Projektoví partneři se koncem června setkali v Hrádku nad Nisou.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi

Dne 26. 6. 2018 se u PP1 na radnici v Hrádku nad Nisou uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Slavnostní otevření Křížové cesty, zdroj: MěÚ Frýdlant

Slavnostní otevření Křížové cesty, zdroj: MěÚ Frýdlant

Hlavním tématem setkání byla především postupná realizace projektových aktivit a milníků jednotlivých partnerů. Všichni partneři se vzájemně informovali o stávajících a do konce roku plánovaných aktivitách. LP Společnost pro kulturní krajinu v současní době dokončuje pasportizaci drobných památek v regionu Žitavska a tvorbu questingových a turistických tras. Město Hrádek nad Nisou (PP1) se po dokončení rekonstrukce morového sloupu se sousoším sv. Anny a obnově kapličky na Uhelné soustředí také na pasportizaci drobných památek, tvorbu webové aplikace a přípravu informačních materiálů. PP2 Římskokatolická farnost aktuálně připravuje poslední výběrové řízení, a to na restaurování souboru kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Město Frýdlant (PP3) v květnu dokončilo milník rekonstrukce Křížové cesty na Křížovém vrchu. Ke slavnostnímu otevření Křížové cesty a jejímu vysvěcení litoměřickým biskupem Mons. Mgr. Jana Baxanta, které se konalo dne 12. 5. 2018, natočilo město Frýdlant i krátké video, které můžete shlédnout na odkaze https://www.youtube.com/watch?v=Dd8EuB1nF-8.Dále se bude PP3 věnovat především přípravě a tvorbě informačních materiálů (questingové trasy, mapa „památky Frýdlantsko“ aj.) a také pasportizaci drobných památek na Frýdlantsku. U PP4 v Žitavě se chýlí ke konci revitalizace klášterního dvora v Městských muzeích Žitava a připravuje se realizace sanace hrobek na klášterním dvoře, která bude pravděpodobně započata příští rok. PP5 obec Oybin také dále pracuje na stavebních prací na hradě a klášteře Oybin a stejně jako někteří další partneři (LP, PP3, PP4, PP5) také připravuje své questingové trasy a další informační materiály.

Kaplička na Uhelné, zdroj: MěÚ Hrádek nad Nisou

Kaplička na Uhelné, zdroj: MěÚ Hrádek nad Nisou

     Dalším bodem jednání byly informační materiály a opatření, a to především materiály společné či příbuzné pro více partnerů jako jsou např. questingové trasy s pracovními listy a questingovým pasem, publikace drobných památek, mapy drobných památek a další. Zároveň byla také diskutována publicita projektu a informační tabule o projektu, které budu umístěny u jednotlivých partnerů.
Projektoví partneři se během letních prázdnin potkají při slavnostním otevření obnovené kapličky na Uhelné, které se nejen pro partnery, ale i pro veřejnost uskuteční dne 4. 8. 2018. Další koordinační setkání je pak plánováno na září 2018 v Žitavě.

 

 

 

 

 

Hradek logo RGB

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny