Projekt Paměť v krajině Trojzemí.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Projekt Paměť v krajině Trojzemí vstupuje na straně naší farnosti do své závěrečné fáze. Zkraje roku byl předán předmět  díla, tedy soubor kP1180177amenné achitektury kolem kostela sv. Bartoloměje s křížovou cestou s  kapličkami a dalšími kamennými objekty dodavateli restaurátorských  prací.  Restaurátoři pan Martin Wagner a Jiří Laštovička by měli během roku 2019 zrestaurovat 41 kamenných objektů. Úhrnná hodnota této etapy díla bude více než 1,5 mil Kč. Náklady budou kryty z 85% z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Nyní ale musíme počkat na příznivější klimatické podmínky, abychom mohli zahájit práce.
Na fotografii vlevo je vidět kaple křížové cesty při jižním vstupu do areálu, v pozadí pak je několik kamenných náhrobníků ze 17. -18. století které projdou restaurováním.

Fotografická soutěž na téma „Hra se světlem“ má svého vítěze.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck 

 

Od dubna do září probíhala v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ třetí fotografická soutěž drobných památek v Trojzemí, tentokrát na téma „Hra se světlem“.Do soutěže bylo zasláno krásných 15 fotografií v kategorii dospělých, ze kterých na základě hodnocení všech projektových partnerů byla vybrána vítězná fotografie a 5 nejhezčích fotografií pro tvorbu elektronických puzzle. Všechny fotografie si můžete prohlédnout v albu zonerama na odkazu https://www.zonerama.com/PametvkrajineTrojzemii/Album/4662007. Vítěznou fotografií se stal snímek s názvem „Boží muka u Huberta“ od autora Jana Mráze, který zachycuje Boží muka u pensionu Hubert ve Ferdinandově.
1
Pro tvorbu elektronických puzzle byly vybrány následující fotografie:
Stará poutní cesta – Dubina, Raspenava (Autor: J. Mráz)
2
Boží muka u Huberta, Ferdinandov (Autor: J. Mráz)
2
Stíny, Vstupní brána na hrad Oybin (Autor: H. Perná)
3o
Ze stínu lípy, Kaplička v Petrovicích (Autor: H. Perná)
4k
Duhové světlo, Mazelova hrobka v Novém Městě pod Smrkem (Autor: H. Perná)
6n
Stávající elektronické puzzle jsou dostupné na internetových stránkách projektu v sekci Puzzle pod odkazem: http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/index3.aspx?rub=22, v blízké době zde budou doplněny i nově vytvořené puzzle z vybraných fotografií této fotografické soutěže. Zúčastněným fotografům děkujeme a přejeme spoustu dalších krásných fotografií.

 

V neděli 13. ledna 2019 od 4.00 h. ráno bude jako každým rokem slavena opět poutní mše sv. ve Filipově  (místě zjevení P. Marie). V případě zájmu kontaktujte Matouš Kirschnera, který koordinuje  odvoz. Odjezd asi ve 3h. ráno. Kontakt na Matouše zde

Tam, kde nyní stojí bazilika, byla v roce 1866 jen louka. Vedle stál domek, v němž se 5. června roku 1835 narodila v německy hovořící rodině Kadeových dcerka Magdalena.

Bylo to již druhé dítě této rodiny. Děti vyrůstaly sice v chudobě, ale měli pěkné dětství. To narušila smrt otce, když bylo Magdaléně 13 let. V devatenácti letech ji čekala další těžká rána, vážně onemocněla. Prodělala zápal plic a zánět pohrudnice, později i zánět mozkových blan. V únoru 1865 se jí na hrudníku objevily rozrůstající se vředy. Pečoval o ni nejen její bratr Josef a jeho rodina, ale také dva lékaři: Dr. Grülich ze saského Neugersdorfu a Dr. Ulbrich z Jiříkova. V listopadu 1865 oba lékaři prohlásili, že Magdalena trpí nevyléčitelnou chorobou a že brzy zemře. Z postele už nevstávala, když jí její bratr převazoval vředy na těle, upadala bolestí do bezvědomí. Kaplan z Jiříkova, František Storch, jí 21. prosince 1865 udělil svátost pomazání nemocných. Čekalo se, až ji milosrdná smrt zbaví utrpení.

ZázrakO tři týdny později, v noci z 12. na 13. ledna 1866, nemohla Magdalena bolestí usnout. Její přítelkyně ze sousedního stavení, Veronika Kindermannová, jí onoho večera rozčesala vlasy, potom se obě pomodlily, načež Veronika usnula. Díky protokolu biskupské komise, můžeme však mít onu noc vylíčenou od samotné Magdaleny: „Najednou bylo v místnosti světlo, jasněji než za dne. Závěs u postele byl rozhrnut. Polekala jsem se. Šťouchla jsem loktem do Veroniky a řekla jsem jí: »Veroniko, vstávej, nevidíš, jak je tu jasno?« Veronika řekla: „Ale já nic nevidím.“ Před mou postelí stála postava zářící bílým světlem, se žlutou korunou na hlavě. Okamžitě jsem si pomyslela, že je to Matka Boží. Sepjala jsem ruce a začala jsem se modlit: »Velebí má duše Pána, můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli.« Po těchto slovech jsem slyšela hlas, neobvyklý hlas to byl, jiný, než jakým mluví lidé: »Mein Kind von jetzt an heilt’s.« (Mé dítě, od nynějška se uzdravíš.) A v tom okamžiku postava zmizela a já už necítila žádnou bolest.“

Nic víc, nic míňJeště téže noci Magdalena sama vstala z postele. Její nejbližší se velmi radovali. Druhý den ráno šla do pekárny pro chleba. Když místní viděli, jak zcela zdravá kráčí po vesnici, ptali se jí, co se stalo. Magdalena odpověděla: „Viděla jsem této noci Pannu Marii a ta mi řekla, že se uzdravím. A já jsem zdráva. Nic víc, nic míň se nestalo.“

Více o Filipovském zázraku zde.