Svátost biřmování a svěcení zvonu v Hrádku nad Nisou.

Při mši sv. v kostele sv. Bartoloměje byla biskupem Janem Baxantem udělena svátosti biřmování našim sedmi biřmovancům.
Proběhlo také požehnání restaurovaného zvonu ze vstupní věže brány do hřbitova, věnovaného tehdejšímu  starostovi města Hrádku nad Nisou Antonu Tscharekovi na počátku 20. století. Zrestaurovaný zvon požehnal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.
Odkaz na fotografie ze slavnostní mše sv. je zde …► nebo prolinkem obrázku.
DSC_0081

 

4. ročník václavických dožínek na Wohlmannově statku dne 17.9.2022

300786581_3159880331008519_4922295753300087366_n
Dožínky započnou slavením děkovné mše sv. dne 17.9. od 10:00 v prostorách Wohlmannova statku
Poté bude následovat  bohatý celodenní program se zaměřením na ovce (zpracování vlny – praní česání předení, střihání ovce, ukázka práce se psem, všemožné stánky řemeslné s regionálními produkty, ukázka mlácení obilí, občerstvení, fujarář, pro děti lezení po balících a lítání po statku, kůň, poctí nás návštěvou P. John z Ugandy s povídáním o projektu pěstování kávy, country kapela….).
Těšit se můžete na dílny pro děti (plstění a motto ovcí), loutkovou pohádku, workshopy a ukázky mulčování ovčím rovnem, pasteveckých hudebních nástrojů, honáckých psů, stříhání ovcí a především na zpracování ovčího rouvna od praní surové ovčí vlny po pletení.
Na závěr zahraje folková kapela Katarze.
Pokud by někdo mohl též s akcí aktivně pomoci, budeme velmi rádi. Jelikož potřeba a tím i počet dobrovolníků na akce vzrůstá, rád bych vždy k dané oblasti zvolil leadra, který si sám ošéfuje své pomocníky. Prosím nahlaste se mi, kdo byste mohl a chtěl, klidně s tou ambicí vzít si něco komplet na starost (leadra) či „jen“ jako řadový dobrovolník. Všichni dobrovolníci budou mít občerstvení zdarma. Domluvili bychom k tomu zvlášť schůzku. Možností je též  sobota 3.9.2022 po jitřní mši, slavené rovněž na Wohlmannově statku.
Zve Matouš Kirschner, kterému se lze také ozvat s nabídkou pomoci.