Lednové setkání projektových partnerů v Hrádku nad Nisou

Dne 30. 1. 2018 se projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ opět sešli na společném koordinačním setkání, které proběhlo na radnici v Hrádku nad Nisou.

Tématem setkání opět byla postupná realizace projektových aktivit jednotlivými partnery a plnění projektového plánu. LP Společnost pro kulturní krajinu postupně realizuje aktivity podrobné pasportizace drobných památek v regionu Žitavska a zároveň průběžně pracuje na zpracování questingových tras a turistických tras s vědomostními kvízy. V rámci druhého milníku LP byly v průběhu roku 2017 vytvořeny elektronické puzzle z vítězných fotografií dvou realizovaných fotografických soutěží a z fotografií z mapování drobných památek z regionu Trojzemí (LP Žitavsko, PP1 Hrádecko, PP3 Frýdlantsko), elektronické puzzle si můžete vyzkoušet složit na internetových stránkách projektu pod odkazem http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/index3.aspx?rub=22. Zároveň jsou na internetových stránkách také již v pracovní verzi dostupné první vědomostní kvízy ke třem cyklistickým trasám, které jsou tvořeny v rámci třetího milníku LP. PP1 město Hrádek nad Nisou na podzim dokončilo rekonstrukci a obnovu morového sloupu se sousoším sv. Anny, jehož replika byla navrácena na téměř původní místo na Horní náměstí v Hrádku nad Nisou. Dne 31. 1. 2018 bude také dokončena rekonstrukce kapličky na Uhelné, k jejímuž dokončení město Hrádek nad Nisou plánuje pro projektové partnery i veřejnost uspořádat slavnostní otevření.

Vánoce 2017

24. 12. 2017 – Štědrý den
9:00 hod.
– kostel sv. Bartoloměje – Hrádek nad Nisou – 4. neděle adventní – poslední adventní bohoslužba.

11:00 hod. – kostel sv. Vavřince – Chrastava – 4. Neděle adventní – poslední adventní bohoslužba.
20:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje – Hrádek nad Nisou – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci – zpívá chrámový sbor
22:00 hod. – kostel sv. Vavřince – Chrastava – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci.

25.12. 2017 – Boží Hod Vánoč
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje – Hrádek nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.

11:00 hod. – kostel sv. Vavřince – Chrastava – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje – Hrádek nad Nisou – Česká mše vánoční – J. J. Ryba – koncertní provedení.

 26. 12. 2017Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.
9:00 hod.
– kostel sv. Bartoloměje  – Hrádek nad Nisou – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka, patrona litoměřické diecéze.

11:00 hod. – kostel sv. Vavřince – Chrastava – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka, patrona litoměřické diecéze.
16:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie – Horní Vítkov – Vánoční zpívání koled

31.12. 2017Svátek Svaté Rodiny.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje – Hrádek nad Nisou – Mše sv. s obnovou manželských slibů.

11:00 hod. – kostel sv. Vavřince – Chrastava – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje – Hrádek nad Nisou – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do Nového roku.

1. 1. 2018Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok.
9:00 hod.
– kostel sv. Bartoloměje – Hrádek nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.

11:00 hod. –  kostel sv. Vavřince – Chrastava – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.

5. 1. 201810:00 hod. – Žehnání tříkrálovým koledníkům – kostel sv. Bartoloměje – Hrádek nad Nisou.

7.1. 2018Slavnost Zjevení Páně – „Tří králů“.
9:00 hod.
– kostel sv. Bartoloměje – Hrádek nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti se žehnáním vody, kadidla a křídy.

11:00 hod. –  kostel sv. Vavřince – Chrastava – Mše sv. ze slavnosti se žehnáním vody, kadidla a křídy.

Advent 2017

2.12.2017 - 15:00 hod. – Hrádek nad Nisou – fara – „adventní dílnička“- výroba adventních věnců.
16:00 hod. – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – Machnín – „Advent v Machníně.
9.12.2017 – 14:30 hod. – kostel Nanebevzetí Panny Marie – Nová Ves – Adventní zpěvy a vánoční zpívání dětí.

16. 201716:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – „Adventní koncert“. Vystoupí členové divadla F. X. Šaldy v Liberci. Výtěžek bude věnován na podporu charitního domova pokojného stáří v Chrastavě.
21. 201718:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – „Betlémské světlo“ – vystoupení dětí se žehnáním Betlémského světla.
22. 12. 201718:00 hod. – kostel sv. Mikuláše v Bílém Kostele nad Nisou – Vánoční koncert a žehnání Betlémského světla.
23. 12. 201718:00 hod. – kaple Panny Marie Pomocné – Uhelná – Vánoční bohoslužba.