Poutní slavnost svatého Bartoloměje

V neděli 30. srpna 2015 oslavíme v naší farnosti od 10:00 hod. pountí mši svatou našeho patrona sv. Bartoloměje. Při liturgii zazpívá také náš chrámový sbor. Hlavním celebrantem bude generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, který v tyto dny bude také v naší farnosti konat kanonickou vizitaci. Po mši sv. jste všichni srdečně zvání na pohoštění a k přátelskému setkání u kostela.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny