Projekt Paměť v krajině Trojzemí.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Projekt Paměť v krajině Trojzemí vstupuje na straně naší farnosti do své závěrečné fáze. Zkraje roku byl předán předmět  díla, tedy soubor kP1180177amenné achitektury kolem kostela sv. Bartoloměje s křížovou cestou s  kapličkami a dalšími kamennými objekty dodavateli restaurátorských  prací.  Restaurátoři pan Martin Wagner a Jiří Laštovička by měli během roku 2019 zrestaurovat 41 kamenných objektů. Úhrnná hodnota této etapy díla bude více než 1,5 mil Kč. Náklady budou kryty z 85% z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Nyní ale musíme počkat na příznivější klimatické podmínky, abychom mohli zahájit práce.
Na fotografii vlevo je vidět kaple křížové cesty při jižním vstupu do areálu, v pozadí pak je několik kamenných náhrobníků ze 17. -18. století které projdou restaurováním.

Fotografická soutěž na téma „Hra se světlem“ má svého vítěze.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck 

 

Od dubna do září probíhala v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ třetí fotografická soutěž drobných památek v Trojzemí, tentokrát na téma „Hra se světlem“.Do soutěže bylo zasláno krásných 15 fotografií v kategorii dospělých, ze kterých na základě hodnocení všech projektových partnerů byla vybrána vítězná fotografie a 5 nejhezčích fotografií pro tvorbu elektronických puzzle. Všechny fotografie si můžete prohlédnout v albu zonerama na odkazu https://www.zonerama.com/PametvkrajineTrojzemii/Album/4662007. Vítěznou fotografií se stal snímek s názvem „Boží muka u Huberta“ od autora Jana Mráze, který zachycuje Boží muka u pensionu Hubert ve Ferdinandově.
1
Pro tvorbu elektronických puzzle byly vybrány následující fotografie:
Stará poutní cesta – Dubina, Raspenava (Autor: J. Mráz)
2
Boží muka u Huberta, Ferdinandov (Autor: J. Mráz)
2
Stíny, Vstupní brána na hrad Oybin (Autor: H. Perná)
3o
Ze stínu lípy, Kaplička v Petrovicích (Autor: H. Perná)
4k
Duhové světlo, Mazelova hrobka v Novém Městě pod Smrkem (Autor: H. Perná)
6n
Stávající elektronické puzzle jsou dostupné na internetových stránkách projektu v sekci Puzzle pod odkazem: http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/index3.aspx?rub=22, v blízké době zde budou doplněny i nově vytvořené puzzle z vybraných fotografií této fotografické soutěže. Zúčastněným fotografům děkujeme a přejeme spoustu dalších krásných fotografií.