PŘEHLED BOHOSLUŽEB BĚHEM SVATÉHO TÝDNE 2018

25. 3. 2018 – Květná neděle – žehnání ratolestí, pašije
Hrádek nad Nisou – 9:00 hod
Chrastava – 11:00 hod.
29. 3. 2018 – Zelený čtvrtek – Poslední večeře Páně – památka ustanovení eucharistie,
obřad mytí nohou
Hrádek nad Nisou – 17:30 hod. Chrastava – 16:00 hod.
30. 3. 2018 – Velký pátek – Památka umučení našeho Pána Ježíše Krista – Velkopáteční obřady
Hrádek nad Nisou – 17:30 hod.
Chrastava – 16:00 hod.
31. 3. 2018 – Bílá sobota – večerní vigilie ze Slavnosti zmrtvýchvstání Páně
Hrádek nad Nisou – 20:00 hod.
1. 4. 2018 – Neděle Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční – při obou bohoslužbách budou požehnány velikonoční pokrmy.
Hrádek nad Nisou – 9:00 hod. (zpívá chrámový sbor)
Chrastava – 11:00 hod.
2. 4. 2018 – Velikonoční Pondělí – oktáv velikonoční
Hrádek nad Nisou – 9:00 hod.
Chrastava – 11:00 hod.
Jménem duchovní zprávy Vám všem přeji požehnaný Svatý týden a poté milostiplné svátky velikonoční, naplněné pravou radostí z Kristova zmrtvýchvstání!
P. RADEK VAŠINEK

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny