Slavnostní předáni kaple na Uhelné proběhne dne 4. 8. 2018 ve 13.00.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbehttp://farnost-hradek.cz/wp-content/uploads/2017/04/SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi.jpg

26. čuhelnáervence 2018 v podvečer byly osazením pískovcového kříže do nejvyššího místa objektu definitivně dokončeny stavební práce na opravě kaple v Uhelné. Za jediný rok se z padající ruiny stala chlouba Uhelné u Hrádku nad Nisou. Pyšné může být i celé město Hrádku nad Nisou, kam Uhelná územně spadá a které se o znovuzrození této památky nejvíc zasloužilo. Slavnostni predani kaple na Uhelné, kterou rekonstruovalo město Hradek nad Nisou ze spolecneho projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ proběhne dne 4.8.2018 ve 13.00. Krom partnerů projektu vystoupí  ZUS Liberec a písničkářka Jana  Vébrová.

Restaurování 4 kamenných barokních soch při kostele sv. Bartoloměje Hrádek nad Nisou

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Téměř rok trvající náročné práce na výše uvedeném díle byly dokončeny ve čtvrtek  26. 7. 2018. Sochy Archanděla Michaela a sv. Josefa byly zrestaurovány na místě, Sochy sv. Jana Nepomuckého a sousoší sv. Jana Křtitele bylo provedeno v ateliéru Vankol. Na místě pak byly zrestaurovány podstavce soch. Původní podstavce nesly také nápisová pole s označením soch. Nové označení zatím není provedeno, proto připojujeme krátkou zprávu alespoň na farním webu.

 

 

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje jsou po restaurování zpět na svém místě.

IMG_2296

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje byly na podzim roku 2017 demontovány z podstavců a převezeny do ateliéru zhotovitele. Byl proveden restaurátorský průzkum, odstranění nepůvodních doplňků a očištění povrchu kamene. Po stabilizaci vlhkosti v kameni na potřebnou úroveň bylo provedeno celkové povrchové chemické zpevnění kamene, bylo  provedeno osazení nosných nerezových armatur a plastické doplnění. Doplněn byl  krucifix a poškozené části  rukou sochy Sv. Jana Nepomuckého. Výraznou proměnou prošlo sousoší sv. Jana Křtitele, kde změny doznala řada detailů, ale natočena byla i celá kompozice. Všechny tyto zásahy byly vedeny snahou přiblížit dochované dílo vzhledově co nejvíce originálu, ale přiznat i to, že sochy jsou již 300 let staré.
Průběh instalace který pobíhal v režii našich restaurátorů z ateliéru Wagner je zachycen na fotografiích, které jsou přístupné zde… ► nebo poklepem na fotografii.
Restaurování proběhlo v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, č. 100260207 kde naše farnost spolupracuje s dalšími čtyřmi partnery na společném díle v Trojzemí. Rozhodně rádi doporučíme aktivity které zvelebují hrad Oybin ve stejnojmenné obci v Žitavských horách. Hotovo mají ve Frýdlantu, kde byla restaurována křížová cesta. V Žitavě v areálu bývalého františkánského kláštera práce vrcholí, areál dvora aktuálně ještě není přístupný.  Hrádek nad Nisou dokončil v rámci stejného projektu práce na morovém sloupu na námětí a dokončena byla i kaple na Uhlené.

Projektoví partneři se koncem června setkali v Hrádku nad Nisou.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi

Dne 26. 6. 2018 se u PP1 na radnici v Hrádku nad Nisou uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Slavnostní otevření Křížové cesty, zdroj: MěÚ Frýdlant

Slavnostní otevření Křížové cesty, zdroj: MěÚ Frýdlant

Hlavním tématem setkání byla především postupná realizace projektových aktivit a milníků jednotlivých partnerů. Všichni partneři se vzájemně informovali o stávajících a do konce roku plánovaných aktivitách. LP Společnost pro kulturní krajinu v současní době dokončuje pasportizaci drobných památek v regionu Žitavska a tvorbu questingových a turistických tras. Město Hrádek nad Nisou (PP1) se po dokončení rekonstrukce morového sloupu se sousoším sv. Anny a obnově kapličky na Uhelné soustředí také na pasportizaci drobných památek, tvorbu webové aplikace a přípravu informačních materiálů. PP2 Římskokatolická farnost aktuálně připravuje poslední výběrové řízení, a to na restaurování souboru kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Město Frýdlant (PP3) v květnu dokončilo milník rekonstrukce Křížové cesty na Křížovém vrchu. Ke slavnostnímu otevření Křížové cesty a jejímu vysvěcení litoměřickým biskupem Mons. Mgr. Jana Baxanta, které se konalo dne 12. 5. 2018, natočilo město Frýdlant i krátké video, které můžete shlédnout na odkaze https://www.youtube.com/watch?v=Dd8EuB1nF-8.Dále se bude PP3 věnovat především přípravě a tvorbě informačních materiálů (questingové trasy, mapa „památky Frýdlantsko“ aj.) a také pasportizaci drobných památek na Frýdlantsku. U PP4 v Žitavě se chýlí ke konci revitalizace klášterního dvora v Městských muzeích Žitava a připravuje se realizace sanace hrobek na klášterním dvoře, která bude pravděpodobně započata příští rok. PP5 obec Oybin také dále pracuje na stavebních prací na hradě a klášteře Oybin a stejně jako někteří další partneři (LP, PP3, PP4, PP5) také připravuje své questingové trasy a další informační materiály.

Kaplička na Uhelné, zdroj: MěÚ Hrádek nad Nisou

Kaplička na Uhelné, zdroj: MěÚ Hrádek nad Nisou

     Dalším bodem jednání byly informační materiály a opatření, a to především materiály společné či příbuzné pro více partnerů jako jsou např. questingové trasy s pracovními listy a questingovým pasem, publikace drobných památek, mapy drobných památek a další. Zároveň byla také diskutována publicita projektu a informační tabule o projektu, které budu umístěny u jednotlivých partnerů.
Projektoví partneři se během letních prázdnin potkají při slavnostním otevření obnovené kapličky na Uhelné, které se nejen pro partnery, ale i pro veřejnost uskuteční dne 4. 8. 2018. Další koordinační setkání je pak plánováno na září 2018 v Žitavě.