Václavice

Římskokatolický kostel svatého Jakuba apoštola ve Václavicích (dnes část Hrádku na Nisou) v okrese Liberec připomínaný již v roce 1326 stával na hezkém místě nad silnicí, viditelný již na dálku, a tvořil tak přirozenou dominantu obce. Po II. světové válce nebyl moc využíván ani opravován, až zchátral natolik, že byl roku 1976 rozbořen.
V  současnosti jsoIMG_3600Vu zde alespoň odkryté základy.
Postavit nový kostel aktuálně není na pořadu dne. Farní společenství se ale pravidelně schází a vyvíjí aktivní činnost v upravených prostorách nedalekého  Wohlmannova statku, kde se pravidelně schází farní společenství k mariánské mši sv. na první sobotu v měsíci a k příležitostným setkáním (dožínky, farní táboráky apod.)
Kontaktní osobou pro aktivity společenství kolem Wohlannova statku je Matouš Kirschner.
V místech původního kostela se  koná pravidelná Svatojakubská pouť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny