Vítkov u Chrastavy

P1010416corHistorie

Kostel zde pravděpodobně vznikl v 1330-1335 jako dřevěná stavba při níž byl kolem kostela zřízen hřbitov. Ta stavba vydržela, jistě s úpravami, až do roku 1575, kdy s podporou frýdlantské vrchnosti, konkrétně Melchiora z Redernu, začala stavba dnešní svatyně. Ta byla upravována po třicetileté válce v letech 1671–1680. Nová stavba znamenala především výstavbu trojlistého závěru, úpravu tvaru oken a pořízení nového zařízení. Oltářní obraz z této doby je ve 21. století umístěn ve farním kostele v Chrastavě. Nad vchodem do kostela byla umístěna deska s nápisem „Všemohoucímu bohu k věčné chvále, milostivé vrchnosti na počest“. V roce 1714, proběhla  přestavba. Byl změněn tvar oken  v kostelní lodi a postaven nový barokní oltář, na němž byl umístěn obraz Navštívení Panny Marie odlibereckého malíře Philippa Leubnera. V chrámové lodi byla umístěna kazatelna a velký kříž. V rozích visely kulaté obrazy evangelistů, byla tu rovněž socha sv. Jana Nepomuckého.  V roce 1866 byly v kostele instalovány nové varhany z dílny Fr. Müllera z Janova u Nového Boru. Strop kostela byl vyzdoben velkou freskou, zachycující Cestu Panny Marie k sv. Alžbětě (Navštívení Panny Marie). V roce 1870 restauroval oltářní obrazy chrastavský malíř August Jonas. Nová barevná kostelní okna byla zasazena v roce 1883. O deset let později byly na kostele umístěny věžní hodiny. Roku 1905 byly v kostele umístěny vyřezávané jesličky dovezené z Tyrolska.  Vysídlením původního  německy mluvícího obyvatelstva zaniklo farní společenství a také začal kostel chátrat. Po roce 1989  vzniklo v obci občanské sdružení usilující o záchranu kostela a proběhly první zajišťovací práce.  Kostel byl pronajat od římskokatolické farnosti Vítkov u Chrastavy spolku „Svítání – Horní Vítkov“. Spolek odstranil okolní náletové dřeviny. Společným úsilím okolních živých farností a Spolku byl v roce 2015  byl kostel zaměřen, byla provedena jednoduchá dokumentace havarijního zajištění stavby a bylo provedeno důležité zajištění první vazby u věže a průvlačného trámu.

Poutní mše sv. ve Vítkově

Pravděpodobně po mnoha desítkách let byla sloužena poutní mše sv. v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově.
Video z akce je k shlédnutí zde… ► nebo proklikem z obrázku.

DSC01020

Další fotografie v galeriách níže.

http://janzagwozd.rajce.idnes.cz/Vitkov_2015/
Zaměřování kostela, lodi, krovu a věže.

http://janzagwozd.rajce.idnes.cz/Vitkov_2016/
Oprava první krovové vazby a průvlačného trámu, které zamezilo bezprostřednímu riziku zkázy krovů, střechy a stropu.

http://janzagwozd.rajce.idnes.cz/Vitkov__2017/
Poutní mše sv. v roce 2017.

Kostel ve Vítkově je zařazen do programu Obnova kostelů, kde je možno přispět na rekonstrukci. http://www.obnovakostelu.cz/kostel-vitkov-u-chrastavy/

Komentáře jsou uzavřeny