Milí farníci,

V den, kdy slavíme památku nám všem známého svatého papeže Jana Pavla II., jsme opět byli nedobrou situací spojenou s nemocí Covid – 19 vládními nařízeními omezeni v našem životě a to i ve společném prožívání farního života. Dnešní světec často opakoval dvě slova: „Nebojte se!“ Věřím, že i my křesťané, lidé naděje, se chceme těmito jeho slovy nechat povzbudit, vytrvat v modlitbě a nenechat se spoutávat strachy různého druhu…
Pro nadcházející období až do odvolání jsou tedy zrušeny všechny společné bohoslužby, pobožnosti a pastorační aktivity. Chci Vás ujistit, že při každodenní ranní mši sv. od 7:00 hod. na Vás budu pamatovat a modlit se za Vás. Individuální pastorační péče ale možná je. Tedy kostely ve farnostech Hrádek n. N. a Chrastava budou v obvyklých časech k individuálnímu přijetí svátostí (sv. přijímání, sv. smíření, osobní rozhovory) otevřeny.
Hrádek nad Nisou              úterý od 17:00 hod.
čtvrtek od 17:00 hod.
neděle od 9:00 hod.
Chrastava                              středa od 17:00 hod.
pátek od 17:00 hod.
neděle od 11:00 hod.
Po telefonické domluvě pak kdykoliv.
Vzhledem k tomu, že je zakázáno shromažďování lidí, prosím Vás, abyste přicházeli individuálně, ne ve skupinkách (neplatí pro rodiny) při dodržování všech hygienických opatření. Bohoslužby je možné sledovat ať už v TV (Noe, ČT) nebo poslouchat rádio Proglas, níže je pak také cca 100 odkazů na internetové přenosy bohoslužeb on-line. Ti z Vás, kdo budete slavit liturgii doma v rodinách, doporučuji webové stránky www.liturgie.cz, kde stejně jako na jaře můžete nalézt inspiraci.
Prosím Vás zvláště nyní v měsíci říjnu o společnou každodenní modlitbu sv. růžence od 20:00 hod., ke které nás vyzvali naši biskupové za ukončení pandemie. Hned jak se situaci aspoň trochu uvolní a bude možné slavit zase společně mši sv., určitě se vrátíme k pravidelnému bohoslužebnému pořádku.
S přáním pokojných a požehnaných podzimních dní
P.  Radek Vašinek

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny