Ohlášky – 4. neděle v liturgickém mezidobí.

Ohlášky_-_4__neděle_v_liturgickém_mezidobí-zde …►
Hromnice:
Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den se světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bleskem. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.
Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic).

Uvedení do chrámu, freska od Giotta v Cappella degli Scrovegni, Padova (kolem roku 1305)

Uvedení do chrámu, freska od Giotta v Cappella degli Scrovegni, Padova (kolem roku 1305)

Ohlášky – Slavnost Zjevení Páně.

Ohlášky_-_Slavnost_Zjevení_Páně zde …►800px-Albrecht_Dürer_-_Adorazione_dei_Magi_-_Google_Art_Project

Albrecht Dürer, Klanění tří králů, olej na plátně, 98×111 cm, 1504, Galleria degli Uffizi, Florencie

V tyto dny probíhá i v našem městě Tříkrálová sbírka, je možné také přispět na tuto
charitativní sbírku, pokladnička je umístěná v zadu v kostele.

Přispět lze i elektonicky na účet Charity Liberec, popř. na národní Tříkrálovou sbírku.

Tříkrálová sbírka - Chaarita Liberec

Tříkrálová sbírka – Charita Liberec https://charitaliberec.cz/chci-pomahat/financni-podpora/

009117_05_197639

Tříkrálová sbírka prostřednictvím Charity Česká republika. https://www.trikralovasbirka.cz