Tři králové.

Matoušovo evangelium— Mt 2, 1–2
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.

800px-Albrecht_Dürer_-_Adorazione_dei_Magi_-_Google_Art_Project

Albrecht Dürer, Klanění tří králů, olej na plátně, 98×111 cm, 1504, Galleria degli Uffizi, Florencie

Mudrci z Východu, tradičně nepřesně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Až později vznikla tradice, že byli tři, že to byli králové a jejich jména – Kašpar, Melichar a Baltazar, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka.

Česká mše vánoční v sobotu, dne 25.12. 2021 se nekoná.

Česká mše vánoční  Jakuba Jana Ryby ve tento rok v kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou nekoná. Desítky let dlouhá tradice Rybovy mše na Hod Boží v podání Chrámového sboru kostela sv. Bartoloměje a jeho hostů tak bude i letos přerušena.

Pro letošek vám tak nemůžene nabídnout víc, než odkaz na provedení v kostele v pražských Stodůlkách. Věříme, že v dalších letech tuto tradiční akci snad již bude možné uspořádat.

Advent a vánoce 2021

28. 11. 2021 – 16:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – „Adventní koncert“.  Vystoupí členové divadla F. X. Šaldy v Liberci. Výtěžek bude věnován na podporu charitního domova pokojného stáří v Chrastavě.
4. 12. 2021– 15:00 hod. – kaple sv. Barbory na hradě Grabštejn – poutní mše sv.
4. 12. 2021 – 16:00 hod. – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Machníně – „Advent v Machníně.“
11. 12. 2021 – 7:00 hod. – Wohlmannův statek ve Václavicích – Rorátní mše sv.
20, 21. 12. 2021 – 18:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – „Betlémské světlo“ – vystoupení dětí se žehnáním Betlémského světla.
23. 12. 2021– 17:00 hod. – kostel sv. Mikuláše v Bílém Kostele nad Nisou – Vánoční koncert a Betlémské světlo.
24. 12. 2021 – Štědrý den
15:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie ve Vítkově – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně pro rodiny s dětmi, zahraje rytmická schola.
20:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci – zpívá chrámový sbor.
22:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – vánoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci.
25. 12. 2021 – Boží Hod Vánoční
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.
17:00 hod. – pozor zrušeno  kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Česká mše vánoční – J. J. Ryba – koncertní provedení – pozor zrušeno!
26. 12. 2021 – Svátek Svaté Rodiny.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
11:00 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. s obnovou manželských slibů.
16:00 hod. – kostel Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově – Vánoční zpívání koled.
31. 12. 2021 – Sv. Silvestra I., papeže
15:30 hod. – kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do Nového roku.
17:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do Nového roku.
1. 1. 2022 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
11:00 hod. –  kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
2. 1. 2022 – Slavnost Zjevení Páně – „Tří králů“.
9:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou – Mše sv. ze slavnosti, se žehnáním vody, kadidla a křídy.
11:00 hod. –  kostel sv. Vavřince v Chrastavě – Mše sv. ze slavnosti, se žehnáním vody, kadidla a křídy.