Slavnostní předání restaurované hrobky v Žitavě

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe
Dne 7.12. 2019 ve 14:00 hodin jsme společně oslavili  dokončení restaurování hrobky rodin Schreer a Naumann v Žitavském klášterním dvoře.
  Náš partner, Žitavská muzea zde v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí P1190762comp zrestauroval  část tohoto areálu, jednoho  z nejvýznamnějších skvostů  této architektury v Sasku.  Restaurovanou hrobku nechal v roce 1704 postavit obchodník Friedrich Schreer (1653–1729) jako jednu v řadě na západní straně areálu.
V žitavském františkánském klášteře existoval do poloviny 16. století konvent. Klášter zanikl během reformace, následně byly budovy těžce počkozeny za třicetileté války.  V následujícím období byl areál upraven, došlo i k novému využívání areálu.  Významným žitavským rodinám poté sloužil přibližně mezi lety 1675 a 1760 jako hřbitov.  Vzniklo tak zdí obehnané prostranství o velikosti cca 42× 22 metrů s 22 hrobkami,z nichž se dodnes  16 zachovalo. Na západní straně stojí řada pohřebních kaplí připomínající uliční frontu,  kaple  Junge I/Knispel 1690/95, Nesen 1691, Stöcker 1692, Besser 1696, Moser/ Böttger 1701. V pozadí za hrobkami se nachází významná budova  Heffterbau, jejíž přízemní sál sloužil v letech 1691–1846 jako modlitebna českých exulantů. která je dnes také součástí muzejního areálu. Na severní straně dvora se  nacházejí největší stavby, mezi nimiž je jako jeden z nejstarších objektů hrobka  patricije a městského soudce Johanna Friedricha Junge (zemřel 1718), která  vznikla asi v letech 1690/95 a významná hrobka Christiana Böttigera vystavěná v roce 1685. Nepřehlédnutelná je uprostřed východní strany hřbitova stojící hrobka Hännig,  vystavěná ve formě  umělé skály, do níž jsou zasazena různá zvířata a rostliny, draci, kosti a lebky. Klenáku brány dominuje hlava Medusy z antické mytologie.
Zároveň byla při této akci představena publikace z pera Torstena Pietschmanna Památky v Trojzemí. Ta se věnuje jednak klášternímu dvoru v Žitavě, ale i celé řadě dalších velice zajímavých, ale často neprávem opomíjených památek. Kniha byla vydána v německé a české mutaci rovněž v rámci našeho projektu.

Restaurierte Statuen und Elemente der Steinarchitektur im Areal der Kirche des Hl. Bartholomäus

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Restaurierte Statuen und Elemente der Steinarchitektur im Areal der Kirche des Hl. Bartholomäus im Rahmen des Projekt Gedächtnis in den Dreiländereck.

A  Hl. Josef
B  Erzengel Michael
C  Hl. Johannes Nepomuk
D  Hl. Johannes der Täufer

I.– XIV. Kreuzweg – vierzehn spätbarocke Kapellen – Stationen des Kreuzweges aus den Jahren 1767 -1768

Grabsteine, Nischenkapellen und weitere Elemente der Steinarchitektur

 1. Grabstein – Ehepaar Anna Dorothea Pietsch (+1786) und Joseph Pietsch (+1789), Spätbarock
  3.             Grabstein – Caroline, Neugotik
  4.             Grabstein – Joseph (+1844), Klassizismus
  5.             Grabstein – Anna (1866?), Neugotik
  7.             Grabstein mit einem großen Kreuz – Franz Günzel (1805 – 1856), Klassizismus
  10.           Grabstein  – (+1860), Klassizismus
  12.           Grabstein – Neugotik
  13.           Grabstein – Neumann, Neuromanik
  15.           Grabstein – Klassizismus
  17.           Grabstein – Ehepaar Anna und Josef Bfalz, Weinschenker, Spätbarock
  18.           Grabstein  MEMENTO MORI mit Putti, Spätbarock
  19.           Grabstein – Anna Elisabeth, (+1649), Frühbarock
  20.           Grabstein – Mädchen mit Engel, Frühbarock
  21.           Grabstein – Ehepaar Ritter Friedrich von Nosticz (Schreibweise normalerweise Nostitz) (+1669?) mit Ehefrau Justina, Frühbarock
  22.           Nischenkapelle – Grabstein – Kajetan Schubert (+1822), Klassizismus
  23.           Grabstein – Karl (?,+1854), Neuromantik
  25. – 30. in die Mauer eingesetzte Grabsteine
  31.           große gemauerte Nischenkapelle als Station des Kreuzweges
  32.           Grabstein – Ehepaar Anna Elisabeth Kreschel (+1713) und Christof Kreschel (+1709), Barock
  36.           neuzeitliches Kreuz, 2010
  40.           Grabstein – 1817
  42.           Grabstein – Anna Maria Rosina Verwittibten (verwittwete?) Schöpfferin, (+1697), Barock
  43.           Grabstein – Franz Laubner (+1794), Empire
  44.           Grabstein – Karl Franz …? (+1780), Spätbarockplanek_arealkostela_orez

Die Restaurierung des Areals bei der Kirche des Hl. Bartholomäus erfolgte in den Jahren 2016 – 2019. Das Projekt wurde aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung im Rahmen des Programmes zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014 – 2020 gefördert.