Projekt Paměť v krajině Trojzemí.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Projekt Paměť v krajině Trojzemí vstupuje na straně naší farnosti do své závěrečné fáze. Zkraje roku byl předán předmět  díla, tedy soubor kP1180177amenné achitektury kolem kostela sv. Bartoloměje s křížovou cestou s  kapličkami a dalšími kamennými objekty dodavateli restaurátorských  prací.  Restaurátoři pan Martin Wagner a Jiří Laštovička by měli během roku 2019 zrestaurovat 41 kamenných objektů. Úhrnná hodnota této etapy díla bude více než 1,5 mil Kč. Náklady budou kryty z 85% z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Nyní ale musíme počkat na příznivější klimatické podmínky, abychom mohli zahájit práce.
Na fotografii vlevo je vidět kaple křížové cesty při jižním vstupu do areálu, v pozadí pak je několik kamenných náhrobníků ze 17. -18. století které projdou restaurováním.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny