/SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi.jpg

26. čuhelnáervence 2018 v podvečer byly osazením pískovcového kříže do nejvyššího místa objektu definitivně dokončeny stavební práce na opravě kaple v Uhelné. Za jediný rok se z padající ruiny stala chlouba Uhelné u Hrádku nad Nisou. Pyšné může být i celé město Hrádku nad Nisou, kam Uhelná územně spadá a které se o znovuzrození této památky nejvíc zasloužilo. Slavnostni predani kaple na Uhelné, kterou rekonstruovalo město Hradek nad Nisou ze spolecneho projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ proběhne dne 4.8.2018 ve 13.00. Krom partnerů projektu vystoupí  ZUS Liberec a písničkářka Jana  Vébrová.

Restaurování 4 kamenných barokních soch při kostele sv. Bartoloměje Hrádek nad Nisou

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Téměř rok trvající náročné práce na výše uvedeném díle byly dokončeny ve čtvrtek  26. 7. 2018. Sochy Archanděla Michaela a sv. Josefa byly zrestaurovány na místě, Sochy sv. Jana Nepomuckého a sousoší sv. Jana Křtitele bylo provedeno v ateliéru Vankol. Na místě pak byly zrestaurovány podstavce soch. Původní podstavce nesly také nápisová pole s označením soch. Nové označení zatím není provedeno, proto připojujeme krátkou zprávu alespoň na farním webu.

 

 

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje jsou po restaurování zpět na svém místě.

IMG_2296

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje byly na podzim roku 2017 demontovány z podstavců a převezeny do ateliéru zhotovitele. Byl proveden restaurátorský průzkum, odstranění nepůvodních doplňků a očištění povrchu kamene. Po stabilizaci vlhkosti v kameni na potřebnou úroveň bylo provedeno celkové povrchové chemické zpevnění kamene, bylo  provedeno osazení nosných nerezových armatur a plastické doplnění. Doplněn byl  krucifix a poškozené části  rukou sochy Sv. Jana Nepomuckého. Výraznou proměnou prošlo sousoší sv. Jana Křtitele, kde změny doznala řada detailů, ale natočena byla i celá kompozice. Všechny tyto zásahy byly vedeny snahou přiblížit dochované dílo vzhledově co nejvíce originálu, ale přiznat i to, že sochy jsou již 300 let staré.
Průběh instalace který pobíhal v režii našich restaurátorů z ateliéru Wagner je zachycen na fotografiích, které jsou přístupné zde… ► nebo poklepem na fotografii.
Restaurování proběhlo v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, č. 100260207 kde naše farnost spolupracuje s dalšími čtyřmi partnery na společném díle v Trojzemí. Rozhodně rádi doporučíme aktivity které zvelebují hrad Oybin ve stejnojmenné obci v Žitavských horách. Hotovo mají ve Frýdlantu, kde byla restaurována křížová cesta. V Žitavě v areálu bývalého františkánského kláštera práce vrcholí, areál dvora aktuálně ještě není přístupný.  Hrádek nad Nisou dokončil v rámci stejného projektu práce na morovém sloupu na námětí a dokončena byla i kaple na Uhlené.