Hradišťan a Jiří Pavlica v Hrádku nad Nisou dne 25.4.2018 od 19:00 hod.

260-5110-01--652r7TKoncert ojedinělého uskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, netradičním repertoárem, nezvykle širokým žánrovým záběrem, který zvláště v počátcích vycházel z lidové tradice.
Předprodej vstupenek bude zahájen 11. dubna od 15 h na evstupence a v Bráně Trojzemí.
Cena vstupenek k sezení 420 Kč / 400 / 370 Kč. Vstupenky ke stání do vyhrazených prostor za 200 Kč. Do předprodeje se dostanete proklikem přes obrázek a nebo zde. Lístky jsou k dostání také v Bráně Trojzemí Hrádek nad Nisou.

 

Noc kostelů 25. 5. 2018

32811115_1708010045919355_4234767823198486528_nV pátek 25. května se, od 18:00 hod. uskuteční v obou našich hrádeckých kostelích tradiční akce „Noc kostelů“. Program začíná v Chrámu Pokoje.

Noc kostelů – Chrastava

Přijďte se podívat o Noci kostelů na program do Kostela sv. Vavřince v Chrastavě. Noc kostelů se koná 10. června od 18:00 hodin večer.
Program:

18:00 Koncert pěveckého sboru
19:00 Komentovaná prohlídka kostela
19:30 Prostor pro osobní modlitbu, možnost ztišení
21.00 Ukončení

Dubnové setkání projektových partnerů v Městských muzeích Žitava.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Dne 17. 4. 2018 se u PP4 v Žitavě uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. Hlavní body partnerské schůzky byly především: kontrola plnění milníků včetně informací o realizovaných aktivitách, publicita projektu, informační opatření a informační tabule u jednotlivých partnerů a společné aktivity a společné informační materiály (questingy, publikace aj.).Všichni projektoví partneři postupně představili a zzittau1hodnotili své aktivity, které jsou součástí jednotlivých milníků. PP1 město Hrádek nad Nisou již dokončilo milník č. 1 Rekonstrukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, stejně tak i milník č. 2 Obnova a rekonstrukce kaple na Uhelné. Zároveň byli partneři pozvání na slavnostní otevření kapličky, které je plánováno na 4. 8. 2018. PP2 Římskokatolická farnost se aktuálně soustředí na restaurování 4 kamenných soch z areálu kostela sv. Bartoloměje a na přípravu výběrového řízení restaurování kamenné architektury křížové cesty, taktéž v areálu kostela. Město Frýdlant (PP3) na Křížovém vrchu, po revitalizaci zeleně (milník 3), dokončilo také stavební práce rekonstrukce Křížové cesty, která je součástí milníku č. 2. K dokončení celého druhého milníku schází již jen osazení informačních tabulí a pamětní desky na Křížové cestě a její slavnostní otevření, na které byly pozváni a budou se ho účastnit i všichni projektoví partneři. Slavnostní otevření a vysvěcení Křížové cesty za účasti litoměřického biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta je plánováno na sobotu 12. 5. 2018. I v Žitavě u PP4 probíhá realizace plánovaných aktivit. V současné době se nejvíce pracuje na sanaci klášterního dvora Žitava, konkrétně na milníku č. 2 obsahující zlepšení stavu zeleně s částečnými úpravami a vydlážděním cest a sanaci hrobek. Současně projektový partner pracuje také na přípravě publikačních opatření, konkrétně na přípravě kalendáře „Památky Žitavsko“ a na tvorbě questingové trasy v oblasti Žitavy. PP5 obec Oybin také informovala o svých aktivitách, konkrétně především o zahájení stavebních pracích na zřízení hospodářského zázemí předhradí (milník č. 3).
Dále byly partnery diskutovány společná informační opatření, především značky pro questingové trasy a questingový pas a informační tabule s informacemi nejen o projektu, ale také o projektových partnerech, které si partneři vzájemně umístí v místech realizace projektu či ve vybraných místech v daných městech. V rámci questingových tras byly představeny první značky pro questingy, které realizuje LP, byly dořešeny drobné grafické návrhy a připomínky zpracování značek a questingového pasu. Graficky shodné značky dále budou vytvořeny také ke questingovým trasám ostatních partnerů (PP3, PP4, PP5). Dále byl prostor věnován také webové aplikaci drobných památek, která je v současné době připravována (PP1). LP, PP1 a PP3 mají za úkol postupně dodávat informace k drobným památkám, které jsou výstupy mapování památek v jednotlivých regionech a které budou obsahem webové aplikace, která má být kompletně vytvořena do září roku 2019.
Na konec jednání byli partneři provedeni po Městských muzeích Žitava a po klášterním dvoře, kde město Žitava prezentovalo dokončené, aktuálně realizované i plánované aktivity.
Všichni projektoví partneři se znovu setkají na již zmíněném slavnostním otevření Křížové cesty na Křížovém vrchu ve Frýdlantu v sobotu 12. 5. 2018.