Restaurování soch v areálu kostela sv. Bartoloměje.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

jank1

Jan Křtitel před restaurátorským zásahem

jank2

Jan Křtitel po stabilizaci

jann1

Jan Nepomucký před restaurováním

jann2

Jan Křtitel po stabilizaci.

Restaurování soch v areálu kostela sv. Bartoloměje započalo již na počátku listopadu roku 2017 na soše sv. Jana Nepomuckého i na sousoší sv. Jan Křtitele. Sochy byly nejprve sneseny ze svých podstavců, ze kterých po celá staletí shlížely na prostranství před kostelem. Potom byly za účasti odborníků  naloženy a vydaly se na cestu do restaurátorského ateliéru.  Poté započal  podrobný restaurátorský průzkum povrchu, zda se nedochovala v hloubkách původní polychromie. Zároveň započalo řízené vysychání, omytí povrchu, měkčení krust a zpevnění degradujících partií původního pískovce. Pískovec je sice materiál velmi ušlechtilý a mimořádně vhodný pro sochařskou práci, problémem je však jeho malá odolnost proti povětrnostním vlivům. Dříve tomu naši předkové čelili tzv. polychromií, nebo-li nátěry a malbou soch. Ta sochy původně zdobila, ale také je chránila před výkyvy počasí. Polychromie ale vzala většinou zasvé, naopak povrch soch začal degradovat tím, že postupně reagoval s látkami  obsaženými ve vzduchu. Na povrchu soch se začaly objevovat tvrdé krusty, které se postupně oddělovaly od základu. Časem by tak socha zcela ztratila svoji původní modelaci. Proto bylo nezbytné provést odborné odmývání, měkčení a stabilizaci povrchu soch. Teprve poté mohla  proběhnout biosanace – preventivní ochrana proti růstu lišejníků a mechů. Následně pak mohou proběhnou práce na doplnění poškozených partií nově vsazovaným a nebo umělým kamenem.
Restaurování soch probíhá v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, který je podpořen  prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce Sasko – Česká republika z prostředků Evropské unie.
Akce byla podpořena také Městem Hrádek nad Nisou.

Hradek logo RGB

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny