Slavnostní předání restaurované hrobky v Žitavě

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe
Dne 7.12. 2019 ve 14:00 hodin jsme společně oslavili  dokončení restaurování hrobky rodin Schreer a Naumann v Žitavském klášterním dvoře.
  Náš partner, Žitavská muzea zde v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí P1190762comp zrestauroval  část tohoto areálu, jednoho  z nejvýznamnějších skvostů  této architektury v Sasku.  Restaurovanou hrobku nechal v roce 1704 postavit obchodník Friedrich Schreer (1653–1729) jako jednu v řadě na západní straně areálu.
V žitavském františkánském klášteře existoval do poloviny 16. století konvent. Klášter zanikl během reformace, následně byly budovy těžce počkozeny za třicetileté války.  V následujícím období byl areál upraven, došlo i k novému využívání areálu.  Významným žitavským rodinám poté sloužil přibližně mezi lety 1675 a 1760 jako hřbitov.  Vzniklo tak zdí obehnané prostranství o velikosti cca 42× 22 metrů s 22 hrobkami,z nichž se dodnes  16 zachovalo. Na západní straně stojí řada pohřebních kaplí připomínající uliční frontu,  kaple  Junge I/Knispel 1690/95, Nesen 1691, Stöcker 1692, Besser 1696, Moser/ Böttger 1701. V pozadí za hrobkami se nachází významná budova  Heffterbau, jejíž přízemní sál sloužil v letech 1691–1846 jako modlitebna českých exulantů. která je dnes také součástí muzejního areálu. Na severní straně dvora se  nacházejí největší stavby, mezi nimiž je jako jeden z nejstarších objektů hrobka  patricije a městského soudce Johanna Friedricha Junge (zemřel 1718), která  vznikla asi v letech 1690/95 a významná hrobka Christiana Böttigera vystavěná v roce 1685. Nepřehlédnutelná je uprostřed východní strany hřbitova stojící hrobka Hännig,  vystavěná ve formě  umělé skály, do níž jsou zasazena různá zvířata a rostliny, draci, kosti a lebky. Klenáku brány dominuje hlava Medusy z antické mytologie.
Zároveň byla při této akci představena publikace z pera Torstena Pietschmanna Památky v Trojzemí. Ta se věnuje jednak klášternímu dvoru v Žitavě, ale i celé řadě dalších velice zajímavých, ale často neprávem opomíjených památek. Kniha byla vydána v německé a české mutaci rovněž v rámci našeho projektu.

Restaurierte Statuen und Elemente der Steinarchitektur im Areal der Kirche des Hl. Bartholomäus

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Restaurierte Statuen und Elemente der Steinarchitektur im Areal der Kirche des Hl. Bartholomäus im Rahmen des Projekt Gedächtnis in den Dreiländereck.

A  Hl. Josef
B  Erzengel Michael
C  Hl. Johannes Nepomuk
D  Hl. Johannes der Täufer

I.– XIV. Kreuzweg – vierzehn spätbarocke Kapellen – Stationen des Kreuzweges aus den Jahren 1767 -1768

Grabsteine, Nischenkapellen und weitere Elemente der Steinarchitektur

 1. Grabstein – Ehepaar Anna Dorothea Pietsch (+1786) und Joseph Pietsch (+1789), Spätbarock
  3.             Grabstein – Caroline, Neugotik
  4.             Grabstein – Joseph (+1844), Klassizismus
  5.             Grabstein – Anna (1866?), Neugotik
  7.             Grabstein mit einem großen Kreuz – Franz Günzel (1805 – 1856), Klassizismus
  10.           Grabstein  – (+1860), Klassizismus
  12.           Grabstein – Neugotik
  13.           Grabstein – Neumann, Neuromanik
  15.           Grabstein – Klassizismus
  17.           Grabstein – Ehepaar Anna und Josef Bfalz, Weinschenker, Spätbarock
  18.           Grabstein  MEMENTO MORI mit Putti, Spätbarock
  19.           Grabstein – Anna Elisabeth, (+1649), Frühbarock
  20.           Grabstein – Mädchen mit Engel, Frühbarock
  21.           Grabstein – Ehepaar Ritter Friedrich von Nosticz (Schreibweise normalerweise Nostitz) (+1669?) mit Ehefrau Justina, Frühbarock
  22.           Nischenkapelle – Grabstein – Kajetan Schubert (+1822), Klassizismus
  23.           Grabstein – Karl (?,+1854), Neuromantik
  25. – 30. in die Mauer eingesetzte Grabsteine
  31.           große gemauerte Nischenkapelle als Station des Kreuzweges
  32.           Grabstein – Ehepaar Anna Elisabeth Kreschel (+1713) und Christof Kreschel (+1709), Barock
  36.           neuzeitliches Kreuz, 2010
  40.           Grabstein – 1817
  42.           Grabstein – Anna Maria Rosina Verwittibten (verwittwete?) Schöpfferin, (+1697), Barock
  43.           Grabstein – Franz Laubner (+1794), Empire
  44.           Grabstein – Karl Franz …? (+1780), Spätbarockplanek_arealkostela_orez

Die Restaurierung des Areals bei der Kirche des Hl. Bartholomäus erfolgte in den Jahren 2016 – 2019. Das Projekt wurde aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung im Rahmen des Programmes zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014 – 2020 gefördert.

Restaurované sochy a prvky kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Restaurované sochy a prvky kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí.

A  Sv. Josef
B  Archanděl Michael
C sv. Jan Nepomucký
D sv. Jan křtitel
I– XIV. Křížová cesta – čtrnáct rozměrných, pozdně barokních výklenkových kaplí zastavení křížové cesty, pocházející z roku 1767-68.

Samostatné náhrobky, výklenkové kaple a další prvky kamenné architektury.

 1. Náhrobek – Manželé Anna Dorothea Pietsch (+1786) a Joseph Pietsch (+1789) pozdně barokní
  3. Náhrobek – Karolína, novogotický
  4.             Náhrobek  – Joseph  +1844, klasicistní
  5.             Náhrobek Anna – novogotický  (1866?)
  7.             Náhrobek s velkým křížem, – Franz Günzel (1805-1856), klasicistní
  10.           Náhrobek  klasicistní (+1860)
  12.           Náhrobek  novogotický
  13.           Náhrobek – Neumann ,  novorománský,
  15.           Náhrobek , klasicistní,
  17.           Náhrobek – Manželé Anna a Josef Bfalz, vinař, pozdně barokní
  18.           Náhrobek  MEMENTO MORI n. náhrobník s putti, pozdně barokní
  19.           Náhrobek – Anna Elisabeth, (+1649), – raně barokní
  20.           Náhrobek – dívenka s andělem, raně barokní
  21.           Náhrobek – manželé, rytíř Friedrich von Nosticz (+1669?) s manželkou Justinou,  raně barokní,
  22.           Výklenková kaple – náhrobek – Kajetán Schubert (+1822), klasicistní
  23.           Náhrobek – Karl … (?,+1854) novorománský,
  25. – 30.  Náhrobní desky vsazené do ohradní zdi.
  31.           Výklenková kaple klasicistní,  velká zděná omítaná kaplice v podobě zastavení křížové cesty
  32.           Náhrobek – Manželé Anna Elisabetha Kreschel (+1713) a Christof Kreschel (+1709), barokní
  36.           Novodobý pamětní kříž, 2010,
  40.           Náhrobek – 1817
  42.           Náhrobek – Anna Maria Rosina Verwittibten Schöpfferin, (+1697), barokní
  43.           Náhrobek – Franz Laubner, (+1794), empírový
  44.           Náhrobek – Karl Franz …?, (+1780), pozdně barokní

  Plánek areálu s vyznačením polohy zrestaurovaných kaplí, náhrobníků, soch a ostatních prvků kamenné architektury.
  planek_arealkostela_orez

Restaurování areálu kolem kostela sv. Bartoloměje probíhalo v letech 2016 – 2019. Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Česká mše vánoční

Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou dne 25-12. 2019 od 17:00 hodin.
sólisté:
soprán Blanka Šubrtová
alt: Dagmar Čemusová
tenor: Jaroslav Smola
bas: Jaroslav Patočka
řídí Rolf Bartosch
plakat_vanocni_koncert_2019
Fotografie z akce v galerii zde, nebo poklepem na obrázek.
P1190806e

Advent a Vánoce 2019

1. 12. 2019 – 16:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – „Adventní koncert“. Vystoupí členové divadla F. X.
Šaldy v Liberci. Výtěžek bude věnován na podporu charitního domova pokojného stáří v Chrastavě.
7. 12. 2019– 7:00 hod. – Wolmanův statek ve Václavicích – Rorátní mše sv.
7. 12. 2019 – 16:00 hod. – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Machníně – „Advent v Machníně.“
14. 12. 2019 – 14:30 hod. – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi – „Vánoční koncert.“
21. 12. 2019 – 18:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – „Betlémské světlo“ – vystoupení dětí se
žehnáním Betlémského světla.
23. 12. 2019– 18:00 hod. – kostel sv. Mikuláše v Bílém Kostele nad Nisou – Vánoční koncert a žehnání Betlémského
světla.
24. 12. 2019 – Štědrý den
15:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie ve Vítkově – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně.
vítkov
20:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci –
zpívá chrámový sbor.
22:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci.
25. 12. 2019 – Boží Hod Vánoční
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Česká mše vánoční – J. J. Ryba – koncertní provedení.
26. 12. 2019 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka, patrona
litoměřické diecéze.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka, patrona
litoměřické diecéze.
16:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově – Vánoční zpívání koled.
29. 12. 2019 – Svátek Svaté Rodiny.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
31. 12. 2019 – Sv. Silvestra I., papeže
15:30 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do
Nového roku.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o
požehnání do Nového roku.
1. 1. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
5. 1. 2020 – Slavnost Zjevení Páně – „Tří králů“.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti se žehnáním vody, kadidla a křídy.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti se žehnáním vody, kadidla a křídy.
6. 1. 2020 – 10:00 hod. – Žehnání tříkrálovým koledníkům – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou.