Děkovná Mše sv. na závěr projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ s požehnáním dokončeného zrestaurovaného areálu.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Akce se konala  dne 15.12.2019 při nedělní mši. K významu projektu promluvil p. Radek Vašinek, za naše partnery promluvil starosta města Hrádek nad Nisou Josef Horinka. Za město Žitava a Žitavská muzea se akce zůčastnil Peter Knüverer. Počasí nebylo právě přívětivé, přesto hojní účastníci vyrazili ke kapli Kajetán Schubert, kde proběhlo vlastní požehnání. O kulturní vstup se postaral Rolf Bartosch. Zúčastnění se poté přesunuli do prostor fary, kde proběhlo neformální setkání partnerů projektu s farností a našimi milými hosty. Akce vzbudila i mediální pozornost, jakmile bude dotočen videovstup, zveřejníme odkaz.
20191215_10053220191215_10043720191215_100412

20191215_10034220191215_100259

Advent a Vánoce 2019

1. 12. 2019 – 16:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – „Adventní koncert“. Vystoupí členové divadla F. X.
Šaldy v Liberci. Výtěžek bude věnován na podporu charitního domova pokojného stáří v Chrastavě.
7. 12. 2019– 7:00 hod. – Wolmanův statek ve Václavicích – Rorátní mše sv.
7. 12. 2019 – 16:00 hod. – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Machníně – „Advent v Machníně.“
14. 12. 2019 – 14:30 hod. – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi – „Vánoční koncert.“
21. 12. 2019 – 18:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – „Betlémské světlo“ – vystoupení dětí se
žehnáním Betlémského světla.
23. 12. 2019– 18:00 hod. – kostel sv. Mikuláše v Bílém Kostele nad Nisou – Vánoční koncert a žehnání Betlémského
světla.
24. 12. 2019 – Štědrý den
15:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie ve Vítkově – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně.
20:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci –
zpívá chrámový sbor.
22:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci.
25. 12. 2019 – Boží Hod Vánoční
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Česká mše vánoční – J. J. Ryba – koncertní provedení.
26. 12. 2019 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka, patrona
litoměřické diecéze.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka, patrona
litoměřické diecéze.
16:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově – Vánoční zpívání koled.
29. 12. 2019 – Svátek Svaté Rodiny.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
31. 12. 2019 – Sv. Silvestra I., papeže
15:30 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do
Nového roku.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o
požehnání do Nového roku.
1. 1. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
5. 1. 2020 – Slavnost Zjevení Páně – „Tří králů“.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti se žehnáním vody, kadidla a křídy.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti se žehnáním vody, kadidla a křídy.
6. 1. 2020 – 10:00 hod. – Žehnání tříkrálovým koledníkům – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou.

Děkovná Mše sv. s požehnáním zrestaurovaného areálu 15.12. 2019 od 9:00 hod.

Areál kostela sv. Bartoloměje prochází v posledních letech postupnou obnovou. S ohledem na aktuální poměry v našem městě a hlavně početní stav a tím i finanční možnosti naší farnosti je to vše je možné pouze za zapojení široké veřejnosti a mnoha dalších subjektů a organizací. Po řadu let, vlastně již po celou dobu od pádu komunistické totality, která náboženskému životu nepřála, naše farnost úzce spolupracuje s Městem Hrádek nad Nisou, které si vzalo kostelní areál za svůj a pomáhá nám jej  udržovat. Každoročně je tak kostelní areál obohacen o nově zrekonstruované a zrestaurované části. V děkovné Mše  sv. tak můžeme vedle vymezeného projektu Paměť v krajině Trojzemí poděkovat také Městu Hrádek nad Nisou. Jenom za poslední rok byly rekonstruovány kovové součásti oplocení kostelního areálu a také při běžném pohledu nepříliš viditelná žaluziová okna ve věži kostela. Takto výjimečná spolupráce není vůbec samozřejmá, vážíme si jí a děkujeme. Věříme, že se potkáme na děkovné Mši sv. i při dalších kulturních akcích v našem kostele.Hradek logo RGB

 

Děkovná Mše sv. na závěr projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ s požehnáním zrestaurovaného areálu.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Akce se koná dne 15.12.2019. Začátek Mše sv. v 9:00 hod. Očekávaný začátek Požehnání  od cca 10:00,  bezprostředně po  nedělní Mši sv. v kostele sv. Bartoloměje. Následně proběhne setkání u kávy v katolické faře.  Srdečně zveme také naše partnery v projektu, Město Hrádek nad Nisou, Město Frýdlant, Obec Oybin, Statutární město Žitava a Společnost pro kulturní krajinu Hrádek nad Nisou. Bez našich partnerů i institucí Centra pro regionální rozvoj České republiky a Společného sekretariátu Programu na podporu mezinárodní spolupráce Sasko – Česká republika a SAB Dresden , zvláště pak kolegů, kteří měli náš projekt na starosti, bychom celou akci nemohli realizovat, děkujeme.
foto_pozvanka_farnost_závěr_comp

 

P. Tomáš Pavel Genrt OFM dovršil svůj život v pondělí 2. prosince 2019

P Tomáš-Genrt parte zde…►
Na pohřeb p. Tomáše Genrta se vypravuje z Hrádku n.N. do Prahy autobus, ve kterém jsou ještě volná místa. Zájemci se mohou přihlásit na čísle 776 892 677 /Gábina Čarnogurská – Trafika Donín/. Odjezd je z bývalého stanoviště autobusů u hotelu Hrádecký Dvůr. Odjezd je ráno 10. 12. 2019 v 7:00 . Obřady začínají v 10:00 v chrámu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze v 10:00 hod.a pak ve 12:00 u hlavní brány Olšanských hřbitovů. Návrat po skončení obřadu na hřbitově a po dohodě s řidičem.

Adventní koncert v kostele sv. Vavřince v Chrastavě v neděli 1. prosince.

Srdečně zveme na adventní koncert v kostele sv. Vavřince v Chrastavě v neděli 1. prosince od 16 hodin. Zazní adventní roráty a pastorely, skladby českých a světových autorů – Michna, Ryba, Vivaldi, Gounod. Účinkují členové Divadla F.X.Šaldy a hosté. Pro posluchače je připraveno tradiční občerstvení. Výtěžek bude věnován Domovu sv. Vavřince v Chrastavě na pořízení polohovacího lůžka.adventní koncert