Revitalizovaná zeleň v areálu kostela sv. Bartoloměje předána.

Druck

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Hradek logo RGB

Již 30.6.2017 došlo k předání hotového díla v parku kolem kostela sv. Bartoloměje. Nicméně ještě několik týdnů po předání není možné vstupovat na nově oseté trávníky a taktéž chybí některé drobnosti, kde není dokončena administrativa a následné provedení prací. Tráva je již po několikeré seči a nebude trvat dlouho, a vstup na trávníky bude možný. Zatím zkouší kvalitu díla zejména děti, které volný zelený prostor oceňují. Muži zase přemýšlejí o praktických aspektech následné údržby a hodnotí jednak provedené dílo, ale také nápady a změny provedené projektantkou Ing.  Kateřinou Tomanovou. Ač to není úplně patrné a na první pohled se zdá, jakoby vše v parku bylo takto odedávna, spousta věcí je pojata jinak než dříve. Jak bude vše fungovat se zjistí ale až užíváním a při údržbě parku.

P1080550P1080554 P1080557 P1080564

 

Celé dílo proběhlo díky podpoře Evropské unie v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Výraznou podporu v realizaci projektu poskytují také naši projektová parneři, zejména město Hrádek nad Nisou.

Projekt Paměť v krajině Trojzemí však zdaleka nekončí. V současné době je rozpracováno výběrové řízení na restaurování 4 barokních soch při západním, hlavním vstupu do areálu. Také ostatní projektoví partneři pokračují řadou zajímavých aktivit. Více informací naleznete na stránkách projektu zde.
Stránky projektu jsou pravidelně aktualizovány a umístěny na adrese www.pametvkrajinetrojzemi.cz.
Zde jsou umístěny i informace a odkazy na ostatní partnery tohoto projektu.

Novinky v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí.

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

 

V Projektu Paměť v krajině Trojzemí jsme pHradek logo RGBokračovali v provádění úprav v parku. Kolem kostela  zmizela  nevzhledná a škodlivá NOP fólie zakončená odstrašující lemovou lištou a byla nahrazena dnes standartním lemováním, z kterého běžný návštěvník vidí kamíny kolem kostela a kamenné lemující kostky. Věřme že tato úprava bude mít pozitvní vliv na podobné realizace v okolí. Lemy byly provedeny také kolem hřbitovních zdí, díky čemuž bude možné pokračovat restaurováním kamenných prvků, hlavně kaplí a náhrobků. Dále proběhla nová výsatba a výsev trávníků a patrně si všichni všimli nového dláždění k jižnímu vstupu.Na snímku je vidět náš farář otec Radek v diskusi s naším externím kolegou Lukášem Lánským, který nám pomáhal a stále ještě pomáhá vést stavbu. V popředí pánové z dodavatelské firmy dorovnávají právě položenou dlažbu a v pozadí je i technika, bez které bychom se daleko více nadřeli a hlavně by vše bylo ještě dražší.

P1070629Nicméně největší podíl práce zástáva ve složitém terénu plném archeologických nálezů a hodnotných historických detailů na lidské práci. Kamenné dlažební kostky se na rozdíl od betonu pokládají stále ručně a je to pořádná dřina. Navíc kostky je již poslední operace. Než se začalo dláždit bylo nutno provést celou řadu dalších úkonů a položit mnohdy pro laika nepochopitelné souvrství skladeb z různých materiálů pod povrchem. V podzemí jsou také ukryty nejrůznější trubky, kabely, dráty či nejrůznější technické tkaniny pro laika záhadného účelu.

P1010671Nevím jaké je veřejné mínění o tom, jak těžká je práce  projektového manažera, ale lze říci, že odpovědnost je také vysoká. Stačí malá chyba a může to mít nedozírné následky na  celý, někdy i roky připravovaný projekt, na kterém se podílejí desítky odborníků z nejrůznějších oborů. Bez pečlivé přípravy, koordinace a kontroly prostě skoro nic nefunguje.  Manažeři koordinují např. činnost projektantů, restaurátorů, památkářů, ekonomů, právníků, IT techniků či desítek stavebních profesí. Také obstarávají veškerá povolení či výběrová řízení, která jsou v podobných případech povinná. Bez nich by se jakýkoliv větší projekt většinou ani nerozběhl. Fotografie je ze setkání partnerů projetu v Hrádku nad Nisou dne 27.6.2017. Více je v tiskové zprávě zde.  Tisková_zpráva_27062017. 

V současnéP1080447 době probíhá výběrové řízení na další etepu Projektu. Vybíráme dodavatele restaurování čtyř soch při západním vstupu do areálu.
V projektu pokračují také naši partneři. Novou prezentaci má Hrad Oybin, kterou si můžete prohlédnout zde http://oybin.com/html/aktuelle_projekte.html . Kdo umí trochu německy, může se dozědět poměrně podrobně, co se zde bude dít, kdo umí méně, má zde alespoň obrázky.

Pro ty, kdo se chtějí dozvědět co to znamená qusting nebo quest, doporučuji tiskovou zprávu projektu. Zde se dozvíte více o tom, jak probíhají tzv. měkké aktivity projektu, tedy komunikace mezi lidmi kolem našich památek a také komunikace jednotlivých partnerů.   Poslení novinkou je také logo projektu. To také tvoří tečku za dnešními aktualitami z projektu.

 

 

 

paměť-logo