Chrámový sbor

Chrámový sbor od sv. Bartoloměje

Po změně režimu v roce 1989 jsme na Vánoce přemýšleli, jak „zviditelnit“ naši farnost v Hrádku nad Nisou. Protože náš varhaník p. Rolf Bartosch už po několikáté dokázal o Vánočních svátcích zorganizovat předvedení české mše Jana Jakuba Ryby „Hej mistře“, která byla veřejností hojně navštěvována, přišlo se na myšlenku založit chrámový sbor. Jenže chybělo osazenstvo. V té době pracovala ve skautském oddíle v Hrádku nad Nisou p. Zdislava Čarnogurská, která přesvědčila členky oddílu na tuto činnost. Role vedení začínajícího sboru se ujal varhaník p. Rolf Bartosch. Postupně se sbor rozšiřoval o další členy z řad veřejnosti a po vystoupeních při bohoslužbách byl postupně žádán o vystoupení na veřejnosti při různých příležitostech a oslavách. Tradičně koncertuje při zahájení „Hrádeckého divadelního podzimu“ a jiných akcích pořádaných městem Hrádek nad Nisou. Díky neúnavné mravenčí práci sbormistra p. Rolfa Bartosche se stal uznávaným uměleckým tělesem a pojmem ve městě i okolí.

Vystupoval i v okolních státech (Německo – Žitava, Polsko – Porajow, Szeniawka).

Sbor má jednotné oblečení a tradičně pořádá jednou v roce zahradní slavnost jak pro členy sboru, tak pro farníky.

Pravidelné zkoušky chrámového sboru se konají každé pondělí v 18:30 v Klubu důchodců (malá budova vedle pošty).

Srdečně přivítáme mezi sebe nové členy.

Komentáře jsou uzavřeny