Hrádek nad Nisou

Poutní mše svatá v kostele sv. BartolomějeŘímskokatolická farnost Hrádek nad Nisou je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Hrádek nad Nisou a v jeho okolí. Organizačně spadá do libereckého vikariátu, který je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze. Centrem farnosti je kostel svatého Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Nejstarším známým duchovním správcem farnosti byl v roce 1357 zmiňovaný  Nicolaus, nyní je naším farářem od roku 2013  Radek Vašinek. Ve farnosti aktivně funguje Chrámový sbor kostela sv. Bartoloměje. Centrem setkávání mimo kostela  je katolická fara. Farnost i její členové se podílí na náboženském i kulturním životě ve městě a okolí. Kromě tradiční pouti, velikonočních, adventních a vánočních akcí s vyhlášenou Rybovou mší vánoční v podání místního sboru a hostů se koná také Noc kostelů a kostel hostí i řadu koncertů.

Komentáře jsou uzavřeny