Projekt Paměť v krajině Trojzemí.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Projekt Paměť v krajině Trojzemí vstupuje na straně naší farnosti do své závěrečné fáze. Zkraje roku byl předán předmět  díla, tedy soubor kP1180177amenné achitektury kolem kostela sv. Bartoloměje s křížovou cestou s  kapličkami a dalšími kamennými objekty dodavateli restaurátorských  prací.  Restaurátoři pan Martin Wagner a Jiří Laštovička by měli během roku 2019 zrestaurovat 41 kamenných objektů. Úhrnná hodnota této etapy díla bude více než 1,5 mil Kč. Náklady budou kryty z 85% z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Nyní ale musíme počkat na příznivější klimatické podmínky, abychom mohli zahájit práce.
Na fotografii vlevo je vidět kaple křížové cesty při jižním vstupu do areálu, v pozadí pak je několik kamenných náhrobníků ze 17. -18. století které projdou restaurováním.

Fotografická soutěž na téma „Hra se světlem“ má svého vítěze.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck 

 

Od dubna do září probíhala v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ třetí fotografická soutěž drobných památek v Trojzemí, tentokrát na téma „Hra se světlem“.Do soutěže bylo zasláno krásných 15 fotografií v kategorii dospělých, ze kterých na základě hodnocení všech projektových partnerů byla vybrána vítězná fotografie a 5 nejhezčích fotografií pro tvorbu elektronických puzzle. Všechny fotografie si můžete prohlédnout v albu zonerama na odkazu https://www.zonerama.com/PametvkrajineTrojzemii/Album/4662007. Vítěznou fotografií se stal snímek s názvem „Boží muka u Huberta“ od autora Jana Mráze, který zachycuje Boží muka u pensionu Hubert ve Ferdinandově.
1
Pro tvorbu elektronických puzzle byly vybrány následující fotografie:
Stará poutní cesta – Dubina, Raspenava (Autor: J. Mráz)
2
Boží muka u Huberta, Ferdinandov (Autor: J. Mráz)
2
Stíny, Vstupní brána na hrad Oybin (Autor: H. Perná)
3o
Ze stínu lípy, Kaplička v Petrovicích (Autor: H. Perná)
4k
Duhové světlo, Mazelova hrobka v Novém Městě pod Smrkem (Autor: H. Perná)
6n
Stávající elektronické puzzle jsou dostupné na internetových stránkách projektu v sekci Puzzle pod odkazem: http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/index3.aspx?rub=22, v blízké době zde budou doplněny i nově vytvořené puzzle z vybraných fotografií této fotografické soutěže. Zúčastněným fotografům děkujeme a přejeme spoustu dalších krásných fotografií.

 

Pozvánka s sousedům – partnerům našim projektovým partnerům

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe
Druck
Kolegové zhradu Oybin a naši partneři v projektu Paměťv krajině Trojzemí nás zvou na slavnostní predani druhé etapy projektu – hospodářského zazemi v předhradi
  dne  25.09.2018 v 18.00. Tyto úpravy se uskutečnily v rámci stejného projektu jako realizujeme úpravy v areálu našeho kostela sv.Bartoloměje v rámci Programu spolupráce Sn-Cz financovaného z EU. V případě zájmu o tuto akci prosím kontaktujte členy našeho projektového týmu ohledně technických záležitostí a zajištění dopravy.
1280px-Berg_Oybin_1Hrad ale můžeme navštívit i mimo toto pozvání. Je  otevřen denně  od dubna do října od 9:00 do 18:00. V listopadu až březnu v době od 10:00 do 16:00 hod.

Okolí Oybinu je doslova stvořeno pro výlety. Pokud se vydáte jakýmkoliv směrem, narazíte jistě na jednu z mnoha vyhlídek. Ty které vám nabídnou pohledy na Lužické a Žitavské hory. unikátní je také Bergkirche, kostel zapuštěný do skalního masivu pod hradem.
Využít k cestě se dá  krom jízdy autem i žitavská úzkokolejka v kombinaci s vlaky z Hrádku nad Nisou do Žitavy. Na Oybin to není daleko ani na kole a pro zdatné turisty je to i na delší pěší výlet.

 

Slavnostní předáni kaple na Uhelné proběhne dne 4. 8. 2018 ve 13.00.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbehttp://farnost-hradek.cz/wp-content/uploads/2017/04/SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi.jpg

26. čuhelnáervence 2018 v podvečer byly osazením pískovcového kříže do nejvyššího místa objektu definitivně dokončeny stavební práce na opravě kaple v Uhelné. Za jediný rok se z padající ruiny stala chlouba Uhelné u Hrádku nad Nisou. Pyšné může být i celé město Hrádku nad Nisou, kam Uhelná územně spadá a které se o znovuzrození této památky nejvíc zasloužilo. Slavnostni predani kaple na Uhelné, kterou rekonstruovalo město Hradek nad Nisou ze spolecneho projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ proběhne dne 4.8.2018 ve 13.00. Krom partnerů projektu vystoupí  ZUS Liberec a písničkářka Jana  Vébrová.

Hradek logo RGB

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje jsou po restaurování zpět na svém místě.

IMG_2296

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje byly na podzim roku 2017 demontovány z podstavců a převezeny do ateliéru zhotovitele. Byl proveden restaurátorský průzkum, odstranění nepůvodních doplňků a očištění povrchu kamene. Po stabilizaci vlhkosti v kameni na potřebnou úroveň bylo provedeno celkové povrchové chemické zpevnění kamene, bylo  provedeno osazení nosných nerezových armatur a plastické doplnění. Doplněn byl  krucifix a poškozené části  rukou sochy Sv. Jana Nepomuckého. Výraznou proměnou prošlo sousoší sv. Jana Křtitele, kde změny doznala řada detailů, ale natočena byla i celá kompozice. Všechny tyto zásahy byly vedeny snahou přiblížit dochované dílo vzhledově co nejvíce originálu, ale přiznat i to, že sochy jsou již 300 let staré.
Průběh instalace který pobíhal v režii našich restaurátorů z ateliéru Wagner je zachycen na fotografiích, které jsou přístupné zde… ► nebo poklepem na fotografii.
Restaurování proběhlo v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, č. 100260207 kde naše farnost spolupracuje s dalšími čtyřmi partnery na společném díle v Trojzemí. Rozhodně rádi doporučíme aktivity které zvelebují hrad Oybin ve stejnojmenné obci v Žitavských horách. Hotovo mají ve Frýdlantu, kde byla restHradek logo RGBaurována křížová cesta. V Žitavě v areálu bývalého františkánského kláštera práce vrcholí, areál dvora aktuálně ještě není přístupný.  Hrádek nad Nisou dokončil v rámci stejného projektu práce na morovém sloupu na námětí a dokončena byla i kaple na Uhlené. Poděkování za spolupráci při realizaci akce patří i Městu Hrádek nad Nisou za všestranoou pomoc s realizací celého  projektu.

Projektoví partneři se koncem června setkali v Hrádku nad Nisou.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbesncz2020_rgb_150dpi

Dne 26. 6. 2018 se u PP1 na radnici v Hrádku nad Nisou uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Slavnostní otevření Křížové cesty, zdroj: MěÚ Frýdlant

Slavnostní otevření Křížové cesty, zdroj: MěÚ Frýdlant

Hlavním tématem setkání byla především postupná realizace projektových aktivit a milníků jednotlivých partnerů. Všichni partneři se vzájemně informovali o stávajících a do konce roku plánovaných aktivitách. LP Společnost pro kulturní krajinu v současní době dokončuje pasportizaci drobných památek v regionu Žitavska a tvorbu questingových a turistických tras. Město Hrádek nad Nisou (PP1) se po dokončení rekonstrukce morového sloupu se sousoším sv. Anny a obnově kapličky na Uhelné soustředí také na pasportizaci drobných památek, tvorbu webové aplikace a přípravu informačních materiálů. PP2 Římskokatolická farnost aktuálně připravuje poslední výběrové řízení, a to na restaurování souboru kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Město Frýdlant (PP3) v květnu dokončilo milník rekonstrukce Křížové cesty na Křížovém vrchu. Ke slavnostnímu otevření Křížové cesty a jejímu vysvěcení litoměřickým biskupem Mons. Mgr. Jana Baxanta, které se konalo dne 12. 5. 2018, natočilo město Frýdlant i krátké video, které můžete shlédnout na odkaze https://www.youtube.com/watch?v=Dd8EuB1nF-8.Dále se bude PP3 věnovat především přípravě a tvorbě informačních materiálů (questingové trasy, mapa „památky Frýdlantsko“ aj.) a také pasportizaci drobných památek na Frýdlantsku. U PP4 v Žitavě se chýlí ke konci revitalizace klášterního dvora v Městských muzeích Žitava a připravuje se realizace sanace hrobek na klášterním dvoře, která bude pravděpodobně započata příští rok. PP5 obec Oybin také dále pracuje na stavebních prací na hradě a klášteře Oybin a stejně jako někteří další partneři (LP, PP3, PP4, PP5) také připravuje své questingové trasy a další informační materiály.

Kaplička na Uhelné, zdroj: MěÚ Hrádek nad Nisou

Kaplička na Uhelné, zdroj: MěÚ Hrádek nad Nisou

     Dalším bodem jednání byly informační materiály a opatření, a to především materiály společné či příbuzné pro více partnerů jako jsou např. questingové trasy s pracovními listy a questingovým pasem, publikace drobných památek, mapy drobných památek a další. Zároveň byla také diskutována publicita projektu a informační tabule o projektu, které budu umístěny u jednotlivých partnerů.
Projektoví partneři se během letních prázdnin potkají při slavnostním otevření obnovené kapličky na Uhelné, které se nejen pro partnery, ale i pro veřejnost uskuteční dne 4. 8. 2018. Další koordinační setkání je pak plánováno na září 2018 v Žitavě.

 

 

 

 

 

Hradek logo RGB

Dubnové setkání projektových partnerů v Městských muzeích Žitava.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Dne 17. 4. 2018 se u PP4 v Žitavě uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. Hlavní body partnerské schůzky byly především: kontrola plnění milníků včetně informací o realizovaných aktivitách, publicita projektu, informační opatření a informační tabule u jednotlivých partnerů a společné aktivity a společné informační materiály (questingy, publikace aj.).Všichni projektoví partneři postupně představili a zzittau1hodnotili své aktivity, které jsou součástí jednotlivých milníků. PP1 město Hrádek nad Nisou již dokončilo milník č. 1 Rekonstrukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, stejně tak i milník č. 2 Obnova a rekonstrukce kaple na Uhelné. Zároveň byli partneři pozvání na slavnostní otevření kapličky, které je plánováno na 4. 8. 2018. PP2 Římskokatolická farnost se aktuálně soustředí na restaurování 4 kamenných soch z areálu kostela sv. Bartoloměje a na přípravu výběrového řízení restaurování kamenné architektury křížové cesty, taktéž v areálu kostela. Město Frýdlant (PP3) na Křížovém vrchu, po revitalizaci zeleně (milník 3), dokončilo také stavební práce rekonstrukce Křížové cesty, která je součástí milníku č. 2. K dokončení celého druhého milníku schází již jen osazení informačních tabulí a pamětní desky na Křížové cestě a její slavnostní otevření, na které byly pozváni a budou se ho účastnit i všichni projektoví partneři. Slavnostní otevření a vysvěcení Křížové cesty za účasti litoměřického biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta je plánováno na sobotu 12. 5. 2018. I v Žitavě u PP4 probíhá realizace plánovaných aktivit. V současné době se nejvíce pracuje na sanaci klášterního dvora Žitava, konkrétně na milníku č. 2 obsahující zlepšení stavu zeleně s částečnými úpravami a vydlážděním cest a sanaci hrobek. Současně projektový partner pracuje také na přípravě publikačních opatření, konkrétně na přípravě kalendáře „Památky Žitavsko“ a na tvorbě questingové trasy v oblasti Žitavy. PP5 obec Oybin také informovala o svých aktivitách, konkrétně především o zahájení stavebních pracích na zřízení hospodářského zázemí předhradí (milník č. 3).
Dále byly partnery diskutovány společná informační opatření, především značky pro questingové trasy a questingový pas a informační tabule s informacemi nejen o projektu, ale také o projektových partnerech, které si partneři vzájemně umístí v místech realizace projektu či ve vybraných místech v daných městech. V rámci questingových tras byly představeny první značky pro questingy, které realizuje LP, byly dořešeny drobné grafické návrhy a připomínky zpracování značek a questingového pasu. Graficky shodné značky dále budou vytvořeny také ke questingovým trasám ostatních partnerů (PP3, PP4, PP5). Dále byl prostor věnován také webové aplikaci drobných památek, která je v současné době připravována (PP1). LP, PP1 a PP3 mají za úkol postupně dodávat informace k drobným památkám, které jsou výstupy mapování památek v jednotlivých regionech a které budou obsahem webové aplikace, která má být kompletně vytvořena do září roku 2019.
Na konec jednání byli partneři provedeni po Městských muzeích Žitava a po klášterním dvoře, kde město Žitava prezentovalo dokončené, aktuálně realizované i plánované aktivity.
Všichni projektoví partneři se znovu setkají na již zmíněném slavnostním otevření Křížové cesty na Křížovém vrchu ve Frýdlantu v sobotu 12. 5. 2018.

Třetí fotografická soutěž drobných památek.

Druckemblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

J_Rozkova_-_U_krizku

Snímek „U křížku“ od autorky J. Rožkové

Společnost pro kulturní krajinu v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ vyhlašuje již třetí: FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ DROBNÝCH PAMÁTEK s cílem zachytit tematicky drobné památky v Trojzemí (Hrádecko, Frýdlantsko, Žitavsko) pohledem turistů a veřejnosti. Fotografie zařazené do soutěže budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách projektu http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz v  sekci  Projekt – aktuality. Výherní fotografie bude vyhlášena v každé kategorii do 30. 9. 2018 a její a utor bude odměněn drobnou cenou. Přičemž za drobnými památkami nemusíte daleko cestovat, jsou nezaměnitelnou součástí krajiny a často se nachází v naší blízkosti. Fotosoutěž bude probíhat v termínu  od 17. 4. 2018 do  31. 8. 2018 a bude rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících na: 1. děti, 2. mládež a 3. dospělí.
Odkaz na soutěžní podmínky: http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/page3.aspx?zaz=25-90
Internetové stránky projektu: http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz
E- mail: pametvtrojzemi@gmail.com
Úkolem  soutěžících  je  libovolně tematicky vyfotografovat drobnou památku v Trojzemí na téma  „Hra  se  světlem“ a zaslat ji na e-mail: pametvtrojzemi@gmail.com,  společně s doplňujícími  informacemi:  název  fotky,  název památky,  soutěžní  kategorie,  jméno  autora  a kontakt.  Do  předmětu  emailu  soutěžící  uvede „Fotografická soutěž –Hra se světlem“.
Autor zasláním  fotografie  souhlasí  s podmínkami soutěže a fotografie je tím do soutěže zařazena.

 

Průběh prací z kontrolního dne 05.4.2018 z restaurátorských prací na souboru barokních soch u kostela Sv. Bartoloměje

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Sochy Sv. Jan Křtite a Sv. Jana Nepomuckého z prostoru před kostelem sv. Bartoloměje byly na podzim roku 2017 demontovány z podstavců a převezeny do ateliéru zhotovitele. Byl proveden restaurátorský průzkum, odstranění nepůvodních doplňků a očištění povrchu kamene. Po stabilizaci vlhkosti v kameni na potřebnou úroveň bylo provedeno celkové povrchové chemické zpevnění kamene. Od posledního KD bylo u obou soch provedeno osazení nosných nerezových armatur a plastické doplnění. Rozpracováno je plastické doplnění krucifixu a rukou sochy Sv. Jana Nepomuckého. Při průzkumu bylo zjištěno, že svatozář pravděpodobně nebyla osazena, bude ještě ověřeno, zda neexistuje starší dobové vyobrazení, jak socha dříve vypadala. Řeší se také to, jak vypadala palmetová ratolest , oproti původnímu záměru půjde pravděpodobně  o náročnější a zdobnější provedení. Ve spolupráci s odborníky z památkové péče se hledá i výraz výsledné  podoby sousoší Sv. Jana Křtitele, které by odpovídalo co nejvíce původnímu originálu.

P1150986P1150984

P1150988P1150988

Restaurování soch v areálu kostela sv. Bartoloměje.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

jank1

Jan Křtitel před restaurátorským zásahem

jank2

Jan Křtitel po stabilizaci

jann1

Jan Nepomucký před restaurováním

jann2

Jan Křtitel po stabilizaci.

Restaurování soch v areálu kostela sv. Bartoloměje započalo již na počátku listopadu roku 2017 na soše sv. Jana Nepomuckého i na sousoší sv. Jan Křtitele. Sochy byly nejprve sneseny ze svých podstavců, ze kterých po celá staletí shlížely na prostranství před kostelem. Potom byly za účasti odborníků  naloženy a vydaly se na cestu do restaurátorského ateliéru.  Poté započal  podrobný restaurátorský průzkum povrchu, zda se nedochovala v hloubkách původní polychromie. Zároveň započalo řízené vysychání, omytí povrchu, měkčení krust a zpevnění degradujících partií původního pískovce. Pískovec je sice materiál velmi ušlechtilý a mimořádně vhodný pro sochařskou práci, problémem je však jeho malá odolnost proti povětrnostním vlivům. Dříve tomu naši předkové čelili tzv. polychromií, nebo-li nátěry a malbou soch. Ta sochy původně zdobila, ale také je chránila před výkyvy počasí. Polychromie ale vzala většinou zasvé, naopak povrch soch začal degradovat tím, že postupně reagoval s látkami  obsaženými ve vzduchu. Na povrchu soch se začaly objevovat tvrdé krusty, které se postupně oddělovaly od základu. Časem by tak socha zcela ztratila svoji původní modelaci. Proto bylo nezbytné provést odborné odmývání, měkčení a stabilizaci povrchu soch. Teprve poté mohla  proběhnout biosanace – preventivní ochrana proti růstu lišejníků a mechů. Následně pak mohou proběhnou práce na doplnění poškozených partií nově vsazovaným a nebo umělým kamenem.
Restaurování soch probíhá v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, který je podpořen  prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce Sasko – Česká republika z prostředků Evropské unie.
Akce byla podpořena také Městem Hrádek nad Nisou.

Hradek logo RGB