Slavnost udílení svátosti biřmování v naší farnosti

23. května 2015, v předvečer Slavnosti Seslání Ducha svatého, navštívil naší farnost otec biskup Jan Baxant a udělil 14-ti našim biřmovancům svátost biřmování. Záznam můžete shlédnout na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=V3rc_1esj6E
(https://www.youtube.com/watch?v=V3rc_1esj6E)

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny