Motoušovy akuální pozvánky.

Drazí farníci.

  • V pátek dne 3.3. opět zveme na  adoraci na faře v Hrádku od 16.30h a poté na setkání do sálu.
  • Sobotní mše sv. na Wohlmannově statku dne 4.3. se výjimečně ruší! Maminky odjíždějí na modlitbu matek do Jablonného a P. Radek má též výjimečnou akci.
  • Na příští sobotu 10. března bychom rádi naplánovali kácení stromů u kostela v Andělské Hoře. Mohli byste? Pomoci mohou nejen muži, ale  i šikovné děti. To aby se zpracovaly veškeré větvě apod. Rádi bychom po vyložení dřeva v Hrádku naložili suť ze zahrady u fary a na Wohlmannově  statku zase vyložili. Na tuto práci bude  potřeba dost rukou, klidně se třeba může někdo přidat později…Požehnané dny postní přeje

Matouš Kirschner

Matoušovy aktuální pozvánky.

Drazí farníci:

  • V pátek 3.2. od 19:00 hod se bude konat  na faře další setkání rodin. Před tím bude od 16:15 hod. opět možnost tiché adorace ve farní kapli.
  • Tak jako obvykle, na první sobotu v měsíci  dne 4. 2. 2017  zveme ke mši sv. na Wohlmannův statek ve Václavicích. Mše se bude konat  od 8:00 hodin. Poté bude následovat společná snídaně s kávou a čajem.
  • Hromnice se budou konat  2.2. 2017  v Hrádku nad Nisou a v pátek 3.2. v Chrastavě! Hezké dny,
    Matouš
Giotto_-_Scrovegni_-_-19-_-_Presentation_at_the_Temple

Uvedení do chrámu, freska od Giotta v Cappella degli Scrovegni, Padova (kolem roku 1305)

Hromnice: Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob. Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů“. Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných chvílích života“, např. i při bouřce…

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa;
kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života.
To světlo svítí v temnotě,
ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5)