Památky v Tromezí v roce 2023

p305306

Hrad a zámek Oybin. Pohled na císařský palác

25-165-01--AOpLNRHrádek nad Niosu. Původní morový sloup se sousoším sv. Anny Samotřetí, Pannou Marií a Ježíškem byl vztyčen roku 1714. Roku 1945 byl však kompletně odstraněn a na jeho místě byla postavena replika až roku 2017.
25-165-02--WCwwuS

Uhelná – kaplička Panny Marie Pomocné. Záchrana kaple přišla na poslední chvíli, kdy z ní zbývalo již jen obvodové zdivo a jeden stropní trám. Rekonstrukce kaple začala v červenci roku 2017 a ještě téhož roku v prosinci byla téměř dokončena. Vycházelo se přitom z dobových fotografií s cílem zachovat charakter kapličky v co možná nejpůvodnějším tvaru s materiálovým řešením vycházejícím z dobových či předpokládaných původních materiálů.

 

Slavnostní předání restaurované hrobky v Žitavě

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe
Dne 7.12. 2019 ve 14:00 hodin jsme společně oslavili  dokončení restaurování hrobky rodin Schreer a Naumann v Žitavském klášterním dvoře.
  Náš partner, Žitavská muzea zde v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí P1190762comp zrestauroval  část tohoto areálu, jednoho  z nejvýznamnějších skvostů  této architektury v Sasku.  Restaurovanou hrobku nechal v roce 1704 postavit obchodník Friedrich Schreer (1653–1729) jako jednu v řadě na západní straně areálu.
V žitavském františkánském klášteře existoval do poloviny 16. století konvent. Klášter zanikl během reformace, následně byly budovy těžce počkozeny za třicetileté války.  V následujícím období byl areál upraven, došlo i k novému využívání areálu.  Významným žitavským rodinám poté sloužil přibližně mezi lety 1675 a 1760 jako hřbitov.  Vzniklo tak zdí obehnané prostranství o velikosti cca 42× 22 metrů s 22 hrobkami,z nichž se dodnes  16 zachovalo. Na západní straně stojí řada pohřebních kaplí připomínající uliční frontu,  kaple  Junge I/Knispel 1690/95, Nesen 1691, Stöcker 1692, Besser 1696, Moser/ Böttger 1701. V pozadí za hrobkami se nachází významná budova  Heffterbau, jejíž přízemní sál sloužil v letech 1691–1846 jako modlitebna českých exulantů. která je dnes také součástí muzejního areálu. Na severní straně dvora se  nacházejí největší stavby, mezi nimiž je jako jeden z nejstarších objektů hrobka  patricije a městského soudce Johanna Friedricha Junge (zemřel 1718), která  vznikla asi v letech 1690/95 a významná hrobka Christiana Böttigera vystavěná v roce 1685. Nepřehlédnutelná je uprostřed východní strany hřbitova stojící hrobka Hännig,  vystavěná ve formě  umělé skály, do níž jsou zasazena různá zvířata a rostliny, draci, kosti a lebky. Klenáku brány dominuje hlava Medusy z antické mytologie.
Zároveň byla při této akci představena publikace z pera Torstena Pietschmanna Památky v Trojzemí. Ta se věnuje jednak klášternímu dvoru v Žitavě, ale i celé řadě dalších velice zajímavých, ale často neprávem opomíjených památek. Kniha byla vydána v německé a české mutaci rovněž v rámci našeho projektu.

Restaurierte Statuen und Elemente der Steinarchitektur im Areal der Kirche des Hl. Bartholomäus

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Restaurierte Statuen und Elemente der Steinarchitektur im Areal der Kirche des Hl. Bartholomäus im Rahmen des Projekt Gedächtnis in den Dreiländereck.

A  Hl. Josef
B  Erzengel Michael
C  Hl. Johannes Nepomuk
D  Hl. Johannes der Täufer

I.– XIV. Kreuzweg – vierzehn spätbarocke Kapellen – Stationen des Kreuzweges aus den Jahren 1767 -1768

Grabsteine, Nischenkapellen und weitere Elemente der Steinarchitektur

 1. Grabstein – Ehepaar Anna Dorothea Pietsch (+1786) und Joseph Pietsch (+1789), Spätbarock
  3.             Grabstein – Caroline, Neugotik
  4.             Grabstein – Joseph (+1844), Klassizismus
  5.             Grabstein – Anna (1866?), Neugotik
  7.             Grabstein mit einem großen Kreuz – Franz Günzel (1805 – 1856), Klassizismus
  10.           Grabstein  – (+1860), Klassizismus
  12.           Grabstein – Neugotik
  13.           Grabstein – Neumann, Neuromanik
  15.           Grabstein – Klassizismus
  17.           Grabstein – Ehepaar Anna und Josef Bfalz, Weinschenker, Spätbarock
  18.           Grabstein  MEMENTO MORI mit Putti, Spätbarock
  19.           Grabstein – Anna Elisabeth, (+1649), Frühbarock
  20.           Grabstein – Mädchen mit Engel, Frühbarock
  21.           Grabstein – Ehepaar Ritter Friedrich von Nosticz (Schreibweise normalerweise Nostitz) (+1669?) mit Ehefrau Justina, Frühbarock
  22.           Nischenkapelle – Grabstein – Kajetan Schubert (+1822), Klassizismus
  23.           Grabstein – Karl (?,+1854), Neuromantik
  25. – 30. in die Mauer eingesetzte Grabsteine
  31.           große gemauerte Nischenkapelle als Station des Kreuzweges
  32.           Grabstein – Ehepaar Anna Elisabeth Kreschel (+1713) und Christof Kreschel (+1709), Barock
  36.           neuzeitliches Kreuz, 2010
  40.           Grabstein – 1817
  42.           Grabstein – Anna Maria Rosina Verwittibten (verwittwete?) Schöpfferin, (+1697), Barock
  43.           Grabstein – Franz Laubner (+1794), Empire
  44.           Grabstein – Karl Franz …? (+1780), Spätbarockplanek_arealkostela_orez

Die Restaurierung des Areals bei der Kirche des Hl. Bartholomäus erfolgte in den Jahren 2016 – 2019. Das Projekt wurde aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung im Rahmen des Programmes zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014 – 2020 gefördert.

Restaurované sochy a prvky kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Restaurované sochy a prvky kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí.

A  Sv. Josef
B  Archanděl Michael
C sv. Jan Nepomucký
D sv. Jan křtitel
I– XIV. Křížová cesta – čtrnáct rozměrných, pozdně barokních výklenkových kaplí zastavení křížové cesty, pocházející z roku 1767-68.

Samostatné náhrobky, výklenkové kaple a další prvky kamenné architektury.

 1. Náhrobek – Manželé Anna Dorothea Pietsch (+1786) a Joseph Pietsch (+1789) pozdně barokní
  3. Náhrobek – Karolína, novogotický
  4.             Náhrobek  – Joseph  +1844, klasicistní
  5.             Náhrobek Anna – novogotický  (1866?)
  7.             Náhrobek s velkým křížem, – Franz Günzel (1805-1856), klasicistní
  10.           Náhrobek  klasicistní (+1860)
  12.           Náhrobek  novogotický
  13.           Náhrobek – Neumann ,  novorománský,
  15.           Náhrobek , klasicistní,
  17.           Náhrobek – Manželé Anna a Josef Bfalz, vinař, pozdně barokní
  18.           Náhrobek  MEMENTO MORI n. náhrobník s putti, pozdně barokní
  19.           Náhrobek – Anna Elisabeth, (+1649), – raně barokní
  20.           Náhrobek – dívenka s andělem, raně barokní
  21.           Náhrobek – manželé, rytíř Friedrich von Nosticz (+1669?) s manželkou Justinou,  raně barokní,
  22.           Výklenková kaple – náhrobek – Kajetán Schubert (+1822), klasicistní
  23.           Náhrobek – Karl … (?,+1854) novorománský,
  25. – 30.  Náhrobní desky vsazené do ohradní zdi.
  31.           Výklenková kaple klasicistní,  velká zděná omítaná kaplice v podobě zastavení křížové cesty
  32.           Náhrobek – Manželé Anna Elisabetha Kreschel (+1713) a Christof Kreschel (+1709), barokní
  36.           Novodobý pamětní kříž, 2010,
  40.           Náhrobek – 1817
  42.           Náhrobek – Anna Maria Rosina Verwittibten Schöpfferin, (+1697), barokní
  43.           Náhrobek – Franz Laubner, (+1794), empírový
  44.           Náhrobek – Karl Franz …?, (+1780), pozdně barokní

  Plánek areálu s vyznačením polohy zrestaurovaných kaplí, náhrobníků, soch a ostatních prvků kamenné architektury.
  planek_arealkostela_orez

Restaurování areálu kolem kostela sv. Bartoloměje probíhalo v letech 2016 – 2019. Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Děkovná Mše sv. na závěr projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ s požehnáním dokončeného zrestaurovaného areálu.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Akce se konala  dne 15.12.2019 při nedělní mši. K významu projektu promluvil p. Radek Vašinek, za naše partnery promluvil starosta města Hrádek nad Nisou Josef Horinka. Za město Žitava a Žitavská muzea se akce zůčastnil Peter Knüverer. Počasí nebylo právě přívětivé, přesto hojní účastníci vyrazili ke kapli Kajetán Schubert, kde proběhlo vlastní požehnání. O kulturní vstup se postaral Rolf Bartosch. Zúčastnění se poté přesunuli do prostor fary, kde proběhlo neformální setkání partnerů projektu s farností a našimi milými hosty. Akce vzbudila i mediální pozornost, jakmile bude dotočen videovstup, zveřejníme odkaz.
20191215_10053220191215_10043720191215_100412

20191215_10034220191215_100259

Děkovná Mše sv. na závěr projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ s požehnáním zrestaurovaného areálu.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Akce se koná dne 15.12.2019. Začátek Mše sv. v 9:00 hod. Očekávaný začátek Požehnání  od cca 10:00,  bezprostředně po  nedělní Mši sv. v kostele sv. Bartoloměje. Následně proběhne setkání u kávy v katolické faře.  Srdečně zveme také naše partnery v projektu, Město Hrádek nad Nisou, Město Frýdlant, Obec Oybin, Statutární město Žitava a Společnost pro kulturní krajinu Hrádek nad Nisou. Bez našich partnerů i institucí Centra pro regionální rozvoj České republiky a Společného sekretariátu Programu na podporu mezinárodní spolupráce Sasko – Česká republika a SAB Dresden , zvláště pak kolegů, kteří měli náš projekt na starosti, bychom celou akci nemohli realizovat, děkujeme.
foto_pozvanka_farnost_závěr_comp

 

Restaurování a revitalizace parku kolem kostela sv. Bartoloměje je dokončena.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Restaurování a revitalizace parku kolem kostela sv. Bartoloměje je dokončena. 21. 11. 2019 proběhl  za účasti zástupců památkové péče a zástupců zhotovitele  poslední kontrolní den díla Restaurování souboru kamenné architektury. Dohotovené dílo, celke 41 objektů kamenné architektury bylo předáno zástupcům Farnosti. Dílo bylo předáno před termínem a v mimořádné kvalitě.
JeP1190731dnalo se o 14 výklenkových kaplí z druhé poloviny 18. století odpovídajících 14 zastavení křížové cesty. Kaple byly celkově stabilizovány, opraveny a doplněny byly poničené a chybějící křížky na vrcholcích střechy kaplí.
Další etapou byl soubor kamenných desek a výklenkové kaple ve východní ohradní zdi areálu.
Restaurován byl i soubor náhrobků v jihozápadní, nejstarší části ohradní zdi areálu. Jednalo se o velmi cenné náhrobky ze 17. století, ale i o hodnotná mladší, vcholně barokní díla, která doplňují klasicistní a neogotické náhrobky.
Poslední skupina náhrobků je přisazena přímo do obvodové zdi kostela. Během realizace díla byla dohledána i původní podoba ceněného, ale vážně poškozeného náhrobku  – Manželé Anna Elisabetha Kreschel (+1713) a Christof Chreschel (+1709). Zda se podaří doplnit i chybějící andílky k tomuto dílu a popřípadě i uložené obrazy z váklenkových kaplí křížové cesty je ale již otázkou pro nějaký další projekt.
P1190758Dokončená architektura tak bude korunovat předchozí etapy projektu, v kterých byly zrestaurovány 4 sochy u vstupu do areálu a samozřejmě i parkové úpravy celého areálu. Věříme, že se obnovený areál kostela sv. Bartoloměje stane opět více přitažlivý pro návštěvníky města.
Slavnostní předání díla veřejnosti se uskuteční 15. 12. 2019 po nedělní Mši svaté, tedy cca od 10:00 pře kostelem sv. Bartoloměje.  Zvána je i široká veřejnost a pozveme i naše projektové partnery z Hrádku nad Nisou, Frýdlantu, Žitavy a Oybina. Dovolujeme si našim kolegům a partnerům poděkovat a velmi dobrou a příjemnou spolupráci. Bez našich partnerů by totiž projekt vůbec nebylo možno realizovat.

 

Restaurování souboru kamenné architektury.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi

U Kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou probíhá v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí (100260207), který je podpořen z prostředků Evropské unie, restaurování souboru kamenné architektury z bývalého hřbitova u kostela Sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Jedná se o soubor náhrobků, kaplí křížové cesty a dalších drobných architektonických prvků kamenné architektury, které jsou nedílnou součástí areálu kostela. Restaurátorské práce byly dle charakteru konkrétních prvků rozděleny do 4 etap, ke kterým byl vždy zpracován restaurátorský záměr.  Cílem restaurování je obnova estetické a funkční kvality díla tak, aby mohlo být dále prezentováno na stávajícím místě. Restaurátorský proces je stanoven na základě provedeného vizuálního průzkumu díla.  Restaurátorský proces je stanoven na základě provedeného vizuálního průzkumu díla a je rozdělen do několika základních etap.P1190730

 • Dokumentace  Bude fotograficky zdokumentován původní stav díla a dílčí problémy, dílo bude zaměřeno. Podrobná dokumentace bude provázet všechny etapy restaurování.
 • Prekonsolidace Kamenný materiál bude lokálně povrchově konsolidován, aby mohlo být přistoupeno k procesu čištění mokrou cestou.
 • Čištění Na základě provedených zkoušek čištění bude stanoven optimální restaurátorský postup snímání druhotných znečištění a biologického napadení. Mokrým procesem čištění se k povrchu mohou dostávat migrující soli, v takovém případě bude nutno dílo lokálně či celkově odsolit, za pomoci buničinových zábalů. Povrchová tmavá krusta na kameni bude ztenčena. Mechanické očištění veškerých nepůvodních či dožilých plastických doplňků.
 • Konsolidace a injektáže Celkově bude nutno provést povrchovou konsolidaci prostředky na bázi organokřemičitanů. Případné trhliny budou zaceleny vhodným prostředkem.
 • Plastické retuše Mechanická poškození a spáry budou doplněny v umělém kameni podobné struktury a barvy jako originál. Jeho tvrdost nebude převyšovat tvrdost originální kamenné materie. Degradovaná a mechanicky poškozená místa budou doplněna do plného tvarosloví. Plastické doplňky budou dle potřeby opatřeny armaturami z nekorodující oceli.
 • Barevné retuše a závěrečné úpravy Nové doplňky v kameni budou lokálně barevně sjednoceny s originálem vhodnými barvami, retuš nebude aplikována celoplošně. Povrch bude ošetřen vhodným biocidním prostředkem. Na závěr bude dílo hydrofobizováno vhodným prostředkem. Bude provedena barevná rekonstrukce, pamětní nápisy budou případně zvýrazněny.
 • Restaurátorská zpráva Restaurátorský postup bude slovně i fotograficky dokumentován v restaurátorské zprávě tak, aby byl ozřejměn celkový metodický i technický postup.

P1190721Restaurátorské práce byly reálně zahájeny v dubnu 2019 restaurátorskou firmou Vankol spol. s.r.o., která u kostela restaurovala i 4 sochy při vstupu do areálu. Práce budou dokončeny v průběhu listipadu 2019.

Kostel postavený roku 1466 na místě staršího svatostánku z 13. století nechala v roce 1586 renesančně upravit Alžběta, manželka Ferdinanda Hoffmanna z Grünenbühlu. Dnešní podobu získal barokní přestavbou dle projektu stavitele Johanna Josepha Kuntzeho. Bývalý hřbitov mezi kostelem a ohradní zdí byl po jeho zrušení průběžně upravován do své současné parkové podoby s prezentací nejcennějších náhrobníků a soch. Kostel je kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 1619I/5-4303. Areál se zároveň nachází na území městské památkové zóny města Hrádek nad Nisou prohlášené dne 1. 9.2003 vyhláškou MK CR č. 108/2003.

Restaurování souboru kamenné architektury v rámci projektu paměť v krajině Trojzemí stále probíhá.

P1190542P1190547P1190546
Na prvním snímku je akademický restaurátor Martin Wagner při práci na restaurování na jednom zastavení kžížové cesty. Po stabilizaci původního kamene a doplnění chybějících částí dle restaurátorského záměru probíhá závěrečná patinace a stabilizace zastavení.Takto prochází opravami a stabilizací všechnay zastavení i dopodud nedokončené kaple, náhrobníky i další prvky. Opravené kamenné architektonické prvky se zapojely nejen do parkově upraveného okolí kostela, ale tvoří i zajímavý celek s celým okolím kostela, v tomto případě s novou knihovnou hned za původní ohradní zdí.

P1190552

P1190551

 

 

 

 

 

Prakticky neznámým objektem, který čeká na objevení veřejnosti je jeden z objektů při západní hřbitovní zdi, pravděpodobně náhrobek s  prostým pískovcovým hranolovým ostěním a nástavcem z roku 1817. Z kter=ho roku je náhrobek tušíme podle toho, že v jeho nadpraží je vysekáno „18A.J.17“.
Ve zděném nástavci je v pískovcové dekorem rámované nice  sekaná figurka světce v mnišském oděvu. Nyní, po průzkumu a restaurování i pojatá v původní barevnosti.
emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi

 

 

Červnové setkání Paměť v krajině Trojzemí v Hrádku nad Nisou

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi

 

 

Dne 5. 6. 2019 se uskutečnilo další z řady koordinační setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. Tentokrát se sekání konalo v multifunkčním centru Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou. Hlavními body programu bylo především vzájemné informování o dosavadních aktivitách realizovaných od začátku tohoto roku a aktivitách naplánovaných do konce roku, tedy do konce realizace projektu. Dále se hradek1partneři zabývali propagačními a informačními materiály jednotlivých partnerů, obsahovou a grafickou přípravou materiálů a prezentací již vytvořených informačních materiálů v rámci projektu.

 

Na přípravě a tvorbě informačních materiálů průběžně pracují všichni projektoví partneři, mimo PP2 Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, která je nemá v aktivitách projektu. LP Společnost pro kulturní krajinu dokončuje finální verze questingových tras a turistických tras s vědomostními kvízy. PP1 město Hrádek nad Nisou připravuje výběrové řízení na grafické zpracování a tisk informačních materiálů (publikace drobných památek Hrádecko, mapa drobných památek Hrádecko, blok pohlednic), které by mělo být zahájeno do konce tohoto měsíce. PP3 město Frýdlant již vytvořilo informační letáky ke Křížové cestě a blok pohlednic drobných památek Frýdlantsko,

hradek2

dále pracuje na tvorbě publikace drobných památek Frýdlantsko, mapě drobných památek Frýdlantsko a 2 questingových trasách s questingovým pasem. PP4 město Žitava již vytvořilo kalendář drobných památek a v současné době se zaměřuje na tvorbu publikace pro drobné památky na Žitavsku. PP5 obec Oybin vytvořilo 2 questingové trasy s pracovními listy a dále se bude zabývat tvorbou informačního sešit.