PŘEHLED BOHOSLUŽEB BĚHEM SVATÉHO TÝDNE 2024

24. 3. 2024 – KVĚTNÁ NEDĚLE – žehnání ratolestí, pašije
9:00 Hrádek nad Nisou
11:00 hod. Chrastava

28. 3. 2024 – ZELENÝ ČTVRTEK – Poslední večeře Páně – památka ustanovení eucharistie, společná pro celý farní obvod.
17:00 Hrádek nad Nisou

29. 3. 2024 – VELKÝ PÁTEK – Památka umučení našeho Pána Ježíše Krista – Velkopáteční obřady společné pro celý farní obvod.
17:00 Chrastava

30. 3. 2024 – BÍLÁ SOBOTA – večerní vigilie ze Slavnosti zmrtvýchvstání Páně společná pro celý farní obvod.
20:00 Hrádek nad Nisou

31. 3. 2024 – NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Boží hod velikonoční – při obou bohoslužbách budou požehnány velikonoční pokrmy.
9:00 Hrádek nad Nisou -(zpívá chrámový sbor)
11:00 Chrastava

1. 4. 2024 – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – oktáv velikonoční.
9:00 Hrádek nad Nisou
11:00 Chrastava

Jménem duchovní zprávy Vám všem přeji požehnaný Svatý týden a poté milostiplné svátky velikonoční,
naplněné pravou radostí z Kristova zmrtvýchvstání!
P. RADEK VAŠINEK, FARÁŘ