Lednové setkání projektových partnerů v Hrádku nad Nisou

Dne 30. 1. 2018 se projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ opět sešli na společném koordinačním setkání, které proběhlo na radnici v Hrádku nad Nisou.

Tématem setkání opět byla postupná realizace projektových aktivit jednotlivými partnery a plnění projektového plánu. LP Společnost pro kulturní krajinu postupně realizuje aktivity podrobné pasportizace drobných památek v regionu Žitavska a zároveň průběžně pracuje na zpracování questingových tras a turistických tras s vědomostními kvízy. V rámci druhého milníku LP byly v průběhu roku 2017 vytvořeny elektronické puzzle z vítězných fotografií dvou realizovaných fotografických soutěží a z fotografií z mapování drobných památek z regionu Trojzemí (LP Žitavsko, PP1 Hrádecko, PP3 Frýdlantsko), elektronické puzzle si můžete vyzkoušet složit na internetových stránkách projektu pod odkazem http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/index3.aspx?rub=22. Zároveň jsou na internetových stránkách také již v pracovní verzi dostupné první vědomostní kvízy ke třem cyklistickým trasám, které jsou tvořeny v rámci třetího milníku LP. PP1 město Hrádek nad Nisou na podzim dokončilo rekonstrukci a obnovu morového sloupu se sousoším sv. Anny, jehož replika byla navrácena na téměř původní místo na Horní náměstí v Hrádku nad Nisou. Dne 31. 1. 2018 bude také dokončena rekonstrukce kapličky na Uhelné, k jejímuž dokončení město Hrádek nad Nisou plánuje pro projektové partnery i veřejnost uspořádat slavnostní otevření.

Setkání partnerů projektu Paměť v krajině Trojzemí.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Dne 14. 11. 2017 se uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí“, tentokrát u projektové partnera obce Oybin.Setkání se zúčastnili všichni projektoví partneři a hlavním cílem setkání byl opět především průběh projektu, řečí „projekťáků“ „kontrola plnění milníků“.  Důraz při koordinačních jednání je kladen také na společné aktivity projektových partnerů či na aktivity jednotlivých partnerů na sebe navazující, tak aby byly tyto aktivity efektivně plánovány a správně realizovány.
Tématem byly také náležitosti publicity projektu a společná informační opatření, především značky pro questingové trasy a dále také informační tabule u jednotlivých partnerů v místech realizace projektu. V návaznosti na informační materiály se na konci setkání projektoví partneři vydali do terénu, a to na místo Oybin – Hain, kde mohou být umístěny samostatné informační tabule k jednotlivým projektovým partnerům (Hrádek nad Nisou a Frýdlant). Cílem vzájemného umístění informačních tabulí u jednotlivých partnerů je předat návštěvníkovi informace o dalších turistických cílech a místech v přeshraničním regionu a podpořit tak jeho zájem o návštěvu těchto míst i celého regionu Trojzemí. Další partnerské setkání bylo domluveno na leden 2018, konat se bude v Hrádku nad Nisou a jeho termín bude upřesněn v průběhu prosince.

170225_Habekorn_Hein_P1050350Malebné místo vyhlídky Ludwigshöhe (Ludvíkova vyhlídka) jsme sice nenavštívili, ale alespoň  tímto si dovoluji pozvat čtenáře k našim kolegům a partnerům do Oybina, tajemného místa Karla IV, v jehož době byl Oybin součástí Českého království a císař a král zde mohutně budoval a rád pobýval a pracoval.

Druhá fotografická soutěž na téma „Život v neživém“ má své vítěze

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

 

 

D
Do soutěže bylo v průběhu jejího trvání zasláno krásných 31 tematických fotografií od 11 českých i německých autorů ve dvou soutěžních kategoriích. Všechny soutěžní fotografie si můžete prohlédnout v níže přiložené prezentaci či zonerama albu. Na základě hodnocení všech fotografií odbornou porotou a projektovými partnery byly vybrány nejlepší fotografie fotosoutěže.
V kategorii mládež byla jedinou odvážnou soutěžící Hana Modrá se svým snímkem s názvem „Oživení“, který zachycuje detail drobné památky ze Zdislavského hřbitova. Tento snímek je tak vítězný v kategorii mládež.

1
(snímek „Oživení“ od Hany Modré)

V kategorii dospělých byla za nejhezčí výherní fotografii vybrána fotografie „Hnízdečko“ zachycující Boží muka v Hejnicích s ptačím hnízdem od autorky Hany Perné.

2
(„Hnízdečko“ od autorky Hany Perné)

Druhé místo v kategorii dospělých obsadil snímek Božích muk s Madonou na Stará poutní cestě Raspenava pojmenovaný „S děťátkem“ od autorky Evy Modré.

3
(„S děťátkem“ od Evy Modré)

Na třetím místě se pak umístily 3 fotografie se stejným počtem udělených bodů, a to „Okno s růžemi“ Historického domku u zámku Lemberk od autorky Petry Glaß, snímek „Zvonička“ na hřbitově v Oldřichově v Hájích od autorky Evy Modré a fotografie Božích muk U tří lip v Raspenavě s názvem „Neživé v živém“.

Všechny hodnocené fotografie jsou k zobrazení na Zonerama zde… ►

Ve všech soutěžních fotografií byly také dále vybrány nejhezčí fotografie pro tvorbu elektronických puzzle. Těmito fotografiemi jsou: „Kaplička v Uhelné“ od Hany Perné, „Interiér horského kostelíku v Ojvíně“ od Petry Pučalíkové, snímky „Zvonička“ a „S děťátkem“ od Evy Modré a „Hnízdečko“ od Hany Perné.

Elektronické puzzle budou dostupné zde na internetových stránkách Lead partnera projektu http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz pod odkazem http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/index3.aspx?rub=22. Aktuálně si na tomto odkaze můžete složit elektronické puzzle vytvořené z vítězných a vybraných fotografií první fotografické soutěže na téma „Drobné památky v zimě“.

Všem výhercům gratulujeme a budeme se těšit na další, v řadě již třetí, fotografickou soutěž, která se bude konat v roce 2018.

 

 

 

 

Partnerské setkání projektových partnerů ve Frýdlantu

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

 

Partnerské setkání projektových partnerů ve Frýdlantu

kkkkDne 26. 9. 2017 se uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí“, tentokrát na radnici ve Frýdlantu.

Setkání se účastnili všichni projektoví partneři a hlavním cílem setkání byla opět především kontrola plnění milníků včetně vzájemného předání informací o již realizovaných a zároveň aktuálně plánovaných aktivitách všech partnerů v návaznosti na stanovený projektový plán. Zároveň bylo vyhodnoceno a zkontrolováno čerpání finančních prostředků jednotlivých partnerů v rámci projektu do 30. 8. 2017, jejichž výše je stanovena závazným plánem čerpání.

Dalším důležitým tématem setkání byly společné aktivity partnerů či aktivity mezi partnery provázané jako například mapování drobných památek v jednotlivých regionech a tvorba webové aplikace drobných památek (PP1) či tvorba questingových tras, které budou tvořeny čtyřmi partnery (LP, PP3, PP4, PP5) a pro které bude PP3 vytvořen společný questingový pas. V rámci tohoto tématu byly diskutovány a koordinovány také společná informační opatření a společné či provázané informační materiály.

Nakonec setkání se všichni projektoví partneři vydali na malou exkurzi na Křížový vrch, kde aktuálně probíhají práce na rekonstrukci Křížové cesty (PP3, milník 2). Město Frýdlant provedlo partnery Křížovou cestou, prezentovalo již realizované aktivity a práce a zároveň činnosti, kterými bude rekonstrukce pokračovat. Zajímavostí z realizace aktivit na Křížové cestě je, že během prací byl například nalezen původní kovový kříž z objektu Boží hrob, o kterém se původně nevědělo. Díky tomu bude pravděpodobně oproti plánu v rámci opravy objektu vytvořena a dosazena na Boží hrob také replika tohoto kříže.

Projektoví partneři se sešli na konci září v Městských muzeích Žitava

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

 

 

P1010929Dne 29. 8. 2017 se u PP4 město Žitava uskutečnilo další koordinační setkání projektových partnerů  projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Hlavním tématem setkání byla postupná realizace aktivit projektu všemi projektovými partnery. Všichni projektoví partneři postupně realizují jejich aktivity dle harmonogramu projektu. LP Společnost pro kulturní krajinu aktuálně realizuje pasportizavci drobných památek v regionu Žitavsko, pracuje na tvrobě questingových a turistických tras, má vyhlášenou druhou fotografickou soutěž na téma „Život v neživém“ a zadala také tvoření elektronických puzzle a elektronických kvízů k turistickým trasám, které budou veřejně dostupné na internetových stránkách projektu www.pametvkrajinetrojzemi.cz. PP1 město Hrádek nad Nisou v červenci zahájilo rekonstrukci kaple na Uhelné a v září 2017 dokončí rekonstrukci morového sloupu se sousoším sv. Anny, morový sloup již stojí na původním místě na náměstí v Hrádku nad Nisou a k dokončení chybí už jen dotvoření a dosazení sochy sv. Anny Samotřetí. Zároveň PP1 postupně realizuje pasportizaci drobných památek v regionu Hrádecko a připravuje webovou aplikaci obsahující informace ke 150 pasportizovaným památkám v Trojzemí. PP2 Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, tedy naše farnost, již téměř ukončila revitalizaci zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje a následně se zaměří na restaurování kamenné architektury u kostela. Město Frýdlant (PP3) ukončilo etapu revitalizace zeleně v areálu Křížové cesty na Křížovém vrchu a pokračuje v realizaci stavebních prací v rámci rekonstrukce samotné Křížové cesty. I město Frýdlant se podílí na mapování drobných památek v Trojzemí, a to pasportizací drobných památek v regionu Frýdlantsko. PP4 město Žitava ukončilo sanaci části kláštěrního dvora s balustrádou a následně se zaměří na sanaci hrobek kláštěrního dvora. Projektoví partneři si v rámci koordinačního setkání mohli kláštěrní dvůr s hrobkami, stejně jako ostatní prostory muzeí, prohlédnout. Projektový partner obec Oybin (PP5) také postupně realizuje plánované aktivity, ze kterých je téměř ukončena sanace a restaurování obytné veže hradu a kláštěra Oybin.

Revitalizovaná zeleň v areálu kostela sv. Bartoloměje předána.

Druck

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Hradek logo RGB

Již 30.6.2017 došlo k předání hotového díla v parku kolem kostela sv. Bartoloměje. Nicméně ještě několik týdnů po předání není možné vstupovat na nově oseté trávníky a taktéž chybí některé drobnosti, kde není dokončena administrativa a následné provedení prací. Tráva je již po několikeré seči a nebude trvat dlouho, a vstup na trávníky bude možný. Zatím zkouší kvalitu díla zejména děti, které volný zelený prostor oceňují. Muži zase přemýšlejí o praktických aspektech následné údržby a hodnotí jednak provedené dílo, ale také nápady a změny provedené projektantkou Ing.  Kateřinou Tomanovou. Ač to není úplně patrné a na první pohled se zdá, jakoby vše v parku bylo takto odedávna, spousta věcí je pojata jinak než dříve. Jak bude vše fungovat se zjistí ale až užíváním a při údržbě parku.

P1080550P1080554 P1080557 P1080564

 

Celé dílo proběhlo díky podpoře Evropské unie v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Výraznou podporu v realizaci projektu poskytují také naši projektová parneři, zejména město Hrádek nad Nisou.

Projekt Paměť v krajině Trojzemí však zdaleka nekončí. V současné době je rozpracováno výběrové řízení na restaurování 4 barokních soch při západním, hlavním vstupu do areálu. Také ostatní projektoví partneři pokračují řadou zajímavých aktivit. Více informací naleznete na stránkách projektu zde.
Stránky projektu jsou pravidelně aktualizovány a umístěny na adrese www.pametvkrajinetrojzemi.cz.
Zde jsou umístěny i informace a odkazy na ostatní partnery tohoto projektu.

Novinky v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí.

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

 

V Projektu Paměť v krajině Trojzemí jsme pHradek logo RGBokračovali v provádění úprav v parku. Kolem kostela  zmizela  nevzhledná a škodlivá NOP fólie zakončená odstrašující lemovou lištou a byla nahrazena dnes standartním lemováním, z kterého běžný návštěvník vidí kamíny kolem kostela a kamenné lemující kostky. Věřme že tato úprava bude mít pozitvní vliv na podobné realizace v okolí. Lemy byly provedeny také kolem hřbitovních zdí, díky čemuž bude možné pokračovat restaurováním kamenných prvků, hlavně kaplí a náhrobků. Dále proběhla nová výsatba a výsev trávníků a patrně si všichni všimli nového dláždění k jižnímu vstupu.Na snímku je vidět náš farář otec Radek v diskusi s naším externím kolegou Lukášem Lánským, který nám pomáhal a stále ještě pomáhá vést stavbu. V popředí pánové z dodavatelské firmy dorovnávají právě položenou dlažbu a v pozadí je i technika, bez které bychom se daleko více nadřeli a hlavně by vše bylo ještě dražší.

P1070629Nicméně největší podíl práce zástáva ve složitém terénu plném archeologických nálezů a hodnotných historických detailů na lidské práci. Kamenné dlažební kostky se na rozdíl od betonu pokládají stále ručně a je to pořádná dřina. Navíc kostky je již poslední operace. Než se začalo dláždit bylo nutno provést celou řadu dalších úkonů a položit mnohdy pro laika nepochopitelné souvrství skladeb z různých materiálů pod povrchem. V podzemí jsou také ukryty nejrůznější trubky, kabely, dráty či nejrůznější technické tkaniny pro laika záhadného účelu.

P1010671Nevím jaké je veřejné mínění o tom, jak těžká je práce  projektového manažera, ale lze říci, že odpovědnost je také vysoká. Stačí malá chyba a může to mít nedozírné následky na  celý, někdy i roky připravovaný projekt, na kterém se podílejí desítky odborníků z nejrůznějších oborů. Bez pečlivé přípravy, koordinace a kontroly prostě skoro nic nefunguje.  Manažeři koordinují např. činnost projektantů, restaurátorů, památkářů, ekonomů, právníků, IT techniků či desítek stavebních profesí. Také obstarávají veškerá povolení či výběrová řízení, která jsou v podobných případech povinná. Bez nich by se jakýkoliv větší projekt většinou ani nerozběhl. Fotografie je ze setkání partnerů projetu v Hrádku nad Nisou dne 27.6.2017. Více je v tiskové zprávě zde.  Tisková_zpráva_27062017. 

V současnéP1080447 době probíhá výběrové řízení na další etepu Projektu. Vybíráme dodavatele restaurování čtyř soch při západním vstupu do areálu.
V projektu pokračují také naši partneři. Novou prezentaci má Hrad Oybin, kterou si můžete prohlédnout zde http://oybin.com/html/aktuelle_projekte.html . Kdo umí trochu německy, může se dozědět poměrně podrobně, co se zde bude dít, kdo umí méně, má zde alespoň obrázky.

Pro ty, kdo se chtějí dozvědět co to znamená qusting nebo quest, doporučuji tiskovou zprávu projektu. Zde se dozvíte více o tom, jak probíhají tzv. měkké aktivity projektu, tedy komunikace mezi lidmi kolem našich památek a také komunikace jednotlivých partnerů.   Poslení novinkou je také logo projektu. To také tvoří tečku za dnešními aktualitami z projektu.

 

 

 

paměť-logo

Projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ se sešli v Hrádku nad Nisou

ekonstrukce a vytvoření kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, který bude navrácen na téměř původní místo zaniklého historického sloupu, tedy na Horní náměstí v Hrádku nad Nisou. Po realizovaném výběrovém řízení a výběru dodavatele a autora díla se tak již mohly rozběhnout práce na samotném sloupu se sousoším sv. Anny. Dne 3. 5. 2017 zástupci města Hrádek nad Nisou za účasti starosty města Josefa Horinky, navštívili ateliér akademického sochaře Vojtěcha Míči, který bude autorem sloupu se sousoším sv. Anny a který zástupcům zároveň představil model sousoší sv. Anny ze sochařské hlíny v měřítku 1:1.

sv. Anna, návrh.rekonstrukce a vytvoření kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, který bude navrácen na téměř původní místo zaniklého historického sloupu, tedy na Horní náměstí v Hrádku nad Nisou.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Dne 23. 5. 2017 proběhlo další z řady koordinačních setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“, tentokrát na radnici v Hrádku nad Nisou. Předmětem setkání byla postupná realizace projektových aktivit všech partnerů a zhodnocení jejich realizace v návaznosti na projektové plánování. Stejně tak byly tématem společné aktivity, především pak první mapování drobných památek v regionech Žitavska, Hrádecka a Frýdlantska a následná pasportizace drobných památek na kterou dále navazuje webová aplikace ke 150 drobným památkám nebo také druhá fotografická soutěž vyhlášená lead partnerem Společností pro kulturní krajinu od 1.5.2017 do 30.9.2017 na téma „Život v neživém“. Další koordinační setkání projektových partnerů bylo dohodnuto na 15. 6. 2017 a bude se konat opět v Hrádku nad Nisou. Na fotografii je  představen praktický výsledek naší spolupráce, model sochy sv. Anny pro náměstí v Hrádku nad Nisou.

Fotografická soutěž drobných památek na téma „ ŽIVOT V NEŽIVÉM “

 

Heinewalde

Hrobka Bredahl, Kláštěrní dvůr Žitava (Autor fotografie: J. Sedlák)

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Druck

V rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ se spolu  s dalšími partnery (Město Hrádek n. Nisou, Město Frýdlant, Společnost pro Kulturní krajinu, Obec Oybin a Statutární město Žitava účastní i Římkokatolická franost Hrádek nad Nisou v rámci kterého se také opravuje areál kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou probíhá spousta dalších aktivit, krom jiného také právě společná fotografická soutěž.

Cílem fotosoutěže je tematicky zachytit drobné památky v Trojzemí (Hrádecko, Frýdlantsko a Žitavsko) pohledem turistů a veřejnosti.

Úkolem soutěžících je libovolně tematicky vyfotografovat drobnou památku v Trojzemí na téma „Život v neživém“, přičemž fantazii a kreativitě se meze nekladou. A následně zaslat fotografii na emailovou adresu pametvtrojzemi@gmail.com, společně s doplňujícími informacemi: název fotky, název památky, soutěžní kategorie, jméno autora a kontakt. Do předmětu emailu soutěžící uvede „Fotografická soutěž – Život v neživém“. Autor zasláním fotografie souhlasí s podmínkami soutěže a fotografie je tím do soutěže zařazena. Soutěžní podmínky závazné pro všechny účastníky soutěže jsou specifikovány a uvedeny v přílohách níže.

Fotografická soutěž bude probíhat od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017. Datum ukončení zasílání fotografií je 18. 9. 2017, do tohoto termínu mají soutěžící možnost průběžně zasílat fotografie do soutěže. Soutěž je rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících na: 1. děti (do 10 let), 2. mládež (10 – 18 let) a 3. dospělí (18 a více let). Výherní fotografie bude vyhlášena v každé kategorii do 30. 9. 2017 a její autor bude odměněn drobnou cenou. Zároveň bude vyhodnoceno a vybráno 5 nejhezčích fotografií, které budou následně využity pro tvorbu elektronických puzzle v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Zaslané fotografie zařazené do soutěže budou postupně zveřejňovány na stránkách Společnosti pro kulturní krajinu, Vstup zde… ►

Pro inspiraci k tématu „Život v neživém“ je v přílohách uvedeno několik fotografií drobných památek v Trojzemí, které mohou zájemcům pomoci přiblížit, co se pod tématem fotografické soutěže může skrývat. Téma je však kreativní a záleží na každém, co si pod ním představí a následně zachytí svým fotoaparátem.

Výzva k fotografické soutěži na téma „Život v neživém“ Vstup zde… ►

Soutěžní podmínky fotografické soutěže na téma „Život v neživém“ Vtup… ►

Labutí kašna

Labutí kašna v Žitavě (Autor fotografie: J. Sedlák)

25-37-06--v8vIsW

Pomník Michaela Zeißiga, Horská hřbitov Oybin (Autor fotografie: J. Sedlák)

 

Slavnostní vyhlášení vítězných fotografií fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeP1010492

Druck

Dne 20. 4. 2017, při příležitosti slavnostního zahájení výstavy fotografií z Jizerských hor hrádeckého fotografa pana Petra Mayera na radnici v Hrádku nad Nisou, proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných fotografií v rámci fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“. Fotografická soutěž byla vyhlášená Společností pro kulturní krajinu, z.s. od 1. 12. 2016 do 15. 3. 2017 v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. V průběhu zimy bylo do soutěže zasláno krásných 66 fotografií od 25 českých i německých autorů. Autoři vítězných fotografií a fotografií vybraných pro tvorbu elektronických puzzle byli v rámci vyhlášení výsledků odměněni drobnými cenami a zároveň se mohli v příjemné atmosféře potěšit a nechat inspirovat vystavenými fotografiemi pana Mayera, který se již dlouhá léta věnuje především krajinářským fotografiím.