Děkovná Mše sv. s požehnáním zrestaurovaného areálu 15.12. 2019 od 9:00 hod.

Areál kostela sv. Bartoloměje prochází v posledních letech postupnou obnovou. S ohledem na aktuální poměry v našem městě a hlavně početní stav a tím i finanční možnosti naší farnosti je to vše je možné pouze za zapojení široké veřejnosti a mnoha dalších subjektů a organizací. Po řadu let, vlastně již po celou dobu od pádu komunistické totality, která náboženskému životu nepřála, naše farnost úzce spolupracuje s Městem Hrádek nad Nisou, které si vzalo kostelní areál za svůj a pomáhá nám jej  udržovat. Každoročně je tak kostelní areál obohacen o nově zrekonstruované a zrestaurované části. V děkovné Mše  sv. tak můžeme vedle vymezeného projektu Paměť v krajině Trojzemí poděkovat také Městu Hrádek nad Nisou. Jenom za poslední rok byly rekonstruovány kovové součásti oplocení kostelního areálu a také při běžném pohledu nepříliš viditelná žaluziová okna ve věži kostela. Takto výjimečná spolupráce není vůbec samozřejmá, vážíme si jí a děkujeme. Věříme, že se potkáme na děkovné Mši sv. i při dalších kulturních akcích v našem kostele.Hradek logo RGB

 

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny