Česká mše vánoční

Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou dne 25-12. 2019 od 17:00 hodin.
sólisté:
soprán Blanka Šubrtová
alt: Dagmar Čemusová
tenor: Jaroslav Smola
bas: Jaroslav Patočka
řídí Rolf Bartosch
plakat_vanocni_koncert_2019
Fotografie z akce v galerii zde, nebo poklepem na obrázek.
P1190806e

Advent a Vánoce 2019

1. 12. 2019 – 16:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – „Adventní koncert“. Vystoupí členové divadla F. X.
Šaldy v Liberci. Výtěžek bude věnován na podporu charitního domova pokojného stáří v Chrastavě.
7. 12. 2019– 7:00 hod. – Wolmanův statek ve Václavicích – Rorátní mše sv.
7. 12. 2019 – 16:00 hod. – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Machníně – „Advent v Machníně.“
14. 12. 2019 – 14:30 hod. – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi – „Vánoční koncert.“
21. 12. 2019 – 18:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – „Betlémské světlo“ – vystoupení dětí se
žehnáním Betlémského světla.
23. 12. 2019– 18:00 hod. – kostel sv. Mikuláše v Bílém Kostele nad Nisou – Vánoční koncert a žehnání Betlémského
světla.
24. 12. 2019 – Štědrý den
15:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie ve Vítkově – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně.
vítkov
20:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci –
zpívá chrámový sbor.
22:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci.
25. 12. 2019 – Boží Hod Vánoční
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Česká mše vánoční – J. J. Ryba – koncertní provedení.
26. 12. 2019 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka, patrona
litoměřické diecéze.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka, patrona
litoměřické diecéze.
16:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově – Vánoční zpívání koled.
29. 12. 2019 – Svátek Svaté Rodiny.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
31. 12. 2019 – Sv. Silvestra I., papeže
15:30 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do
Nového roku.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o
požehnání do Nového roku.
1. 1. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
5. 1. 2020 – Slavnost Zjevení Páně – „Tří králů“.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti se žehnáním vody, kadidla a křídy.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti se žehnáním vody, kadidla a křídy.
6. 1. 2020 – 10:00 hod. – Žehnání tříkrálovým koledníkům – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou.

Děkovná Mše sv. na závěr projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ s požehnáním dokončeného zrestaurovaného areálu.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Akce se konala  dne 15.12.2019 při nedělní mši. K významu projektu promluvil p. Radek Vašinek, za naše partnery promluvil starosta města Hrádek nad Nisou Josef Horinka. Za město Žitava a Žitavská muzea se akce zůčastnil Peter Knüverer. Počasí nebylo právě přívětivé, přesto hojní účastníci vyrazili ke kapli Kajetán Schubert, kde proběhlo vlastní požehnání. O kulturní vstup se postaral Rolf Bartosch. Zúčastnění se poté přesunuli do prostor fary, kde proběhlo neformální setkání partnerů projektu s farností a našimi milými hosty. Akce vzbudila i mediální pozornost, jakmile bude dotočen videovstup, zveřejníme odkaz.
20191215_10053220191215_10043720191215_100412

20191215_10034220191215_100259