Restaurované sochy a prvky kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Restaurované sochy a prvky kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí.

A  Sv. Josef
B  Archanděl Michael
C sv. Jan Nepomucký
D sv. Jan křtitel
I– XIV. Křížová cesta – čtrnáct rozměrných, pozdně barokních výklenkových kaplí zastavení křížové cesty, pocházející z roku 1767-68.

Samostatné náhrobky, výklenkové kaple a další prvky kamenné architektury.

 1. Náhrobek – Manželé Anna Dorothea Pietsch (+1786) a Joseph Pietsch (+1789) pozdně barokní
  3. Náhrobek – Karolína, novogotický
  4.             Náhrobek  – Joseph  +1844, klasicistní
  5.             Náhrobek Anna – novogotický  (1866?)
  7.             Náhrobek s velkým křížem, – Franz Günzel (1805-1856), klasicistní
  10.           Náhrobek  klasicistní (+1860)
  12.           Náhrobek  novogotický
  13.           Náhrobek – Neumann ,  novorománský,
  15.           Náhrobek , klasicistní,
  17.           Náhrobek – Manželé Anna a Josef Bfalz, vinař, pozdně barokní
  18.           Náhrobek  MEMENTO MORI n. náhrobník s putti, pozdně barokní
  19.           Náhrobek – Anna Elisabeth, (+1649), – raně barokní
  20.           Náhrobek – dívenka s andělem, raně barokní
  21.           Náhrobek – manželé, rytíř Friedrich von Nosticz (+1669?) s manželkou Justinou,  raně barokní,
  22.           Výklenková kaple – náhrobek – Kajetán Schubert (+1822), klasicistní
  23.           Náhrobek – Karl … (?,+1854) novorománský,
  25. – 30.  Náhrobní desky vsazené do ohradní zdi.
  31.           Výklenková kaple klasicistní,  velká zděná omítaná kaplice v podobě zastavení křížové cesty
  32.           Náhrobek – Manželé Anna Elisabetha Kreschel (+1713) a Christof Kreschel (+1709), barokní
  36.           Novodobý pamětní kříž, 2010,
  40.           Náhrobek – 1817
  42.           Náhrobek – Anna Maria Rosina Verwittibten Schöpfferin, (+1697), barokní
  43.           Náhrobek – Franz Laubner, (+1794), empírový
  44.           Náhrobek – Karl Franz …?, (+1780), pozdně barokní

  Plánek areálu s vyznačením polohy zrestaurovaných kaplí, náhrobníků, soch a ostatních prvků kamenné architektury.
  planek_arealkostela_orez

Restaurování areálu kolem kostela sv. Bartoloměje probíhalo v letech 2016 – 2019. Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny