Tříkrálová sbírka

Výsledky:

Hrádek nad Nisou:

– římskokatolická farnost – 8 174 Kč

– ZŠ Donín – 8 995 Kč

– ZŠ Lidická – 7 495 Kč

– ZŠ TGM – 3 433 Kč

Velké díky patří vedoucím skupinek, koledníkům a dobrovolníkům za jejich obětavost při zapojení do této dobrovolné akce. Tuto práci odvádí bez jakékoliv odměny. Je to velký skutek lásky. Srdečné Pán Bůh zaplať!

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny