Tři králové přijdou online.

TS2021_Plakat-page-1

Vzhledem k nekončícím omezením spojeným s nákazou COVID-19 v České republice bude Tříkrálová sbírka 2021, pod záštitou Oblastní charity Liberec, probíhat výhradně ON-LINE cestou. Po zvážení aktuální situace a kvůli  nejistotě související s dalším vývojem, jsme přistoupili k tomuto nelehkému rozhodnutí. Hlavním důvodem je samozřejmě potřeba ochránit všechny děti i dospělé, jež se každoročně na průběhu sbírky podílejí , jakož i všechny dárce, které by koledníci navštívili.

Přestože nás velmi mrzí, že k tomuto kroku muselo dojít, neskládáme bezradně ruce do klína. Pro všechny dárce, kteří se připravovali přispět do tříkrálových kasiček zde máme řešení! V rozmezí od 1. do 24 ledna 2021 bude zprovozněna ONLINE KASIČKA, do níž může každý zaslat svůj dar na konkrétní účel, který pomůže v Liberci a okolí.
Pokud byste rádi přispěli svým darem, vyberte si záměr a při odesílání platby použijte variabilní symbol, jenž mu je přidělený. Díky tomu se Váš dar dostane právě tam, kam patří.

Velmi děkujeme, vážíme si Vaší pomoci!

Sbírkový účet: 66008822/0800

Sbírkové záměry Oblastní charity Liberec Variabilní symbol
Oblastní charita Liberec – Domovy pro matky s dětmi v tísni, Charitní šatník 777046001
Oblastní charita Liberec – Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince 777046002
Hospic sv. Zdislavy 777046344
Občanské sdružení Hrádek  n. N. – Ostrov života z.s. 777046334
Centrum Lira, z.ú. 777046343
Středisko Naděje – Terénní program Jablonec n./N. 777046601
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Liberec 777046373
Projekt Adopce na dálku 777046348
Domov pro seniory – Domov u Spasitele 777046401

TS2021_Plakat-page-2

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny