Revitalizace zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje v Hrádku n. Nisou.

Druck

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Hradek logo RGB

Prostor bývalého hřbitova kolem kostela sv. Bartoloměje je dnes parkově upraven a obsahuje rozsáhlý soubor kamenných památek Detail odkrytého nástupu na zaniklou cestu kolem kaplí křížové cesty

Detail odkrytého nástupu na zaniklou cestu kolem kaplí křížové cesty

různého druhu. Dominantou areálu je   14 kaplí křížové cesty, 4 sochy při západním vstupu vstupu do areálu a soubor kamenných náhrobků a pomníků od 17 až do 19. století. Po zrušení hřbitova byl celek několikrát parkově upravován, poslední větší úpravy ale proběhly již před mnoha desítkami let v 30. letech 20. století. V současné době probíhá celková obnova areálu v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, který byl připraven ve spolupráci celkem pěti partnerů od nás i ze Saska. Více o projektu je možno se dozvědět zde… ►  Prostor kolem kostela byl udržován v zahradní úpravě. Zeleň v areálu však nebyla úplně ideálně udržována, v havarijním stavu jsou také pískovcové památky. Taktéž stavební podstata areálu není v pořádku, v minulosti zde došlo i ke zhroucení některých zdí.  V lokalitě se vyskytuje několik významných vzrostlých stromů, především borovice černá. Zajímavostí je cypřišek vrostlý do obvodové zdi. Většina lip má mohutné kořenové náběhy přesahující přes obrubníky. Lze předpokládat, že lípy byly vysázeny kolem roku 1930 (dle srovnání dobové fotografie z r. 1920 a 1930) Lípy byly v minulosti ořezány na hlavu, nyní mají relativně mohutné sekundární koruny.
Sanace areálu začala revitalizací zeleně, která se skládá z několika aktivit. V plánu je a nebo probíhá:
 Příprava území, kácení – kácení je navrženo jako bezpečnostní, údržbové a prostorově kompoziční.
 Sadové a terénní úpravy – vyrovnání terénu po kácených dřevinách, nové výsadby, ošetření stávajících dřevin.
 Zpevněné plochy – lemující pás s krytem z kamenné drti, nové chodníky – sjednocená kamenná kostka dlažební drobná štípaná, nové osazení vybouraných a očištěných zahradních obrubníků, dlažba před J vstupem do kostela bude předlážděna, okapový chodníček lemující hřbitovní zdi a vystupující reliéfy.

Obkop kolem obvodové zdi areálu

Obkop kolem obvodové zdi areálu

 Vybavenost – 8 ks nových  typových laviček.
 Předlažba stávající plochy u hlavní brány – stávající dlažba rozebrána, očištěna znovu použita.
 Úprava travnatých ploch kolem vlastního kostela.
 Lemující pás kolem fasád kostela – pás vysypaný drobným kamenivem tmavé barvy.
Vzhledem k tomu, že součástí věci jsou zemní výkopové práce, při kterých nelze plně vyloučit možnost archeologických nálezů ze staršího osídlení, bude probíhat také odborný archeologický dohled.

 

Praktické školení k mapování drobných památek

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Dne 31.3.2017 bylo pod vedením Národního památkového ústavu realizováno v Hrádku nad Nisou praktické školení pro pasportizaci drobných památek v terénu, které se zaměřilo na mapování drobných památek v regionu Hrádecka a Žitavska. Jak je vidět z fotografie, ale i z celého alba publikovaného na Zonerama, oním terénem byl příhodný areál kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Konkrétně byly modelově mapovány sochy sv. Jana Nepomuckého před vstupem do kostela vlevo, a sv. Jana Křtile před vstupemškolení vpravo při pohledu na západní vstup kostela.Praktické školení navázalo na teoretické školení k mapování drobných památek (prosinec 2016) a jeho náplní bylo především vlastní mapování drobných památek v terénu dle Metodiky pro dokumentaci drobných památek, která byla v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ zpracována Národním památkovým ústavem. Terénní dokumentace památek zahrnuje především poznání památky in situ, fotodokumentaci, popis drobné památky, zákresy umístění památky (širší pohled), zákresy samotné drobné památky a vyplnění expertního listu (záznamového formuláře).Na základě teoretického a praktického školení a zpracované Metodiky pro dokumentaci drobných památek budou externí pracovníci realizovat pasportizaci 50 drobných památek na Žitavsku (LP), 50 drobných památek na Hrádecku (PP1) a 50 drobných památek na Frýdlanstku (PP3).Výstupy ze školení, modelově dokumentované památky mohou pomoci při restaurování obou soch, které se připravuje v návaznosti na nyní prováděné terénní úpravy kolem kostela. Více informací k celému projektu lze nalézt na stránkách Společnosti pro kulturní krajinu, která celou akci zastřešuje. Odkaz na stránky zde… ►

 

Výsledky vyhodnocení zimní fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Výsledky vyhodnocení zimní fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

Pro nadšence fotografování a turistiky všech věkových kategorií byla od 1. 12. 2016 do 15. 3. 2017 Společností pro kulturní krajinu, v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“, vyhlášená první fotografická soutěž na téma „Drobné památky v zimě“. Na vyhlášení soutěže se podíleli všichni projektoví partneři, tedy město Hrádek nad Nisou, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, město Frýdlant, město Žitava a obec Oybin. Cílem soutěže bylo zachytit drobné památky v zimě pohledem turistů a veřejnosti.

Do soutěže bylo během zimy zasláno krásných 66 fotografií od 25 českých i německých autorů v rámci dvou soutěžních kategorií mládež a dospělí. Fotografie zachycovaly různorodé drobné památky v Trojzemí jako například kamenné kříže, hraniční kameny a milníky, boží muka, pomníčky, památníky a křížky, skalní reliéfy nebo také německé studny a kašny a další. Všechny fotografie si můžete prohlédnout na http://www.kulturnikrajina.com/page3.aspx?zaz=25-29.

Fotografie byly vyhodnoceny nezávislou odbornou porotou dne 30. 3. 2017. V kategorii mládež (10 – 18 let) se vítěznou fotografií stala fotografie s název „Socha sv. Jana u Sirného pramene“ od autora Josefa Františka Straky, která zachycuje sochu sv. Jana v Horní Světlé. V kategorii dospělí (nad 18 let) byl jako nejlepší vybrán snímek s názvem „Svatý Jakub u Jindřichovic 1“ od autorky Kateřiny Zajíčkové, který zachycuje malou zříceninu kostela sv. Jakuba ze 13. století u Jindřichovic pod Smrkem. Druhé místo v kategorii dospělých obsadila fotografie „Zlatá Trýzeň“ vyfocená Janem Mrázem a na třetím místě se umístil snímek Hany Perné „Stará poutní krása“. Autorům vítězných snímků gratulujeme.

Odborná porota a projektoví partneři také v rámci soutěže vybrali 6 nejhezčích fotografií pro tvorbu elektronických puzzle. Těmito fotografiemi jsou „Zlatá Trýzeň“ od Jana Mráze, snímek „U křížku“ Jitky Rožkové, fotografie „Sv. Jakub u Jindřichovic 1“ zaslaná Kateřinou Zajíčkovou, snímek s názvem „Strážce lesa“ od autorky Hany Perné, fotografie „Dům Christiana Davida a studna v Herrnhutu“ od Michaela Tietzeho a fotografie „Anděl na Žitavském hřbitově Frauenfriedhof“ od autorky Petry Glass. Elektronické puzzle budou pro všechny dostupné online na internetových stránkách projektu http://www.kulturnikrajina.com/index3.aspx?rub=20. Dále budou všechny soutěžní fotografie využity pro další projektové aktivity jako například tvorbu informačních materiálů nebo pro doplnění databanky a dvoujazyčné webové aplikace, která bude obsahovat informace k 150 drobným památkám a která umožní návštěvníkovi plánování jeho návštěvy příhraničního regionu dle tras nebo objektů zájmu.

Pro ty, kteří se nestihli soutěže zúčastnit, a pro další zájemce chystá Společnost pro kulturní krajinu druhou fotografickou soutěž drobných památek v Trojzemí, která bude probíhat od 1. 6. 2017 do 15. 8. 2017. Všechny potřebné informace a soutěžní podmínky budou včas zveřejněny na internetových stránkách projektu v sekci Aktuality.

 

 

1_misto_kategorie_dospeli_-_Svaty_Jakub_u_Jindrichovic-_K_ZajickovaSocha_sv_Jana_u_Sirneho_pramene_-_J_F_StrakaJ_Rozkova_-_U_krizku

 

Stará poutní krása2_misto_kategorie_dospeli_-_Zlaty_Tryzeň_-_J_MrazM_Tieze_-_Diakonie_Herrnhut_mit_Brunnen

P_Glass_-_Engel_auf_dem_Zittauer_FrauenfriedhofStrážce lesa4_misto_kategorie_dospeli_-_Kaple_na_poli_u_Krizan_-_M_Paul