Novinky v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí.

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

 

V Projektu Paměť v krajině Trojzemí jsme pHradek logo RGBokračovali v provádění úprav v parku. Kolem kostela  zmizela  nevzhledná a škodlivá NOP fólie zakončená odstrašující lemovou lištou a byla nahrazena dnes standartním lemováním, z kterého běžný návštěvník vidí kamíny kolem kostela a kamenné lemující kostky. Věřme že tato úprava bude mít pozitvní vliv na podobné realizace v okolí. Lemy byly provedeny také kolem hřbitovních zdí, díky čemuž bude možné pokračovat restaurováním kamenných prvků, hlavně kaplí a náhrobků. Dále proběhla nová výsatba a výsev trávníků a patrně si všichni všimli nového dláždění k jižnímu vstupu.Na snímku je vidět náš farář otec Radek v diskusi s naším externím kolegou Lukášem Lánským, který nám pomáhal a stále ještě pomáhá vést stavbu. V popředí pánové z dodavatelské firmy dorovnávají právě položenou dlažbu a v pozadí je i technika, bez které bychom se daleko více nadřeli a hlavně by vše bylo ještě dražší.

P1070629Nicméně největší podíl práce zástáva ve složitém terénu plném archeologických nálezů a hodnotných historických detailů na lidské práci. Kamenné dlažební kostky se na rozdíl od betonu pokládají stále ručně a je to pořádná dřina. Navíc kostky je již poslední operace. Než se začalo dláždit bylo nutno provést celou řadu dalších úkonů a položit mnohdy pro laika nepochopitelné souvrství skladeb z různých materiálů pod povrchem. V podzemí jsou také ukryty nejrůznější trubky, kabely, dráty či nejrůznější technické tkaniny pro laika záhadného účelu.

P1010671Nevím jaké je veřejné mínění o tom, jak těžká je práce  projektového manažera, ale lze říci, že odpovědnost je také vysoká. Stačí malá chyba a může to mít nedozírné následky na  celý, někdy i roky připravovaný projekt, na kterém se podílejí desítky odborníků z nejrůznějších oborů. Bez pečlivé přípravy, koordinace a kontroly prostě skoro nic nefunguje.  Manažeři koordinují např. činnost projektantů, restaurátorů, památkářů, ekonomů, právníků, IT techniků či desítek stavebních profesí. Také obstarávají veškerá povolení či výběrová řízení, která jsou v podobných případech povinná. Bez nich by se jakýkoliv větší projekt většinou ani nerozběhl. Fotografie je ze setkání partnerů projetu v Hrádku nad Nisou dne 27.6.2017. Více je v tiskové zprávě zde.  Tisková_zpráva_27062017. 

V současnéP1080447 době probíhá výběrové řízení na další etepu Projektu. Vybíráme dodavatele restaurování čtyř soch při západním vstupu do areálu.
V projektu pokračují také naši partneři. Novou prezentaci má Hrad Oybin, kterou si můžete prohlédnout zde http://oybin.com/html/aktuelle_projekte.html . Kdo umí trochu německy, může se dozědět poměrně podrobně, co se zde bude dít, kdo umí méně, má zde alespoň obrázky.

Pro ty, kdo se chtějí dozvědět co to znamená qusting nebo quest, doporučuji tiskovou zprávu projektu. Zde se dozvíte více o tom, jak probíhají tzv. měkké aktivity projektu, tedy komunikace mezi lidmi kolem našich památek a také komunikace jednotlivých partnerů.   Poslení novinkou je také logo projektu. To také tvoří tečku za dnešními aktualitami z projektu.

 

 

 

paměť-logo

Pouť na Panenskou Hůrku 2017

panenska_hurkaV neděli 11.6. přišli poutníci v hojném počtu slavit mši svatou v kapli Nejsvětější Trojice na Panenské Hůrce a krásné slunné odpoledne zakončili opékáním buřtů u Fryvaldských.
Viktor
11.6.2017 se uskutečnila poutní mše na Panenské Hůrce. Samozřejmě tam nemohla chybět naše schola. Mše se nám moc povedla, jen potom všem vrtalo v hlavě, jestli tam už byl takový jeden obraz. Po mši jsme měli možnost jít opékat buřty a posedět na zahradě u Frývaldských. Já si dala jen chleba a nakonec jsem pomohla mamce natrhat černý bez na šťávu. Akce se vydařila, tak možná zase za rok. :-)
Pavlínka z Chrastavy.

Pouť na Panenskou Hůrku 2017 – odkaz na video zde… ►

Noc kostelů, kostel sv. Bartoloměje, Hrádek nad Nisou

V pátek 9. 6. 2017 se uskutečnila v Hrádku nad Nisou Noc kostelů. Na akci vystoupil Chrámový sbor kostela sv. Bartoloměje pod vedením Rolfa Bartosche a také folk-rock-bluegrassová Přízeň. Farář Radek Vašinek si zase vyzkoušel pohled na kostel z lavic, návštěvníky akce pozdravil a na závěr vedle přehlídky liturgických oděvů a bohoslužebných předmětů nechal návštěvníky ochutnat také mešní víno. Z akce jek dispozici krátké video  Videa Ave Maria (varhany) zde… ►     a Požehnání s vámi zástává zde… ► a také pár fotografií.

 

Poutní mše sv. ve Vítkově

Pravděpodobně po mnoha desítkách let byla sloužena poutní mše sv. v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově. Kostel je ve své současné podobě barokní, ale pravděpodobně  vznikl v letech 1330-1335, tehdy jako dřevěná stavba. V poválečném období postupně pustnul. V posledních letech se zde díky aktivitám spolku Svítání – Horní Vítkov a díky Farnostem Hrádek nad Nisou a Chrastava uskotečnily nejnutnější záchranné práce, Svítání zde koná i příležitostné kulturní aktivity. Zde si můžete prohlédnout krátké video na níž je jedna píseň Hrádecko-chrastavské Scholy… ►

 

Projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ se sešli v Hrádku nad Nisou

ekonstrukce a vytvoření kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, který bude navrácen na téměř původní místo zaniklého historického sloupu, tedy na Horní náměstí v Hrádku nad Nisou. Po realizovaném výběrovém řízení a výběru dodavatele a autora díla se tak již mohly rozběhnout práce na samotném sloupu se sousoším sv. Anny. Dne 3. 5. 2017 zástupci města Hrádek nad Nisou za účasti starosty města Josefa Horinky, navštívili ateliér akademického sochaře Vojtěcha Míči, který bude autorem sloupu se sousoším sv. Anny a který zástupcům zároveň představil model sousoší sv. Anny ze sochařské hlíny v měřítku 1:1.

sv. Anna, návrh.rekonstrukce a vytvoření kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, který bude navrácen na téměř původní místo zaniklého historického sloupu, tedy na Horní náměstí v Hrádku nad Nisou.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Dne 23. 5. 2017 proběhlo další z řady koordinačních setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“, tentokrát na radnici v Hrádku nad Nisou. Předmětem setkání byla postupná realizace projektových aktivit všech partnerů a zhodnocení jejich realizace v návaznosti na projektové plánování. Stejně tak byly tématem společné aktivity, především pak první mapování drobných památek v regionech Žitavska, Hrádecka a Frýdlantska a následná pasportizace drobných památek na kterou dále navazuje webová aplikace ke 150 drobným památkám nebo také druhá fotografická soutěž vyhlášená lead partnerem Společností pro kulturní krajinu od 1.5.2017 do 30.9.2017 na téma „Život v neživém“. Další koordinační setkání projektových partnerů bylo dohodnuto na 15. 6. 2017 a bude se konat opět v Hrádku nad Nisou. Na fotografii je  představen praktický výsledek naší spolupráce, model sochy sv. Anny pro náměstí v Hrádku nad Nisou.