Slavnostní předání restaurované hrobky v Žitavě

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe
Dne 7.12. 2019 ve 14:00 hodin jsme společně oslavili  dokončení restaurování hrobky rodin Schreer a Naumann v Žitavském klášterním dvoře.
  Náš partner, Žitavská muzea zde v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí P1190762comp zrestauroval  část tohoto areálu, jednoho  z nejvýznamnějších skvostů  této architektury v Sasku.  Restaurovanou hrobku nechal v roce 1704 postavit obchodník Friedrich Schreer (1653–1729) jako jednu v řadě na západní straně areálu.
V žitavském františkánském klášteře existoval do poloviny 16. století konvent. Klášter zanikl během reformace, následně byly budovy těžce počkozeny za třicetileté války.  V následujícím období byl areál upraven, došlo i k novému využívání areálu.  Významným žitavským rodinám poté sloužil přibližně mezi lety 1675 a 1760 jako hřbitov.  Vzniklo tak zdí obehnané prostranství o velikosti cca 42× 22 metrů s 22 hrobkami,z nichž se dodnes  16 zachovalo. Na západní straně stojí řada pohřebních kaplí připomínající uliční frontu,  kaple  Junge I/Knispel 1690/95, Nesen 1691, Stöcker 1692, Besser 1696, Moser/ Böttger 1701. V pozadí za hrobkami se nachází významná budova  Heffterbau, jejíž přízemní sál sloužil v letech 1691–1846 jako modlitebna českých exulantů. která je dnes také součástí muzejního areálu. Na severní straně dvora se  nacházejí největší stavby, mezi nimiž je jako jeden z nejstarších objektů hrobka  patricije a městského soudce Johanna Friedricha Junge (zemřel 1718), která  vznikla asi v letech 1690/95 a významná hrobka Christiana Böttigera vystavěná v roce 1685. Nepřehlédnutelná je uprostřed východní strany hřbitova stojící hrobka Hännig,  vystavěná ve formě  umělé skály, do níž jsou zasazena různá zvířata a rostliny, draci, kosti a lebky. Klenáku brány dominuje hlava Medusy z antické mytologie.
Zároveň byla při této akci představena publikace z pera Torstena Pietschmanna Památky v Trojzemí. Ta se věnuje jednak klášternímu dvoru v Žitavě, ale i celé řadě dalších velice zajímavých, ale často neprávem opomíjených památek. Kniha byla vydána v německé a české mutaci rovněž v rámci našeho projektu.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny