Adventní a vánoční koncerty ve farním obvodu Hrádek nad Nisou

4. 12. 2016, 16:00 hod. – Chrastava, kostel sv. Vavřince – adventní charitativní koncert, jehož výtěžek bude věnován domu pokojného stáří sv. Vavřince. Účinkují členové libereckého divadla F. X. Šaldy.

10.12. 2016, 16:00 hod. – Machnín, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – „Advent v Machníně“ – vystoupí děti ze školky a základní školy.

18. 12. 2016, 15:30 hod. – Nová Ves, kostel Nanebevzetí Panny Marie – „Vánoční zpívání“ – vystoupí děti z MŠ, ZŠ, soubor Zpěvandule.

22. 12. 2016, 18:00 hod. – Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje – „Hvězda z Betléma“ – přivítání betlémského světla, vystoupí děti ze ZŠ, chrámový sbor od. sv. Bartoloměje.

23.12. 2016, 18:00 hod. – Bílý Kostel nad Nisou, kostel sv. Mikuláše – „Vánoční koncert“ – vítání betlémského světla, vystoupí Luděk Vele, chrámový sbor od sv. Bartoloměje z Hrádku n. N.

25.12. 2016, 17:00 hod. – Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje – „Česká mše vánoční od J. J. Ryby“ – koncertní provedení, uvede chrámový sbor od sv. Bartoloměje s hosty.

26.12. 2016, 16:00 hod. – Horní Vítkov, kostel Navštívení Panny Marie – Vánoční koledování – zpěv lidových koled.

Všichni jste na tyto koncerty srdečně zváni!

P. Radek Vašinek

Ulice Tomáše Genrta byla slavnostně otevřena.

ulicetomaseV pátek 9. září a v 10:00 hodin byla v Chrastavě slavnostně otevřena ulice Tomáše Genrta. Jedná se o komunikaci,která vede přímo kolem kostela Svatého Vavřince a která byla v létě rekonstruována nákladem téměř jednoho milionu korun. Právě proto, že cesta vede přímo kolem kostela a proto, že pana faráře Tomáše Genrta za jeho neutuchající 43letou práci, bylo zvoleno pojmenování cesty na jeho počest. Pan farář nyní žije již třetím rokem v důchodu v Praze. Nutno říci, že v důchodu aktivním, neboť vypomáhá jako pomocný duchovní ve františkánském konventu u kostela Panny Marie Sněžné. Slavnostního aktu se pochopitelně osobně účastnil a měl krásný projev k přítomným občanům, kteří se dostavili v hojném počtu. Pan farář Radek Vašinek, který je nástupcem oslavencovým, poté novou cestu požehnal. Celým slavnostním aktem provázely písně v podání komorního souboru zpěvákDivadla F.X.Šaldy. V Chrastavě dne 12. 9. 2016

Michael Canov, starosta města Chrastava

Převzato z http://www.chrastava.com/listy/chl1610.pdfChrastavska

Vzkazy, zprávy a oslovení od Matouše Kirschnera

rytmicka_mse_hradekDrazí farníci,

1, Tuto neděli bude rytmická mše sv. v Hrádku. Zveme celé rodiny a děti. Muzikanti a zpěváci, kdy vidíte možnost zkoušky? Co v pátek? nebo čtvrtek?

2, V Andělské Hoře u kostela je nutno pokácet a odvézt dva větší smrky. Možná by špice byly i na vánoční strom??? Povolení a pod je zajištěné. Chtělo by to chlapskou brigádku, ale já mohu až třeba v sobotu 3. 12. (to budou zároveň roráty na W. st.) nebo 10.12. Hodilo by se vám to?

3, Na tuto sobotu 19.11. a příští so 26.11. pořádáme brigádky u nás na W. statku. Jedna babička (85 let) a její syn se starají o 3 krávy, ale již to nezvládají a brání se jatkům. Tak jsme se po náročném přemýšlení rozhodli, že do toho půjdeme…  Ale potřebuji připravit chlév, mléčnou kuchyň apod. Pokud byste někdo mohl, jste srdečně zváni, jídlo zajistíme. Posléze snad budou i ty mléčné výrobky.

4, Ještě jednou chci poděkovat za veškerou pomoc při žehnání památek. Fotogalerii dal Honza na farní stránky nebo je zde https://www.zonerama.com/hradekcz/Album/2354182
V sobotu jsme měli druhý košíkářský kurz pokud by se chtěl někdo podívat https://www.zonerama.com/Wohlmannuvstatek/Album/2386029

5, Přemýšlíme o dětech, kteří chodí na náboženství. Mají takovou povšechnou náladu, že s tím seknou. No možná to je v jejich věku tak trochu normální. Přesto nás napadlo, zda bychom se rodiče dětí, kteří chodí na nábožko (nebo i ostatních) sešli a nějak si o tom popovídali…. Jste pro?

Hezké a požehnané dny
Matouš

Žehnání památek na Wohlmannově statku.

matous4446Václavice jsou obec, kde se dochovalo nebývalé množství drobných památek. V neděli 30. října byly veřejnosti slavnostně odhaleny další dvě z nich, které byly péčí dobrovolníků zachráněny. Obě se nachází v blízkosti zkosti Wohlmannova statku. Na rozcestí pod statkem našel nové místo pískovcový podstavec se zcela novou sochou sv. Josefa. Jejímž autorem je akademický sochař Michal Moravec. Hostem u žehnání sochy sv. Josefa byl kromě jiných také Luděk Vele, který na její obnově svůj podíl a po požehnání zazpíval biblickou píseň.
Wohlmannův kříž se nachází v polích nad statkem. Ještě nedávno ležel rozvalený ve stínu dvou lip. Na místě s krásnými výhledy do okolní krajiny byl znovu sestaven, chybějící pískovcové části byly doplněny. Samotný kříž byl vsazen až v neděli, když byl nesen v čele průvodu od sv. Josefa. Po požehní zazpívala na místě písničkářka Jana Vébrová.

Nedělní slavnost pokračovala příjemně stráveným odpolednem v teple Wohlmannova statku.

Na obnově obou památek se finančně podílel Liberecký kraj, Osadní výbor Václavice , Brána Trojzemí a Spolek Wohlmannův statek.

Foto: (43 fotografií) Fotografie Vítka Štrupla si můžete prohlédnout zde… ►
Mgr. Vít Štrupl / www.branatrojzemi.cz

Zprávy farní

Milí farníci.

Připomínáme pozvánku na tento pátek od 16.30 adorace a od 19h setkání rodin na faře v Hrádku.Dále chceme pozvat jako již tradičně na mši sv. na první sobotu v měsíci, tedy tuto, od 8h na Wohlmannově statku. Pokračujeme snídaní.Ještě bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se zapojili a pomohli nám uspořáda slavnost žehnání památek W. statku.

Požehnané dny dušičkové.

Matouš Kirschner