Přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu.

Přehled bohoslužeb během Svatého týdne 2016

Květná neděle – žehnání ratolestí, pašije

Hrádek nad Nisou9:00 hod

Chrastava11:00 hod.

Zelený čtvrtek – Poslední večeře Páně – památka ustanovení eucharistie,

obřad mytí nohou

Hrádek nad Nisou17:30 hod.

Chrastava16:00 hod.

Velký pátek – Památka umučení našeho Pána Ježíše Krista – Velkopáteční obřady

Hrádek nad Nisou17:30 hod.

Chrastava16:00 hod.

Bílá sobota – večerní vigilie ze Slavnost zmrtvýchvstání Páně

Hrádek nad Nisou20:00 hod.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční

Hrádek nad Nisou9:00 hod.

Chrastava11:00 hod.

Velikonoční Pondělí – oktáv velikonoční

Hrádek nad Nisou9:00 hod.

Chrastava11:00 hod.

Jménem duchovní zprávy Vám všem přeji požehnaný Svatý týden a poté milostiplné svátky velikonoční, naplněné pravou radostí z Kristova zmrtvýchvstání!

Přehled vánočních bohoslužeb v našem farním obvodu

24. 12. 2015 – Štědrý den

Bílý Kostel – kostel sv. Mikuláše

15:00Mše svatá – vánoční bohoslužba ze slavnosti Narození Páně se zpěvem lidových koled.

Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

20:00 – Mše svatá – vánoční bohoslužba ze slavnosti Narození Páně v noci- Zpívá chrámový sbor

Chrastava – kostel sv. Vavřince

22:00Mše svatá – vánoční bohoslužba ze slavnosti Narození Páně v noci.

 

 25. 12. 2015 – Boží Hod Vánoční

Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

9:00 – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.

17:00 – Česká Mše vánoční – J. J. Ryba – koncertní provedení.

Chrastava – kostel sv. Vavřince

11:00 – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně – ve dne.

 

 26. 12. 2015 – Svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka

Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

9:00 – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka.

Chrastava – kostel sv. Vavřince

11:00 – Mše sv. ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka.

 

27. 12. 2015 – Svátek sv. Rodiny

 Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

9:00 – Mše sv. ze svátku sv. rodiny s obnovou manželských slibů.

Chrastava – kostel sv. Vavřince

11:00 - Mše sv. ze svátku sv. rodiny s obnovou manželských slibů.

 

31. 12. 2015 – Silvestr

Chrastava – kostel sv. Vavřince

15:30 – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok.

Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

17:00 – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok.

 

1. 1.  2016 – Nový rok

Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

9:00 – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.

Chrastava – kostel sv. Vavřince

11:00 – Mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie.

Adventní koncert

Srdečně Vás zveme na adventní charitativní koncert, který se uskuteční od 16:00 hod. v kostele sv. Vavřince v Chrastavě. I letos výtěžek poputuje pro potřebné v charitním domově Vavřinec v Chrastavě. Po koncertě jste zvání na malé občerstvení u kostela.

Betlémské světlo v Hrádku nad Nisou

21. prosince 2015 přivezou skauti Betlémské světlo i do našeho města. V 17:00 hod. začne v kostele sv. Bartoloměje program „Hvězda světla“. Při něm vystoupí děti z našich základních škol a také zazpívá chrámový sbor od sv. Bartoloměje. Poté bude světlo z Betléma požehnáno a budete si jej také moci odnést do svých domovů.

Poutní slavnost svatého Bartoloměje

V neděli 30. srpna 2015 oslavíme v naší farnosti od 10:00 hod. pountí mši svatou našeho patrona sv. Bartoloměje. Při liturgii zazpívá také náš chrámový sbor. Hlavním celebrantem bude generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, který v tyto dny bude také v naší farnosti konat kanonickou vizitaci. Po mši sv. jste všichni srdečně zvání na pohoštění a k přátelskému setkání u kostela.

Bohoslužby ve Svatém týdnu

29. 3. 2015   Květná neděle – Mše svatá s žehnáním ratolestí:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

2. 4. 2015    Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Večeře Páně:

Chrastava: 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 17:30 hod.

3. 4. 2015   Velký pátek – Velkopáteční obřady na památku umučení Páně:

Chrastava: 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 17:30 hod.

4. 4. 2015   Bílá sobota – večerní vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně:

Chrastava: 18:00 hod.

Hrádek nad Nisou: 20:00 hod.

5. 4. 2015   Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

6. 4. 2015   Pondělí v oktávu velikonočním:

Hrádek nad Nisou: 9:00 hod.

Chrastava: 11:00 hod.

Před velikonočními svátky je možné přijmout svátost smíření v tyto dny:

29. 3. 2015  Květná neděle: Hrádek nad Nisou 8:30 – 9:00 hod.

                                                      Chrastava 10:30 – 11:00

31. 3. 2015  Úterý svatého týdne: Hrádek nad Nisou 16:00 – 17:00 hod. (poté je pravidelná mše svatá, bude-li potřeba, zpovídání bude dále po mši sv. pokračovat)

2. 4. 2015  Zelený čtvrtek: Chrastava: 15:00 – 16:00 hod.

Jménem duchovní zprávy Vám všem přeji požehnaný Svatý týden a poté milostiplné svátky velikonoční, naplněné pravou radostí z Kristova zmrtvýchvstání!

P. Radek Vašinek