Dubnové setkání projektových partnerů v Městských muzeích Žitava.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Dne 17. 4. 2018 se u PP4 v Žitavě uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. Hlavní body partnerské schůzky byly především: kontrola plnění milníků včetně informací o realizovaných aktivitách, publicita projektu, informační opatření a informační tabule u jednotlivých partnerů a společné aktivity a společné informační materiály (questingy, publikace aj.).Všichni projektoví partneři postupně představili a zzittau1hodnotili své aktivity, které jsou součástí jednotlivých milníků. PP1 město Hrádek nad Nisou již dokončilo milník č. 1 Rekonstrukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, stejně tak i milník č. 2 Obnova a rekonstrukce kaple na Uhelné. Zároveň byli partneři pozvání na slavnostní otevření kapličky, které je plánováno na 4. 8. 2018. PP2 Římskokatolická farnost se aktuálně soustředí na restaurování 4 kamenných soch z areálu kostela sv. Bartoloměje a na přípravu výběrového řízení restaurování kamenné architektury křížové cesty, taktéž v areálu kostela. Město Frýdlant (PP3) na Křížovém vrchu, po revitalizaci zeleně (milník 3), dokončilo také stavební práce rekonstrukce Křížové cesty, která je součástí milníku č. 2. K dokončení celého druhého milníku schází již jen osazení informačních tabulí a pamětní desky na Křížové cestě a její slavnostní otevření, na které byly pozváni a budou se ho účastnit i všichni projektoví partneři. Slavnostní otevření a vysvěcení Křížové cesty za účasti litoměřického biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta je plánováno na sobotu 12. 5. 2018. I v Žitavě u PP4 probíhá realizace plánovaných aktivit. V současné době se nejvíce pracuje na sanaci klášterního dvora Žitava, konkrétně na milníku č. 2 obsahující zlepšení stavu zeleně s částečnými úpravami a vydlážděním cest a sanaci hrobek. Současně projektový partner pracuje také na přípravě publikačních opatření, konkrétně na přípravě kalendáře „Památky Žitavsko“ a na tvorbě questingové trasy v oblasti Žitavy. PP5 obec Oybin také informovala o svých aktivitách, konkrétně především o zahájení stavebních pracích na zřízení hospodářského zázemí předhradí (milník č. 3).
Dále byly partnery diskutovány společná informační opatření, především značky pro questingové trasy a questingový pas a informační tabule s informacemi nejen o projektu, ale také o projektových partnerech, které si partneři vzájemně umístí v místech realizace projektu či ve vybraných místech v daných městech. V rámci questingových tras byly představeny první značky pro questingy, které realizuje LP, byly dořešeny drobné grafické návrhy a připomínky zpracování značek a questingového pasu. Graficky shodné značky dále budou vytvořeny také ke questingovým trasám ostatních partnerů (PP3, PP4, PP5). Dále byl prostor věnován také webové aplikaci drobných památek, která je v současné době připravována (PP1). LP, PP1 a PP3 mají za úkol postupně dodávat informace k drobným památkám, které jsou výstupy mapování památek v jednotlivých regionech a které budou obsahem webové aplikace, která má být kompletně vytvořena do září roku 2019.
Na konec jednání byli partneři provedeni po Městských muzeích Žitava a po klášterním dvoře, kde město Žitava prezentovalo dokončené, aktuálně realizované i plánované aktivity.
Všichni projektoví partneři se znovu setkají na již zmíněném slavnostním otevření Křížové cesty na Křížovém vrchu ve Frýdlantu v sobotu 12. 5. 2018.

Třetí fotografická soutěž drobných památek.

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

J_Rozkova_-_U_krizku

Snímek „U křížku“ od autorky J. Rožkové

Společnost pro kulturní krajinu v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ vyhlašuje již třetí: FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ DROBNÝCH PAMÁTEK s cílem zachytit tematicky drobné památky v Trojzemí (Hrádecko, Frýdlantsko, Žitavsko) pohledem turistů a veřejnosti. Fotografie zařazené do soutěže budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách projektu http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz v  sekci  Projekt – aktuality. Výherní fotografie bude vyhlášena v každé kategorii do 30. 9. 2018 a její a utor bude odměněn drobnou cenou. Přičemž za drobnými památkami nemusíte daleko cestovat, jsou nezaměnitelnou součástí krajiny a často se nachází v naší blízkosti. Fotosoutěž bude probíhat v termínu  od 17. 4. 2018 do  31. 8. 2018 a bude rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících na: 1. děti, 2. mládež a 3. dospělí.
Odkaz na soutěžní podmínky: http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/page3.aspx?zaz=25-90
Internetové stránky projektu: http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz
E- mail: pametvtrojzemi@gmail.com
Úkolem  soutěžících  je  libovolně tematicky vyfotografovat drobnou památku v Trojzemí na téma  „Hra  se  světlem“ a zaslat ji na e-mail: pametvtrojzemi@gmail.com,  společně s doplňujícími  informacemi:  název  fotky,  název památky,  soutěžní  kategorie,  jméno  autora  a kontakt.  Do  předmětu  emailu  soutěžící  uvede „Fotografická soutěž –Hra se světlem“.
Autor zasláním  fotografie  souhlasí  s podmínkami soutěže a fotografie je tím do soutěže zařazena.

 

Průběh prací z kontrolního dne 05.4.2018 z restaurátorských prací na souboru barokních soch u kostela Sv. Bartoloměje

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje byly na podzim roku 2017 demontovány z podstavců a převezeny do ateliéru zhotovitele. Byl proveden restaurátorský průzkum, odstranění nepůvodních doplňků a očištění povrchu kamene. Po stabilizaci vlhkosti v kameni na potřebnou úroveň bylo provedeno celkové povrchové chemické zpevnění kamene. Od posledního KD bylo u obou soch provedeno osazení nosných nerezových armatur a plastické doplnění. Rozpracováno je plastické doplnění krucifixu a rukou sochy Sv. Jana Nepomuckého. Při průzkumu bylo zjištěno, že svatozář pravděpodobně nebyla osazena, bude ještě ověřeno, zda neexistuje starší dobové vyobrazení, jak socha dříve vypadala. Řeší se také to, jak vypadala palmetová ratolest , oproti původnímu záměru půjde pravděpodobně  o náročnější a zdobnější provedení. Ve spolupráci s odborníky z památkové péče se hledá i výraz výsledné  podoby sousoší Sv. Jana Křtitele, které by odpovídalo co nejvíce původnímu originálu.

P1150986P1150984

P1150988P1150988