Betlémské světlo v Hrádku nad Nisou

21. prosince 2015 přivezou skauti Betlémské světlo i do našeho města. V 17:00 hod. začne v kostele sv. Bartoloměje program „Hvězda světla“. Při něm vystoupí děti z našich základních škol a také zazpívá chrámový sbor od sv. Bartoloměje. Poté bude světlo z Betléma požehnáno a budete si jej také moci odnést do svých domovů.

Poutní slavnost svatého Bartoloměje

V neděli 30. srpna 2015 oslavíme v naší farnosti od 10:00 hod. pountí mši svatou našeho patrona sv. Bartoloměje. Při liturgii zazpívá také náš chrámový sbor. Hlavním celebrantem bude generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, který v tyto dny bude také v naší farnosti konat kanonickou vizitaci. Po mši sv. jste všichni srdečně zvání na pohoštění a k přátelskému setkání u kostela.

Noc kostelů – program

Srdečně vás zveme na akci „Noc kostelů“,  která se koná v pátek 29.května 2015

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

19 : 00  –  20 : 15  hod

Vystoupení Chrámového sboru od sv. Bartoloměje.

Komentovaná prohlídka barokního skvostu Trojzemí.

„Módní přehlídka“ liturgických oděvů užívaných při bohoslužbách a obřadech.

CHRÁM POKOJE

20 : 15  –  21 : 30  hod.

Kostel všemi smysly: nejen vůně kadidla i chuť mešního vína,

Nahlédnutí do zajímavých knih, ale i další vjemy.

Soutěž husité x katolíci: Jak známe česká přísloví.

Ukázky z kresleného filmu „Dějiny udatného českého národa“.

Společná modlitba za naše město a zemi.

K prohlídce budou také otevřeny věže kostela.

 

Bohoslužby ve Svatém týdnu

29. 3. 2015   Květná neděle – Mše svatá s žehnáním ratolestí:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

2. 4. 2015    Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Večeře Páně:

Chrastava: 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 17:30 hod.

3. 4. 2015   Velký pátek – Velkopáteční obřady na památku umučení Páně:

Chrastava: 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 17:30 hod.

4. 4. 2015   Bílá sobota – večerní vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně:

Chrastava: 18:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 20:00 hod.

5. 4. 2015   Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

6. 4. 2015   Pondělí v oktávu velikonočním:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

Před velikonočními svátky je možné přijmout svátost smíření v tyto dny:

29. 3. 2015  Květná neděle: Hrádek nad Nisou 8:30 – 9:00 hod.

                                                      Chrastava 10:30 – 11:00

31. 3. 2015  Úterý svatého týdne: Hrádek nad Nisou 16:00 – 17:00 hod. (poté je pravidelná mše svatá, bude-li potřeba, zpovídání bude dále po mši sv. pokračovat)

2. 4. 2015  Zelený čtvrtek: Chrastava: 15:00 – 16:00 hod.

Jménem duchovní zprávy Vám všem přeji požehnaný Svatý týden a poté milostiplné svátky velikonoční, naplněné pravou radostí z Kristova zmrtvýchvstání!

P. Radek Vašinek

Tříkrálová sbírka

Výsledky:

Hrádek nad Nisou:

– římskokatolická farnost – 8 174 Kč

– ZŠ Donín – 8 995 Kč

– ZŠ Lidická – 7 495 Kč

– ZŠ TGM – 3 433 Kč

Velké díky patří vedoucím skupinek, koledníkům a dobrovolníkům za jejich obětavost při zapojení do této dobrovolné akce. Tuto práci odvádí bez jakékoliv odměny. Je to velký skutek lásky. Srdečné Pán Bůh zaplať!