Poutní slavnost svatého Bartoloměje

V neděli 30. srpna 2015 oslavíme v naší farnosti od 10:00 hod. pountí mši svatou našeho patrona sv. Bartoloměje. Při liturgii zazpívá také náš chrámový sbor. Hlavním celebrantem bude generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, který v tyto dny bude také v naší farnosti konat kanonickou vizitaci. Po mši sv. jste všichni srdečně zvání na pohoštění a k přátelskému setkání u kostela.

Noc kostelů – program

Srdečně vás zveme na akci „Noc kostelů“,  která se koná v pátek 29.května 2015

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

19 : 00  –  20 : 15  hod

Vystoupení Chrámového sboru od sv. Bartoloměje.

Komentovaná prohlídka barokního skvostu Trojzemí.

„Módní přehlídka“ liturgických oděvů užívaných při bohoslužbách a obřadech.

CHRÁM POKOJE

20 : 15  –  21 : 30  hod.

Kostel všemi smysly: nejen vůně kadidla i chuť mešního vína,

Nahlédnutí do zajímavých knih, ale i další vjemy.

Soutěž husité x katolíci: Jak známe česká přísloví.

Ukázky z kresleného filmu „Dějiny udatného českého národa“.

Společná modlitba za naše město a zemi.

K prohlídce budou také otevřeny věže kostela.

 

Bohoslužby ve Svatém týdnu

29. 3. 2015   Květná neděle – Mše svatá s žehnáním ratolestí:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

2. 4. 2015    Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Večeře Páně:

Chrastava: 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 17:30 hod.

3. 4. 2015   Velký pátek – Velkopáteční obřady na památku umučení Páně:

Chrastava: 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 17:30 hod.

4. 4. 2015   Bílá sobota – večerní vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně:

Chrastava: 18:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 20:00 hod.

5. 4. 2015   Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

6. 4. 2015   Pondělí v oktávu velikonočním:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

Před velikonočními svátky je možné přijmout svátost smíření v tyto dny:

29. 3. 2015  Květná neděle: Hrádek nad Nisou 8:30 – 9:00 hod.

                                                      Chrastava 10:30 – 11:00

31. 3. 2015  Úterý svatého týdne: Hrádek nad Nisou 16:00 – 17:00 hod. (poté je pravidelná mše svatá, bude-li potřeba, zpovídání bude dále po mši sv. pokračovat)

2. 4. 2015  Zelený čtvrtek: Chrastava: 15:00 – 16:00 hod.

Jménem duchovní zprávy Vám všem přeji požehnaný Svatý týden a poté milostiplné svátky velikonoční, naplněné pravou radostí z Kristova zmrtvýchvstání!

P. Radek Vašinek

Tříkrálová sbírka

Výsledky:

Hrádek nad Nisou:

– římskokatolická farnost – 8 174 Kč

– ZŠ Donín – 8 995 Kč

– ZŠ Lidická – 7 495 Kč

– ZŠ TGM – 3 433 Kč

Velké díky patří vedoucím skupinek, koledníkům a dobrovolníkům za jejich obětavost při zapojení do této dobrovolné akce. Tuto práci odvádí bez jakékoliv odměny. Je to velký skutek lásky. Srdečné Pán Bůh zaplať!

Vánoční koncert

Zveme Vás na tradiční vánoční koncert České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, který se koná ve čtvrtek 25. prosince 2014 od 17:00 v kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou.

Obsazení:

Soprán: Adéla Velová

Alt: Dagmar Čemusová

Tenor: Jaroslav Smola

Bass: Luděk Vele, sólista opery Národního divadla Praha

Chrámový sbor od sv. Bartoloměje a členové libereckých pěveckých sborů, chrámový orchestr

Řídí Rolf Bartosch

Program Vánočních Bohoslužeb

24. prosince 201420:00 – půlnoční mše v Hrádku nad Nisou (s doprovodem Chrámového sboru od sv. Bartoloměje)

24. prosince 201422:00 – půlnoční mše v Chrastavě

25. prosince 201409:00 – Boží hod vánoční

26. prosince 201409:00 – svátek sv. Štěpána

28. prosince 2014Svátek Sv. Rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů

09:00 – Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

11:00 – Chrastava – kostel sv. Vavřince

31. 12. 2014 – Silvestr – mše sv. na poděkování za uplynulý rok

17:00 – Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

15:30 – Chrastava – kostel sv. Vavřince

1. 1. 2015 – Nový rok – mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie

09:00 – Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

11:00 – Chrastava – kostel sv. Vavřince