Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje jsou po restaurování zpět na svém místě.

IMG_2296

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje byly na podzim roku 2017 demontovány z podstavců a převezeny do ateliéru zhotovitele. Byl proveden restaurátorský průzkum, odstranění nepůvodních doplňků a očištění povrchu kamene. Po stabilizaci vlhkosti v kameni na potřebnou úroveň bylo provedeno celkové povrchové chemické zpevnění kamene, bylo  provedeno osazení nosných nerezových armatur a plastické doplnění. Doplněn byl  krucifix a poškozené části  rukou sochy Sv. Jana Nepomuckého. Výraznou proměnou prošlo sousoší sv. Jana Křtitele, kde změny doznala řada detailů, ale natočena byla i celá kompozice. Všechny tyto zásahy byly vedeny snahou přiblížit dochované dílo vzhledově co nejvíce originálu, ale přiznat i to, že sochy jsou již 300 let staré.
Průběh instalace který pobíhal v režii našich restaurátorů z ateliéru Wagner je zachycen na fotografiích, které jsou přístupné zde… ► nebo poklepem na fotografii.
Restaurování proběhlo v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, č. 100260207 kde naše farnost spolupracuje s dalšími čtyřmi partnery na společném díle v Trojzemí. Rozhodně rádi doporučíme aktivity které zvelebují hrad Oybin ve stejnojmenné obci v Žitavských horách. Hotovo mají ve Frýdlantu, kde byla restHradek logo RGBaurována křížová cesta. V Žitavě v areálu bývalého františkánského kláštera práce vrcholí, areál dvora aktuálně ještě není přístupný.  Hrádek nad Nisou dokončil v rámci stejného projektu práce na morovém sloupu na námětí a dokončena byla i kaple na Uhlené. Poděkování za spolupráci při realizaci akce patří i Městu Hrádek nad Nisou za všestranoou pomoc s realizací celého  projektu.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny