Matoušovy aktuální pozvánky.

Drazí farníci:

  • V pátek 3.2. od 19:00 hod se bude konat  na faře další setkání rodin. Před tím bude od 16:15 hod. opět možnost tiché adorace ve farní kapli.
  • Tak jako obvykle, na první sobotu v měsíci  dne 4. 2. 2017  zveme ke mši sv. na Wohlmannův statek ve Václavicích. Mše se bude konat  od 8:00 hodin. Poté bude následovat společná snídaně s kávou a čajem.
  • Hromnice se budou konat  2.2. 2017  v Hrádku nad Nisou a v pátek 3.2. v Chrastavě! Hezké dny,
    Matouš
Giotto_-_Scrovegni_-_-19-_-_Presentation_at_the_Temple

Uvedení do chrámu, freska od Giotta v Cappella degli Scrovegni, Padova (kolem roku 1305)

Hromnice: Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob. Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů“. Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných chvílích života“, např. i při bouřce…

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa;
kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života.
To světlo svítí v temnotě,
ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5)

 

Společnost pro kulturní krajinu vyhlašuje fotografickou soutěž

Společnost pro kulturní krajinu, z. s. vyhlašuje v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“, do kterého je rozsáhle zapojena i naše farnost, první Fotografickou soutěž na téma: „Drobné památky v zimě“ s cílem zachytit drobné památky v Trojzemí v zimě pohledem turistů a veřejnosti.

Soutěž bude probíhat od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017, fotografie lze do soutěže posílat do 15.3.2017. Soutěž je rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících na: 1. děti, 2. mládež a 3. dospělí.

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících, kterými jsou:

1. Děti – do 10 let

2. Mládež – od 10 do 18 let

3. Dospělí – 18 a více let.

Úkolem soutěžících je libovolně vyfotografovat drobnou památku v Trojzemí a zaslat ji na emailovou adresu pametvtrojzemi@gmail.com , společně s doplňujícími informacemi: název fotky, název památky, soutěžní kategorie, jméno autora a kontakt. Do předmětu emailu soutěžící uvede „Fotografická soutěž – Drobné památky v zimě“. Autor zasláním fotografie souhlasí s podmínkami soutěže a fotografie je tím do soutěže zařazena.

Více informací k soutěži naleznete na www.kulturnikrajina.com a přímo   zde… ►