Restaurované sochy a prvky kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Restaurované sochy a prvky kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí.

A  Sv. Josef
B  Archanděl Michael
C sv. Jan Nepomucký
D sv. Jan křtitel
I– XIV. Křížová cesta – čtrnáct rozměrných, pozdně barokních výklenkových kaplí zastavení křížové cesty, pocházející z roku 1767-68.

Samostatné náhrobky, výklenkové kaple a další prvky kamenné architektury.

 1. Náhrobek – Manželé Anna Dorothea Pietsch (+1786) a Joseph Pietsch (+1789) pozdně barokní
  3. Náhrobek – Karolína, novogotický
  4.             Náhrobek  – Joseph  +1844, klasicistní
  5.             Náhrobek Anna – novogotický  (1866?)
  7.             Náhrobek s velkým křížem, – Franz Günzel (1805-1856), klasicistní
  10.           Náhrobek  klasicistní (+1860)
  12.           Náhrobek  novogotický
  13.           Náhrobek – Neumann ,  novorománský,
  15.           Náhrobek , klasicistní,
  17.           Náhrobek – Manželé Anna a Josef Bfalz, vinař, pozdně barokní
  18.           Náhrobek  MEMENTO MORI n. náhrobník s putti, pozdně barokní
  19.           Náhrobek – Anna Elisabeth, (+1649), – raně barokní
  20.           Náhrobek – dívenka s andělem, raně barokní
  21.           Náhrobek – manželé, rytíř Friedrich von Nosticz (+1669?) s manželkou Justinou,  raně barokní,
  22.           Výklenková kaple – náhrobek – Kajetán Schubert (+1822), klasicistní
  23.           Náhrobek – Karl … (?,+1854) novorománský,
  25. – 30.  Náhrobní desky vsazené do ohradní zdi.
  31.           Výklenková kaple klasicistní,  velká zděná omítaná kaplice v podobě zastavení křížové cesty
  32.           Náhrobek – Manželé Anna Elisabetha Kreschel (+1713) a Christof Kreschel (+1709), barokní
  36.           Novodobý pamětní kříž, 2010,
  40.           Náhrobek – 1817
  42.           Náhrobek – Anna Maria Rosina Verwittibten Schöpfferin, (+1697), barokní
  43.           Náhrobek – Franz Laubner, (+1794), empírový
  44.           Náhrobek – Karl Franz …?, (+1780), pozdně barokní

  Plánek areálu s vyznačením polohy zrestaurovaných kaplí, náhrobníků, soch a ostatních prvků kamenné architektury.
  planek_arealkostela_orez

Restaurování areálu kolem kostela sv. Bartoloměje probíhalo v letech 2016 – 2019. Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Česká mše vánoční

Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou dne 25-12. 2019 od 17:00 hodin.
sólisté:
soprán Blanka Šubrtová
alt: Dagmar Čemusová
tenor: Jaroslav Smola
bas: Jaroslav Patočka
řídí Rolf Bartosch
plakat_vanocni_koncert_2019
Fotografie z akce v galerii zde, nebo poklepem na obrázek.
P1190806e

Advent a Vánoce 2019

1. 12. 2019 – 16:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – „Adventní koncert“. Vystoupí členové divadla F. X.
Šaldy v Liberci. Výtěžek bude věnován na podporu charitního domova pokojného stáří v Chrastavě.
7. 12. 2019– 7:00 hod. – Wolmanův statek ve Václavicích – Rorátní mše sv.
7. 12. 2019 – 16:00 hod. – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Machníně – „Advent v Machníně.“
14. 12. 2019 – 14:30 hod. – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi – „Vánoční koncert.“
21. 12. 2019 – 18:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – „Betlémské světlo“ – vystoupení dětí se
žehnáním Betlémského světla.
23. 12. 2019– 18:00 hod. – kostel sv. Mikuláše v Bílém Kostele nad Nisou – Vánoční koncert a žehnání Betlémského
světla.
24. 12. 2019 – Štědrý den
15:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie ve Vítkově – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně.
vítkov
20:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci –
zpívá chrámový sbor.
22:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci.
25. 12. 2019 – Boží Hod Vánoční
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Česká mše vánoční – J. J. Ryba – koncertní provedení.
26. 12. 2019 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka, patrona
litoměřické diecéze.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka, patrona
litoměřické diecéze.
16:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově – Vánoční zpívání koled.
29. 12. 2019 – Svátek Svaté Rodiny.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
31. 12. 2019 – Sv. Silvestra I., papeže
15:30 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do
Nového roku.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o
požehnání do Nového roku.
1. 1. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
5. 1. 2020 – Slavnost Zjevení Páně – „Tří králů“.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti se žehnáním vody, kadidla a křídy.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti se žehnáním vody, kadidla a křídy.
6. 1. 2020 – 10:00 hod. – Žehnání tříkrálovým koledníkům – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou.

Děkovná Mše sv. na závěr projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ s požehnáním dokončeného zrestaurovaného areálu.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Akce se konala  dne 15.12.2019 při nedělní mši. K významu projektu promluvil p. Radek Vašinek, za naše partnery promluvil starosta města Hrádek nad Nisou Josef Horinka. Za město Žitava a Žitavská muzea se akce zůčastnil Peter Knüverer. Počasí nebylo právě přívětivé, přesto hojní účastníci vyrazili ke kapli Kajetán Schubert, kde proběhlo vlastní požehnání. O kulturní vstup se postaral Rolf Bartosch. Zúčastnění se poté přesunuli do prostor fary, kde proběhlo neformální setkání partnerů projektu s farností a našimi milými hosty. Akce vzbudila i mediální pozornost, jakmile bude dotočen videovstup, zveřejníme odkaz.
20191215_10053220191215_10043720191215_100412

20191215_10034220191215_100259

Děkovná Mše sv. s požehnáním zrestaurovaného areálu 15.12. 2019 od 9:00 hod.

Areál kostela sv. Bartoloměje prochází v posledních letech postupnou obnovou. S ohledem na aktuální poměry v našem městě a hlavně početní stav a tím i finanční možnosti naší farnosti je to vše je možné pouze za zapojení široké veřejnosti a mnoha dalších subjektů a organizací. Po řadu let, vlastně již po celou dobu od pádu komunistické totality, která náboženskému životu nepřála, naše farnost úzce spolupracuje s Městem Hrádek nad Nisou, které si vzalo kostelní areál za svůj a pomáhá nám jej  udržovat. Každoročně je tak kostelní areál obohacen o nově zrekonstruované a zrestaurované části. V děkovné Mše  sv. tak můžeme vedle vymezeného projektu Paměť v krajině Trojzemí poděkovat také Městu Hrádek nad Nisou. Jenom za poslední rok byly rekonstruovány kovové součásti oplocení kostelního areálu a také při běžném pohledu nepříliš viditelná žaluziová okna ve věži kostela. Takto výjimečná spolupráce není vůbec samozřejmá, vážíme si jí a děkujeme. Věříme, že se potkáme na děkovné Mši sv. i při dalších kulturních akcích v našem kostele.Hradek logo RGB

 

Děkovná Mše sv. na závěr projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ s požehnáním zrestaurovaného areálu.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Akce se koná dne 15.12.2019. Začátek Mše sv. v 9:00 hod. Očekávaný začátek Požehnání  od cca 10:00,  bezprostředně po  nedělní Mši sv. v kostele sv. Bartoloměje. Následně proběhne setkání u kávy v katolické faře.  Srdečně zveme také naše partnery v projektu, Město Hrádek nad Nisou, Město Frýdlant, Obec Oybin, Statutární město Žitava a Společnost pro kulturní krajinu Hrádek nad Nisou. Bez našich partnerů i institucí Centra pro regionální rozvoj České republiky a Společného sekretariátu Programu na podporu mezinárodní spolupráce Sasko – Česká republika a SAB Dresden , zvláště pak kolegů, kteří měli náš projekt na starosti, bychom celou akci nemohli realizovat, děkujeme.
foto_pozvanka_farnost_závěr_comp