Bohoslužby ve Svatém týdnu

29. 3. 2015   Květná neděle – Mše svatá s žehnáním ratolestí:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

2. 4. 2015    Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Večeře Páně:

Chrastava: 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 17:30 hod.

3. 4. 2015   Velký pátek – Velkopáteční obřady na památku umučení Páně:

Chrastava: 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 17:30 hod.

4. 4. 2015   Bílá sobota – večerní vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně:

Chrastava: 18:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 20:00 hod.

5. 4. 2015   Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

6. 4. 2015   Pondělí v oktávu velikonočním:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

Před velikonočními svátky je možné přijmout svátost smíření v tyto dny:

29. 3. 2015  Květná neděle: Hrádek nad Nisou 8:30 – 9:00 hod.

                                                      Chrastava 10:30 – 11:00

31. 3. 2015  Úterý svatého týdne: Hrádek nad Nisou 16:00 – 17:00 hod. (poté je pravidelná mše svatá, bude-li potřeba, zpovídání bude dále po mši sv. pokračovat)

2. 4. 2015  Zelený čtvrtek: Chrastava: 15:00 – 16:00 hod.

Jménem duchovní zprávy Vám všem přeji požehnaný Svatý týden a poté milostiplné svátky velikonoční, naplněné pravou radostí z Kristova zmrtvýchvstání!

P. Radek Vašinek

Tříkrálová sbírka

Výsledky:

Hrádek nad Nisou:

– římskokatolická farnost – 8 174 Kč

– ZŠ Donín – 8 995 Kč

– ZŠ Lidická – 7 495 Kč

– ZŠ TGM – 3 433 Kč

Velké díky patří vedoucím skupinek, koledníkům a dobrovolníkům za jejich obětavost při zapojení do této dobrovolné akce. Tuto práci odvádí bez jakékoliv odměny. Je to velký skutek lásky. Srdečné Pán Bůh zaplať!

Vánoční koncert

Zveme Vás na tradiční vánoční koncert České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, který se koná ve čtvrtek 25. prosince 2014 od 17:00 v kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou.

Obsazení:

Soprán: Adéla Velová

Alt: Dagmar Čemusová

Tenor: Jaroslav Smola

Bass: Luděk Vele, sólista opery Národního divadla Praha

Chrámový sbor od sv. Bartoloměje a členové libereckých pěveckých sborů, chrámový orchestr

Řídí Rolf Bartosch

Program Vánočních Bohoslužeb

24. prosince 201420:00 – půlnoční mše v Hrádku nad Nisou (s doprovodem Chrámového sboru od sv. Bartoloměje)

24. prosince 201422:00 – půlnoční mše v Chrastavě

25. prosince 201409:00 – Boží hod vánoční

26. prosince 201409:00 – svátek sv. Štěpána

28. prosince 2014Svátek Sv. Rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů

09:00 – Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

11:00 – Chrastava – kostel sv. Vavřince

31. 12. 2014 – Silvestr – mše sv. na poděkování za uplynulý rok

17:00 – Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

15:30 – Chrastava – kostel sv. Vavřince

1. 1. 2015 – Nový rok – mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie

09:00 – Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

11:00 – Chrastava – kostel sv. Vavřince

Betlémské světlo

Zveme Vás na akci Hvězda světla, která se koná v pondělí 22. prosince 2014 od 17:30 v kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Místní skauti přivezou světlo z Betléma, které si můžete odnést s sebou do svých domovů. Tuto akci zpestří svým vystoupením žáci místních základních škol, ZUŠ a Chrámový sbor od sv. Bartoloměje.

Těšíme se na Vás.