Vyjádření k situaci na Ukrajině.

Sestry a bratři, přátelé,

s velikou bolestí a pohnutím jistě všichni v tyto dny sledujeme situaci na Ukrajině. Je třeba odsoudit každý akt agrese a násilí, které se promění v hrůzu války a to koneckonců nejen na Ukrajině, ale i kdekoliv jinde světě, protože důsledkem je vždy nezměrné utrpení zvláště těch nejslabších a zmaření lidských životů na obou stranách. Papež František se v minulém týdnu vyjádřil, že všichni mocní tohoto světa by měli zpytovat svá svědomí a vyzval k ukončení války na Ukrajině.

Vstupujeme do svatopostního období. Na Popeleční středu zahajujeme toto období přísným půstem a papež vyzval všechny křesťany, aby letošní půst prožili právě s úmyslem za ukončení války a krveprolévání zvláště na Ukrajině.

Oběma největším křesťanským svátkům – Velikonocům a Vánocům předcházejí přípravná období – postní doba a doba adventní. Tato období jsou také nazývána jako „silná“, aby nás, náš duchovní život, ale i život mezi námi a naše vztahy v Kristu byly posíleny. Jsme tedy pozvání, využít tento silný a mocný posvátný čas jako nejúčinnější zbraň proti jakémukoli projevu zla, ať už v životě každého z nás, či celého lidského společenství. Kéž hojně nabízené prastaré prostředky církve jako půst, vroucí modlitba ale i konkrétní pomoc (nazývaná almužnou) se stanou účinnými prostředky k zastavení války, obrácení srdce původce tohoto zla, ale i srdce každého z nás, protože každá válka začíná v lidském srdci…

Chceme jednak pamatovat a modlit se za všechny oběti, za válkou rozbité rodiny, za válečné uprchlíky a lid na Ukrajině, za konec války, ale chceme být připraveni být solidární a podat pomocnou ruku – finančně, materiálně i nabídnutím svého domova pro ty, kteří jej v tyto dny ztratili…

P. Radek Vašinek

Modlitba za mír:

Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen. (Kanc. 035)

Panno Maria, Královno míru, oroduj za nás.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny