Přehled bohoslužeb během Svatého týdne 2023

2. 4. 2023 – KVĚTNÁ NEDĚLE – žehnání ratolestí, pašije
Hrádek nad Nisou – 9:00 hod.
Chrastava – 11:00 hod. (zpívané pašije)
6. 4. 2023 – ZELENÝ ČTVRTEK – Poslední večeře Páně – památka ustanovení eucharistie, společná pro celý farní obvod.
Hrádek nad Nisou – 17:00 hod.
7. 4. 2023 – VELKÝ PÁTEK – Památka umučení našeho Pána Ježíše  Krista – Velkopáteční obřady
Chrastava – 15:30 hod.
Hrádek nad Nisou – 17:00 hod.
8. 4. 2023 – BÍLÁ SOBOTA – večerní vigilie ze Slavností zmrtvýchvstání Páně, společná pro celý farní obvod.
Hrádek nad Nisou – 20:00 hod.
9. 4. 2023 – NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Boží hod velikonoční – při obou bohoslužbách budou požehnány velikonoční pokrmy.
Hrádek nad Nisou – 9:00 hod. (zpívá chrámový sbor)
Chrastava – 11:00 hod.
10. 4. 2023 – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – oktáv velikonoční.
Hrádek nad Nisou – 9:00 hod.
Chrastava – 11:00 hod.
Jménem duchovní zprávy Vám vám přeji  požehnaný Svatý týden a poté milostiplné svátky velikonoční, naplněné pravou radostí z Kristova zmrtvýchvstání!
P. RADEK VAŠINEK, FARÁŘ

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny