Průběh prací z kontrolního dne 05.4.2018 z restaurátorských prací na souboru barokních soch u kostela Sv. Bartoloměje

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje byly na podzim roku 2017 demontovány z podstavců a převezeny do ateliéru zhotovitele. Byl proveden restaurátorský průzkum, odstranění nepůvodních doplňků a očištění povrchu kamene. Po stabilizaci vlhkosti v kameni na potřebnou úroveň bylo provedeno celkové povrchové chemické zpevnění kamene. Od posledního KD bylo u obou soch provedeno osazení nosných nerezových armatur a plastické doplnění. Rozpracováno je plastické doplnění krucifixu a rukou sochy Sv. Jana Nepomuckého. Při průzkumu bylo zjištěno, že svatozář pravděpodobně nebyla osazena, bude ještě ověřeno, zda neexistuje starší dobové vyobrazení, jak socha dříve vypadala. Řeší se také to, jak vypadala palmetová ratolest , oproti původnímu záměru půjde pravděpodobně  o náročnější a zdobnější provedení. Ve spolupráci s odborníky z památkové péče se hledá i výraz výsledné  podoby sousoší Sv. Jana Křtitele, které by odpovídalo co nejvíce původnímu originálu.

P1150986P1150984

P1150988P1150988

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny