Pouť do Krakova, k Božímu milosrdenství a na další místa v okolí.

Ve dnech 13. 3. až 15. 3. 2023 vyrazili poutníci z hejnické, hrádecké, chrastavské a raspenavské farnosti na zájezd do několika polských měst. Duchovní záštitu převzali Otec Radek Vašinek a Otec Pavel Andrš.

P1080674comp

Fotografie z pouti jsou v externí galerii, vstup zde …►, nebo poklepáním na obrázek.
První zastávkou byla Legnica – kostel s. Jacka, kde se roku 2013 uskutečnil eucharistický zázrak. Místní kněz nám velmi poutavě převyprávěl celou historii. Mluvil o tom, že Bůh nás miluje a je ochoten se nám při každé mši svaté dávat za pokrm, že tento zázrak byl uskutečněn pro každého z nás a může změnit náš život, když budeme mít odvahu Bohu uvěřit. Více o této události je v odkaze zde   Eucharistický zázrak v Polsku -zde …►
     Odpoledne prvního dne jsme dorazili do Wadovic, rodného města papeže sv. Jana Pavla II. V jeho rodném domě je v současnosti muzeum, kde jsme se seznámili s životním příběhem tohoto velkého muže. Pak jsme se pomodlili v bazilice Obětování Nejsvětější Panny Marie navštívili, prohlédli si centrum městečka a někteří stihli zajít do cukrárny, kam chodíval Karol Wojtyla na krémové řezy.
V klášteře Kalwarie Zebrzydowske jsme měli domluveno luxusní ubytování. Večer pro nás sloužili mši svatou Otec Radek a Otec Pavel, část výpravy se za tmy vydala ještě na křížovou cestu.
Druhý den jsme strávili prohlídkou historického centra města Krakow a návštěvou muzea Wieliczka – unikátních solných dolů. Měli jsme velké štěstí na průvodkyni, která byla milá, vzdělaná, měla dar zajímavě vyprávět, a to bravurní češtinou.
V Krakowě jsme navštívíli hrad Wavel, včetně katedrály sv. Stanislava a sv. Václava, Oblast starého města spolu s historickou zástavbou i solné doly Wieliczka byly v roce 1978 zařazený na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Prohlídka těchto starých dolů skýtá skutečně jedinečný zážitek. Sestoupili jsme do hloubky až 135 m pod zem, procházeli jsme úzkými chodbami, obdivovali krásné vytesané sochy ze soli, solná jezera, ale opravdovou perlou solného dolu je překrásná kaple sv. Kingy. To se nedá popsat, to se ale musí vidět. Součástí prohlídky byly též ukázky práce v dolech pomocí moderních audiovizuálních technologií.
Poslední den jsme navštívili centrum Jana Pavla II., což je kulturní a společenské centrum, které bylo otevřeno v roce 2014. Součástí centra je především kostel, který má nad hlavními dveřmi velkými písmeny napsáno heslo Jana Pavla II. „Nebojte se“, dále je součástí stavby také řada kaplí, památník, muzeum, vzdělávací institut a dokonce i nejvyšší krakowská věž. Hlavním smyslem centra je propagovat dílo a odkaz papeže Jana Pavla II., a to prostřednictvím různých kulturních a vzdělávacích programů, výstav, setkávání lidí různých názorů…My jsme navštívili expozici nazvanou „Nevyhnutelnost dialogu“, kde jsme se seznámili s klíčovými momenty v životě Jana Pavla II., jeho dílem v oblasti lidských práv, náboženského dialogu a mírového procesu.
V nedalekém chrámu Božího milosrdenství jsme mohli prožít mši svatou. Po té nám řádová sestřička z kláštera sv. Faustyny vyprávěla o Božím milosrdenství a o životní cestě sv. Faustyny Kowalske. Boží láska a odevzdanost do vůle Boží sestře vyzařovala z tváře. Bylo to krásné zakončení naší pouti. Tolik tedy z vyprávění jedné účastnice. Jiná účastnice dění i celou pouť krásně shrnula: „Určitě to byly ale krásné a požehnání dny“.
Program zájezdu den po dni  byl následující:
Pondělí
5:00 odjezd z Raspenavy – Obecní úřad vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie (příjezd autobusu v 4:45)
5:45 odjezd z Chrastavy – parkoviště Penny (příjezd busu v 5.30?)
6:15 odjezd z Hrádku n. N. – parkoviště bývalého autobusového nádraží – parkoviště naproti fary (příjezd v 6:00)
8:00 – Legnica – návštěva sanktuária sv. Jacka v Lehnici – kde se v roce 2013 uskutečnil eucharistický zázrak (viz: https://jacek-legnica-sanktuarium.pl/info/wydarzenie-pl
9:00 odjezd do Wadowic.
14:00 Wadowice
–   návštěva rodného domu a muzea Jana Pavla II.; prohlídka městečka.
16:30 odjezd do Kalwarie Zebrzydowske, ubytování.
18:15 mše sv. (jen pro nás – kaple Umučení Páně v areálu kláštera).
19:00 večeře (restaurace).
20:00 večerní program (možnost účastnit se křížové cesty, výstupu na Kalvárský kopec…volné sdílení, povídání, odpočinek).
Úterý
7.00  Snídaně (v restauraci)
7.45  Odjezd z Kalwarie Z. do Krakowa.
9.00  – 10.30  Prohlídka Wawelu v Krakově (nádvoří zámku + interiér katedrály).
10.30   Královská cesta.
11.00   Orloj v Collegium Maius, Rynek (hl. náměstí), volný čas k individuální prohlídce např. kościół Mariacki.
12.00   Hejnal Mariacki (historické troubení z věže)
12:15 volný čas na oběd a k nákupu suvenýrů.
13.30   Odjezd do Wieliczky.
14:10
  Vstup do muzea Wieliczka (unikátní solné doly – předběžné upozornění – je tam 800 schodů dolu (nahoru pak výjezd ven výtahem), trasa pešky cca 3 km – budeme chodit pozvolna, tak abychom to všichni zvládli – nicméně, pokud už nyní víte, že to bude pro někoho z vás náročné či nemožné absolvovat, dejte nám prosím vědět).
17.30   Odjezd do Kalvárie Z.
18:15 mše sv.
(jen pro nás – kaple Umučení Páně v areálu kláštera).
19:00 večeře (restaurace).
20:00 večerní program (možnost účastnit se křížové cesty, výstupu na Kalvárský kopec…volné sdílení, povídání, odpočinek).
Středa
7.00  Snídaně.
7:45  Odjezd do Krakova
– Lagiewniky.
9.15  Prohlídka centra Jana P. II.
11:00  Prohlídka kaple a kláštera, kde žila s. Faustyna,  setkání s některou z řeholních sester, chrám Božího Milosrdenství.
12.00  Mše sv. v bazilice Božího milosrdenství.
13:00
oběd, volný čas.
14:00
odjez.
20.00 příjezd do Hrádku n. N.
20:30 příjezd do Chrastavy.
21:15 příjezd do Raspenavy.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny