Projektoví partneři se sešli na konci září v Městských muzeích Žitava

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

 

 

P1010929Dne 29. 8. 2017 se u PP4 město Žitava uskutečnilo další koordinační setkání projektových partnerů  projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Hlavním tématem setkání byla postupná realizace aktivit projektu všemi projektovými partnery. Všichni projektoví partneři postupně realizují jejich aktivity dle harmonogramu projektu. LP Společnost pro kulturní krajinu aktuálně realizuje pasportizavci drobných památek v regionu Žitavsko, pracuje na tvrobě questingových a turistických tras, má vyhlášenou druhou fotografickou soutěž na téma „Život v neživém“ a zadala také tvoření elektronických puzzle a elektronických kvízů k turistickým trasám, které budou veřejně dostupné na internetových stránkách projektu www.pametvkrajinetrojzemi.cz. PP1 město Hrádek nad Nisou v červenci zahájilo rekonstrukci kaple na Uhelné a v září 2017 dokončí rekonstrukci morového sloupu se sousoším sv. Anny, morový sloup již stojí na původním místě na náměstí v Hrádku nad Nisou a k dokončení chybí už jen dotvoření a dosazení sochy sv. Anny Samotřetí. Zároveň PP1 postupně realizuje pasportizaci drobných památek v regionu Hrádecko a připravuje webovou aplikaci obsahující informace ke 150 pasportizovaným památkám v Trojzemí. PP2 Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, tedy naše farnost, již téměř ukončila revitalizaci zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje a následně se zaměří na restaurování kamenné architektury u kostela. Město Frýdlant (PP3) ukončilo etapu revitalizace zeleně v areálu Křížové cesty na Křížovém vrchu a pokračuje v realizaci stavebních prací v rámci rekonstrukce samotné Křížové cesty. I město Frýdlant se podílí na mapování drobných památek v Trojzemí, a to pasportizací drobných památek v regionu Frýdlantsko. PP4 město Žitava ukončilo sanaci části kláštěrního dvora s balustrádou a následně se zaměří na sanaci hrobek kláštěrního dvora. Projektoví partneři si v rámci koordinačního setkání mohli kláštěrní dvůr s hrobkami, stejně jako ostatní prostory muzeí, prohlédnout. Projektový partner obec Oybin (PP5) také postupně realizuje plánované aktivity, ze kterých je téměř ukončena sanace a restaurování obytné veže hradu a kláštěra Oybin.

Revitalizovaná zeleň v areálu kostela sv. Bartoloměje předána.

Druck

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Hradek logo RGB

Již 30.6.2017 došlo k předání hotového díla v parku kolem kostela sv. Bartoloměje. Nicméně ještě několik týdnů po předání není možné vstupovat na nově oseté trávníky a taktéž chybí některé drobnosti, kde není dokončena administrativa a následné provedení prací. Tráva je již po několikeré seči a nebude trvat dlouho, a vstup na trávníky bude možný. Zatím zkouší kvalitu díla zejména děti, které volný zelený prostor oceňují. Muži zase přemýšlejí o praktických aspektech následné údržby a hodnotí jednak provedené dílo, ale také nápady a změny provedené projektantkou Ing.  Kateřinou Tomanovou. Ač to není úplně patrné a na první pohled se zdá, jakoby vše v parku bylo takto odedávna, spousta věcí je pojata jinak než dříve. Jak bude vše fungovat se zjistí ale až užíváním a při údržbě parku.

P1080550P1080554 P1080557 P1080564

 

Celé dílo proběhlo díky podpoře Evropské unie v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Výraznou podporu v realizaci projektu poskytují také naši projektová parneři, zejména město Hrádek nad Nisou.

Projekt Paměť v krajině Trojzemí však zdaleka nekončí. V současné době je rozpracováno výběrové řízení na restaurování 4 barokních soch při západním, hlavním vstupu do areálu. Také ostatní projektoví partneři pokračují řadou zajímavých aktivit. Více informací naleznete na stránkách projektu zde.
Stránky projektu jsou pravidelně aktualizovány a umístěny na adrese www.pametvkrajinetrojzemi.cz.
Zde jsou umístěny i informace a odkazy na ostatní partnery tohoto projektu.

Novinky v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí.

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

 

V Projektu Paměť v krajině Trojzemí jsme pHradek logo RGBokračovali v provádění úprav v parku. Kolem kostela  zmizela  nevzhledná a škodlivá NOP fólie zakončená odstrašující lemovou lištou a byla nahrazena dnes standartním lemováním, z kterého běžný návštěvník vidí kamíny kolem kostela a kamenné lemující kostky. Věřme že tato úprava bude mít pozitvní vliv na podobné realizace v okolí. Lemy byly provedeny také kolem hřbitovních zdí, díky čemuž bude možné pokračovat restaurováním kamenných prvků, hlavně kaplí a náhrobků. Dále proběhla nová výsatba a výsev trávníků a patrně si všichni všimli nového dláždění k jižnímu vstupu.Na snímku je vidět náš farář otec Radek v diskusi s naším externím kolegou Lukášem Lánským, který nám pomáhal a stále ještě pomáhá vést stavbu. V popředí pánové z dodavatelské firmy dorovnávají právě položenou dlažbu a v pozadí je i technika, bez které bychom se daleko více nadřeli a hlavně by vše bylo ještě dražší.

P1070629Nicméně největší podíl práce zástáva ve složitém terénu plném archeologických nálezů a hodnotných historických detailů na lidské práci. Kamenné dlažební kostky se na rozdíl od betonu pokládají stále ručně a je to pořádná dřina. Navíc kostky je již poslední operace. Než se začalo dláždit bylo nutno provést celou řadu dalších úkonů a položit mnohdy pro laika nepochopitelné souvrství skladeb z různých materiálů pod povrchem. V podzemí jsou také ukryty nejrůznější trubky, kabely, dráty či nejrůznější technické tkaniny pro laika záhadného účelu.

P1010671Nevím jaké je veřejné mínění o tom, jak těžká je práce  projektového manažera, ale lze říci, že odpovědnost je také vysoká. Stačí malá chyba a může to mít nedozírné následky na  celý, někdy i roky připravovaný projekt, na kterém se podílejí desítky odborníků z nejrůznějších oborů. Bez pečlivé přípravy, koordinace a kontroly prostě skoro nic nefunguje.  Manažeři koordinují např. činnost projektantů, restaurátorů, památkářů, ekonomů, právníků, IT techniků či desítek stavebních profesí. Také obstarávají veškerá povolení či výběrová řízení, která jsou v podobných případech povinná. Bez nich by se jakýkoliv větší projekt většinou ani nerozběhl. Fotografie je ze setkání partnerů projetu v Hrádku nad Nisou dne 27.6.2017. Více je v tiskové zprávě zde.  Tisková_zpráva_27062017. 

V současnéP1080447 době probíhá výběrové řízení na další etepu Projektu. Vybíráme dodavatele restaurování čtyř soch při západním vstupu do areálu.
V projektu pokračují také naši partneři. Novou prezentaci má Hrad Oybin, kterou si můžete prohlédnout zde http://oybin.com/html/aktuelle_projekte.html . Kdo umí trochu německy, může se dozědět poměrně podrobně, co se zde bude dít, kdo umí méně, má zde alespoň obrázky.

Pro ty, kdo se chtějí dozvědět co to znamená qusting nebo quest, doporučuji tiskovou zprávu projektu. Zde se dozvíte více o tom, jak probíhají tzv. měkké aktivity projektu, tedy komunikace mezi lidmi kolem našich památek a také komunikace jednotlivých partnerů.   Poslení novinkou je také logo projektu. To také tvoří tečku za dnešními aktualitami z projektu.

 

 

 

paměť-logo

Projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ se sešli v Hrádku nad Nisou

ekonstrukce a vytvoření kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, který bude navrácen na téměř původní místo zaniklého historického sloupu, tedy na Horní náměstí v Hrádku nad Nisou. Po realizovaném výběrovém řízení a výběru dodavatele a autora díla se tak již mohly rozběhnout práce na samotném sloupu se sousoším sv. Anny. Dne 3. 5. 2017 zástupci města Hrádek nad Nisou za účasti starosty města Josefa Horinky, navštívili ateliér akademického sochaře Vojtěcha Míči, který bude autorem sloupu se sousoším sv. Anny a který zástupcům zároveň představil model sousoší sv. Anny ze sochařské hlíny v měřítku 1:1.

sv. Anna, návrh.rekonstrukce a vytvoření kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, který bude navrácen na téměř původní místo zaniklého historického sloupu, tedy na Horní náměstí v Hrádku nad Nisou.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Dne 23. 5. 2017 proběhlo další z řady koordinačních setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“, tentokrát na radnici v Hrádku nad Nisou. Předmětem setkání byla postupná realizace projektových aktivit všech partnerů a zhodnocení jejich realizace v návaznosti na projektové plánování. Stejně tak byly tématem společné aktivity, především pak první mapování drobných památek v regionech Žitavska, Hrádecka a Frýdlantska a následná pasportizace drobných památek na kterou dále navazuje webová aplikace ke 150 drobným památkám nebo také druhá fotografická soutěž vyhlášená lead partnerem Společností pro kulturní krajinu od 1.5.2017 do 30.9.2017 na téma „Život v neživém“. Další koordinační setkání projektových partnerů bylo dohodnuto na 15. 6. 2017 a bude se konat opět v Hrádku nad Nisou. Na fotografii je  představen praktický výsledek naší spolupráce, model sochy sv. Anny pro náměstí v Hrádku nad Nisou.

Fotografická soutěž drobných památek na téma „ ŽIVOT V NEŽIVÉM “

 

Heinewalde

Hrobka Bredahl, Kláštěrní dvůr Žitava (Autor fotografie: J. Sedlák)

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Druck

V rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ se spolu  s dalšími partnery (Město Hrádek n. Nisou, Město Frýdlant, Společnost pro Kulturní krajinu, Obec Oybin a Statutární město Žitava účastní i Římkokatolická franost Hrádek nad Nisou v rámci kterého se také opravuje areál kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou probíhá spousta dalších aktivit, krom jiného také právě společná fotografická soutěž.

Cílem fotosoutěže je tematicky zachytit drobné památky v Trojzemí (Hrádecko, Frýdlantsko a Žitavsko) pohledem turistů a veřejnosti.

Úkolem soutěžících je libovolně tematicky vyfotografovat drobnou památku v Trojzemí na téma „Život v neživém“, přičemž fantazii a kreativitě se meze nekladou. A následně zaslat fotografii na emailovou adresu pametvtrojzemi@gmail.com, společně s doplňujícími informacemi: název fotky, název památky, soutěžní kategorie, jméno autora a kontakt. Do předmětu emailu soutěžící uvede „Fotografická soutěž – Život v neživém“. Autor zasláním fotografie souhlasí s podmínkami soutěže a fotografie je tím do soutěže zařazena. Soutěžní podmínky závazné pro všechny účastníky soutěže jsou specifikovány a uvedeny v přílohách níže.

Fotografická soutěž bude probíhat od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017. Datum ukončení zasílání fotografií je 18. 9. 2017, do tohoto termínu mají soutěžící možnost průběžně zasílat fotografie do soutěže. Soutěž je rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících na: 1. děti (do 10 let), 2. mládež (10 – 18 let) a 3. dospělí (18 a více let). Výherní fotografie bude vyhlášena v každé kategorii do 30. 9. 2017 a její autor bude odměněn drobnou cenou. Zároveň bude vyhodnoceno a vybráno 5 nejhezčích fotografií, které budou následně využity pro tvorbu elektronických puzzle v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Zaslané fotografie zařazené do soutěže budou postupně zveřejňovány na stránkách Společnosti pro kulturní krajinu, Vstup zde… ►

Pro inspiraci k tématu „Život v neživém“ je v přílohách uvedeno několik fotografií drobných památek v Trojzemí, které mohou zájemcům pomoci přiblížit, co se pod tématem fotografické soutěže může skrývat. Téma je však kreativní a záleží na každém, co si pod ním představí a následně zachytí svým fotoaparátem.

Výzva k fotografické soutěži na téma „Život v neživém“ Vstup zde… ►

Soutěžní podmínky fotografické soutěže na téma „Život v neživém“ Vtup… ►

Labutí kašna

Labutí kašna v Žitavě (Autor fotografie: J. Sedlák)

25-37-06--v8vIsW

Pomník Michaela Zeißiga, Horská hřbitov Oybin (Autor fotografie: J. Sedlák)

 

Slavnostní vyhlášení vítězných fotografií fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeP1010492

Druck

Dne 20. 4. 2017, při příležitosti slavnostního zahájení výstavy fotografií z Jizerských hor hrádeckého fotografa pana Petra Mayera na radnici v Hrádku nad Nisou, proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných fotografií v rámci fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“. Fotografická soutěž byla vyhlášená Společností pro kulturní krajinu, z.s. od 1. 12. 2016 do 15. 3. 2017 v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. V průběhu zimy bylo do soutěže zasláno krásných 66 fotografií od 25 českých i německých autorů. Autoři vítězných fotografií a fotografií vybraných pro tvorbu elektronických puzzle byli v rámci vyhlášení výsledků odměněni drobnými cenami a zároveň se mohli v příjemné atmosféře potěšit a nechat inspirovat vystavenými fotografiemi pana Mayera, který se již dlouhá léta věnuje především krajinářským fotografiím.

 

Dubnové setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ ve Frýdlantě.

P1010530emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Druck

Projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ (100260207), financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, se opět sešli dne 25. 4. 2017, tentokrát na radnici ve Frýdlantu.

Obsahem koordinačního setkání bylo především vzájemné předání informací o realizovaných aktivitách jednotlivých partnerů, konzultace a koordinace společných aktivit projektu a hodnocení prvních monitorovacích období jednotlivých partnerů.

Všichni partneři postupně představili realizované aktivity, průběh jednotlivých milníků a průběh a stav výběrových řízení a plánovaných stavebních pracích. V rámci společných aktivit byla tématem především první fáze mapování drobných památek na Žitavsku (LP), Hrádecku (PP1) a Frýdlantsku (PP3) a požadované výstupy prvního mapování, které nadále slouží jako podklady pro questingové a turistické trasy a tvorbu a obsahovou náplň webové aplikace k 150 drobným památkám v Trojzemí. Dále byla vyhodnocena první fotografická soutěž „Drobné památky v zimě“ a slavnostní vyhlášení vítězných fotografií v rámci této soutěže, které se konalo dne 20. 4. 2017 na radnici v Hrádku nad Nisou při příležitosti slavnostního zahájení výstavy krajinářských fotografií z Jizerských hor od hrádeckého fotografa pana Mayera. Zároveň byla tématem setkání plánovaná druhá fotografická soutěž v rámci projektu, která by měla být vyhlášená v průběhu května, tentokrát na kreativní téma „Život v neživém“.

Revitalizace zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje v Hrádku n. Nisou.

Druck

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Hradek logo RGB

Prostor bývalého hřbitova kolem kostela sv. Bartoloměje je dnes parkově upraven a obsahuje rozsáhlý soubor kamenných památek Detail odkrytého nástupu na zaniklou cestu kolem kaplí křížové cesty

Detail odkrytého nástupu na zaniklou cestu kolem kaplí křížové cesty

různého druhu. Dominantou areálu je   14 kaplí křížové cesty, 4 sochy při západním vstupu vstupu do areálu a soubor kamenných náhrobků a pomníků od 17 až do 19. století. Po zrušení hřbitova byl celek několikrát parkově upravován, poslední větší úpravy ale proběhly již před mnoha desítkami let v 30. letech 20. století. V současné době probíhá celková obnova areálu v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, který byl připraven ve spolupráci celkem pěti partnerů od nás i ze Saska. Více o projektu je možno se dozvědět zde… ►  Prostor kolem kostela byl udržován v zahradní úpravě. Zeleň v areálu však nebyla úplně ideálně udržována, v havarijním stavu jsou také pískovcové památky. Taktéž stavební podstata areálu není v pořádku, v minulosti zde došlo i ke zhroucení některých zdí.  V lokalitě se vyskytuje několik významných vzrostlých stromů, především borovice černá. Zajímavostí je cypřišek vrostlý do obvodové zdi. Většina lip má mohutné kořenové náběhy přesahující přes obrubníky. Lze předpokládat, že lípy byly vysázeny kolem roku 1930 (dle srovnání dobové fotografie z r. 1920 a 1930) Lípy byly v minulosti ořezány na hlavu, nyní mají relativně mohutné sekundární koruny.
Sanace areálu začala revitalizací zeleně, která se skládá z několika aktivit. V plánu je a nebo probíhá:
 Příprava území, kácení – kácení je navrženo jako bezpečnostní, údržbové a prostorově kompoziční.
 Sadové a terénní úpravy – vyrovnání terénu po kácených dřevinách, nové výsadby, ošetření stávajících dřevin.
 Zpevněné plochy – lemující pás s krytem z kamenné drti, nové chodníky – sjednocená kamenná kostka dlažební drobná štípaná, nové osazení vybouraných a očištěných zahradních obrubníků, dlažba před J vstupem do kostela bude předlážděna, okapový chodníček lemující hřbitovní zdi a vystupující reliéfy.

Obkop kolem obvodové zdi areálu

Obkop kolem obvodové zdi areálu

 Vybavenost – 8 ks nových  typových laviček.
 Předlažba stávající plochy u hlavní brány – stávající dlažba rozebrána, očištěna znovu použita.
 Úprava travnatých ploch kolem vlastního kostela.
 Lemující pás kolem fasád kostela – pás vysypaný drobným kamenivem tmavé barvy.
Vzhledem k tomu, že součástí věci jsou zemní výkopové práce, při kterých nelze plně vyloučit možnost archeologických nálezů ze staršího osídlení, bude probíhat také odborný archeologický dohled.

 

Praktické školení k mapování drobných památek

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Dne 31.3.2017 bylo pod vedením Národního památkového ústavu realizováno v Hrádku nad Nisou praktické školení pro pasportizaci drobných památek v terénu, které se zaměřilo na mapování drobných památek v regionu Hrádecka a Žitavska. Jak je vidět z fotografie, ale i z celého alba publikovaného na Zonerama, oním terénem byl příhodný areál kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Konkrétně byly modelově mapovány sochy sv. Jana Nepomuckého před vstupem do kostela vlevo, a sv. Jana Křtile před vstupemškolení vpravo při pohledu na západní vstup kostela.Praktické školení navázalo na teoretické školení k mapování drobných památek (prosinec 2016) a jeho náplní bylo především vlastní mapování drobných památek v terénu dle Metodiky pro dokumentaci drobných památek, která byla v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207″ zpracována Národním památkovým ústavem. Terénní dokumentace památek zahrnuje především poznání památky in situ, fotodokumentaci, popis drobné památky, zákresy umístění památky (širší pohled), zákresy samotné drobné památky a vyplnění expertního listu (záznamového formuláře).Na základě teoretického a praktického školení a zpracované Metodiky pro dokumentaci drobných památek budou externí pracovníci realizovat pasportizaci 50 drobných památek na Žitavsku (LP), 50 drobných památek na Hrádecku (PP1) a 50 drobných památek na Frýdlanstku (PP3).Výstupy ze školení, modelově dokumentované památky mohou pomoci při restaurování obou soch, které se připravuje v návaznosti na nyní prováděné terénní úpravy kolem kostela. Více informací k celému projektu lze nalézt na stránkách Společnosti pro kulturní krajinu, která celou akci zastřešuje. Odkaz na stránky zde… ►

 

Výsledky vyhodnocení zimní fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Výsledky vyhodnocení zimní fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

Pro nadšence fotografování a turistiky všech věkových kategorií byla od 1. 12. 2016 do 15. 3. 2017 Společností pro kulturní krajinu, v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“, vyhlášená první fotografická soutěž na téma „Drobné památky v zimě“. Na vyhlášení soutěže se podíleli všichni projektoví partneři, tedy město Hrádek nad Nisou, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, město Frýdlant, město Žitava a obec Oybin. Cílem soutěže bylo zachytit drobné památky v zimě pohledem turistů a veřejnosti.

Do soutěže bylo během zimy zasláno krásných 66 fotografií od 25 českých i německých autorů v rámci dvou soutěžních kategorií mládež a dospělí. Fotografie zachycovaly různorodé drobné památky v Trojzemí jako například kamenné kříže, hraniční kameny a milníky, boží muka, pomníčky, památníky a křížky, skalní reliéfy nebo také německé studny a kašny a další. Všechny fotografie si můžete prohlédnout na http://www.kulturnikrajina.com/page3.aspx?zaz=25-29.

Fotografie byly vyhodnoceny nezávislou odbornou porotou dne 30. 3. 2017. V kategorii mládež (10 – 18 let) se vítěznou fotografií stala fotografie s název „Socha sv. Jana u Sirného pramene“ od autora Josefa Františka Straky, která zachycuje sochu sv. Jana v Horní Světlé. V kategorii dospělí (nad 18 let) byl jako nejlepší vybrán snímek s názvem „Svatý Jakub u Jindřichovic 1“ od autorky Kateřiny Zajíčkové, který zachycuje malou zříceninu kostela sv. Jakuba ze 13. století u Jindřichovic pod Smrkem. Druhé místo v kategorii dospělých obsadila fotografie „Zlatá Trýzeň“ vyfocená Janem Mrázem a na třetím místě se umístil snímek Hany Perné „Stará poutní krása“. Autorům vítězných snímků gratulujeme.

Odborná porota a projektoví partneři také v rámci soutěže vybrali 6 nejhezčích fotografií pro tvorbu elektronických puzzle. Těmito fotografiemi jsou „Zlatá Trýzeň“ od Jana Mráze, snímek „U křížku“ Jitky Rožkové, fotografie „Sv. Jakub u Jindřichovic 1“ zaslaná Kateřinou Zajíčkovou, snímek s názvem „Strážce lesa“ od autorky Hany Perné, fotografie „Dům Christiana Davida a studna v Herrnhutu“ od Michaela Tietzeho a fotografie „Anděl na Žitavském hřbitově Frauenfriedhof“ od autorky Petry Glass. Elektronické puzzle budou pro všechny dostupné online na internetových stránkách projektu http://www.kulturnikrajina.com/index3.aspx?rub=20. Dále budou všechny soutěžní fotografie využity pro další projektové aktivity jako například tvorbu informačních materiálů nebo pro doplnění databanky a dvoujazyčné webové aplikace, která bude obsahovat informace k 150 drobným památkám a která umožní návštěvníkovi plánování jeho návštěvy příhraničního regionu dle tras nebo objektů zájmu.

Pro ty, kteří se nestihli soutěže zúčastnit, a pro další zájemce chystá Společnost pro kulturní krajinu druhou fotografickou soutěž drobných památek v Trojzemí, která bude probíhat od 1. 6. 2017 do 15. 8. 2017. Všechny potřebné informace a soutěžní podmínky budou včas zveřejněny na internetových stránkách projektu v sekci Aktuality.

 

 

1_misto_kategorie_dospeli_-_Svaty_Jakub_u_Jindrichovic-_K_ZajickovaSocha_sv_Jana_u_Sirneho_pramene_-_J_F_StrakaJ_Rozkova_-_U_krizku

 

Stará poutní krása2_misto_kategorie_dospeli_-_Zlaty_Tryzeň_-_J_MrazM_Tieze_-_Diakonie_Herrnhut_mit_Brunnen

P_Glass_-_Engel_auf_dem_Zittauer_FrauenfriedhofStrážce lesa4_misto_kategorie_dospeli_-_Kaple_na_poli_u_Krizan_-_M_Paul