Vzkazy, zprávy a oslovení od Matouše Kirschnera

rytmicka_mse_hradekDrazí farníci,

1, Tuto neděli bude rytmická mše sv. v Hrádku. Zveme celé rodiny a děti. Muzikanti a zpěváci, kdy vidíte možnost zkoušky? Co v pátek? nebo čtvrtek?

2, V Andělské Hoře u kostela je nutno pokácet a odvézt dva větší smrky. Možná by špice byly i na vánoční strom??? Povolení a pod je zajištěné. Chtělo by to chlapskou brigádku, ale já mohu až třeba v sobotu 3. 12. (to budou zároveň roráty na W. st.) nebo 10.12. Hodilo by se vám to?

3, Na tuto sobotu 19.11. a příští so 26.11. pořádáme brigádky u nás na W. statku. Jedna babička (85 let) a její syn se starají o 3 krávy, ale již to nezvládají a brání se jatkům. Tak jsme se po náročném přemýšlení rozhodli, že do toho půjdeme…  Ale potřebuji připravit chlév, mléčnou kuchyň apod. Pokud byste někdo mohl, jste srdečně zváni, jídlo zajistíme. Posléze snad budou i ty mléčné výrobky.

4, Ještě jednou chci poděkovat za veškerou pomoc při žehnání památek. Fotogalerii dal Honza na farní stránky nebo je zde https://www.zonerama.com/hradekcz/Album/2354182
V sobotu jsme měli druhý košíkářský kurz pokud by se chtěl někdo podívat https://www.zonerama.com/Wohlmannuvstatek/Album/2386029

5, Přemýšlíme o dětech, kteří chodí na náboženství. Mají takovou povšechnou náladu, že s tím seknou. No možná to je v jejich věku tak trochu normální. Přesto nás napadlo, zda bychom se rodiče dětí, kteří chodí na nábožko (nebo i ostatních) sešli a nějak si o tom popovídali…. Jste pro?

Hezké a požehnané dny
Matouš

Žehnání památek na Wohlmannově statku.

matous4446Václavice jsou obec, kde se dochovalo nebývalé množství drobných památek. V neděli 30. října byly veřejnosti slavnostně odhaleny další dvě z nich, které byly péčí dobrovolníků zachráněny. Obě se nachází v blízkosti zkosti Wohlmannova statku. Na rozcestí pod statkem našel nové místo pískovcový podstavec se zcela novou sochou sv. Josefa. Jejímž autorem je akademický sochař Michal Moravec. Hostem u žehnání sochy sv. Josefa byl kromě jiných také Luděk Vele, který na její obnově svůj podíl a po požehnání zazpíval biblickou píseň.
Wohlmannův kříž se nachází v polích nad statkem. Ještě nedávno ležel rozvalený ve stínu dvou lip. Na místě s krásnými výhledy do okolní krajiny byl znovu sestaven, chybějící pískovcové části byly doplněny. Samotný kříž byl vsazen až v neděli, když byl nesen v čele průvodu od sv. Josefa. Po požehní zazpívala na místě písničkářka Jana Vébrová.

Nedělní slavnost pokračovala příjemně stráveným odpolednem v teple Wohlmannova statku.

Na obnově obou památek se finančně podílel Liberecký kraj, Osadní výbor Václavice , Brána Trojzemí a Spolek Wohlmannův statek.

Foto: (43 fotografií) Fotografie Vítka Štrupla si můžete prohlédnout zde… ►
Mgr. Vít Štrupl / www.branatrojzemi.cz

Zprávy farní

Milí farníci.

Připomínáme pozvánku na tento pátek od 16.30 adorace a od 19h setkání rodin na faře v Hrádku.Dále chceme pozvat jako již tradičně na mši sv. na první sobotu v měsíci, tedy tuto, od 8h na Wohlmannově statku. Pokračujeme snídaní.Ještě bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se zapojili a pomohli nám uspořáda slavnost žehnání památek W. statku.

Požehnané dny dušičkové.

Matouš Kirschner

Farní ohlášky z neděle 30. 10. 2016

z neděle 30. 10. 2016

1. Dnes prožíváme 31. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.

Památky a svátky tohoto týdne:

Pondělí: Památka sv. Wolfganga, biskupa.
Úterý: Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek.
Středa: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Čtvrtek: Památka sv. Martina de Porres, řeholníka.
Pátek: Památka sv. Karla Boromejského, kněze.

Příští neděle je 32. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.

Jak již bylo oznámeno minule, v neděli, 30.10.2016 od 14:00 hod. bude odhalení a posvěcení opravené sochy sv. Josefa a Wolmannova kříže ve Václavicích. Všichni jste srdečně zváni.
Pořad bohoslužeb v příštím týdnu bude následující: v úterý o slavnosti Všech Svatých budou mše sv. v Chrastavě od 15:30 hod. a v Hrádku od 17:00 hod. Ve středu 2. listopadu, na „Dušičky“, budou mše sv. v Chrastavě od 15:30 hod a v Hrádku od 17:00 hod. Další bohoslužby pak jsou dle pravidelného pořádku.
2. Sbírka z minulé neděle, která byla na misie, vynesla v Hrádku 2 076 Kč, v Chrastavě 1 862 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli.

3. Odpustky pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu „Otčenáš“ a „Vyznání víry.“ Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

4.  V pátek 4. 11. bude od 16:15 – 19:00 hod. možnost tiché adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí na faře v kapli. Adorace bude zakončená svátostným požehnáním. Všichni jste k tiché modlitbě srdečně zvání.

5. Příští pátek, tedy 4. 11. bude od 19:00 hod. na faře další setkání rodin.

6. V sobotu, tedy 5. 11. bude od 14:30 hod. na hrádecké hřbitově dušičková pobožnost s žehnáním hrobů, v Chrastavě pak bude tato pobožnost v neděli 6. 11. také od 14:30 hod.

7. Chtěl bych Vám všem poděkovat, za Vaše modlitby, finanční i jiné dary a popřát Vám požehnanou neděli i následujíc dny, které jsou před námi.

P. Radek Vašinek

Farní ohlášky z neděle 23. 10. 2016

 1. Dnes prožíváme 30. neděli v liturgickém mezidobí – Den Modliteb za misie.Památky a svátky tohoto týdne:
  Pondělí:
  Památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa      Pátek: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Příští neděle je 31. Neděle v liturgickém mezidobí.
 2. Pořad bohoslužeb v příštím týdnu – v Hrádku n. N., bude pravidelný pořad bohoslužeb, v Chrastavě bude ve středu pravidelná mše sv. od 15:45 v Charitním domově, v pátek pak výjimečně mše sv. v kostele nebude, protože zde bude od 16:00 hod. koncert u příležitosti státního svátku.
 3. Sbírka z minulé neděle: Hrádek nad Nisou – 723 Kč  , Chrastava – 965 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli. Dnešní nedělní sbírka je na misie.
 4. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Za obvyklých podmínek – sv. smíření, sv. přijímání, modlitby Věřím v Boha, Otčenáš a modlitby na úmysl Svatého Otce.
 5.  Příští víkend ze soboty na neděli končí letní čas a posunují se tedy hodiny. Ve 03:00 – 02:00 hod.
 6.  Příští neděli, tedy 30. října bude od 14:00 hod. odhalení a posvěcení opravené sochy sv. Josefa a Wolmannova kříže ve Václavicích. Všichni jste srdečně zváni.
 7.  Děkuji Vám za Vaše modlitby finanční i jiné dary. Přeji Vám požehnanou, pokojnou, radostnou neděli i požehnané dny příštího týdne.   

P. Radek Vašinek

Žehnání památek na Wohlmannově statku.

Slavnostní požehnání nové soše sv. Josefa a Wohlmannově kříži  se uskuteční  v neděli, dne 30.10. 2016 od 14 h. Poté chystáme menší posezení  s pohoštěním na Wohlmannově statku.  Pokud by se tedy někdo chtěl zúčastnit, jste opravdu zváni. Pokud by ještě někdo mohl s něčím pomoci, bude to vítáno!   Účast přislíbil hrádecký starosta, pan L. Vele (pomohl se sehnáním sochy), snad někdo z vesnice a obecního úřadu  a z farníků. Pánové Rolf Bartosch a Rudolf Lochmann budou mít harmoniku…

Za Wohlmannův statek z.s. si Vás dovoluje pozvat Matouš Kirschner.

Kontakt: matous.kirschner@seznam.cz

pozvanka_odhaleni_sochy_30-10-2016-page-001

Pozvánka ke stažení ve formátu pdf  zde ► : pozvanka_odhaleni_sochy_30-10-2016