Farnosti

Farnost v Hrádku nad Nisou existuje  od roku 1286. Centrem farnosti je kostel svatého Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Nejstarším známým duchovním správcem farnosti byl v roce 1357 zmiňovaný  Nicolaus, nyní je naším farářem od roku 2013  P. Radek Vašinek. Od roku 1785 jsou vedeny matriky.Ve farnosti aktivně funguje Chrámový sbor kostela sv. Bartoloměje. Centrem setkávání mimo kostela  je katolická fara. Farnost i její členové se podílí na náboženském i kulturním životě ve městě a okolí. Kromě tradiční pouti, velikonočních, adventních a vánočních akcí s vyhlášenou Rybovou mší vánoční v podání místního sboru a hostů se koná také Noc kostelů a kostel hostí i řadu koncertů. Z důvodu efektivity duchovní správy byl vytvořen farní obvod (kolatura) sestávající se z přidružených farností spravovaných excurrendo z Hrádku nad Nisou. Jsou jimi farnosti:
Hrádek nad Nisou
Chrastava
Nová Ves u Chrastavy
Bílý Kostel nad Nisou
Václavice
Vítkov u Chrastavy

Komentáře jsou uzavřeny