Dubnové setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ ve Frýdlantě.

P1010530emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Druck

Projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ (100260207), financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, se opět sešli dne 25. 4. 2017, tentokrát na radnici ve Frýdlantu.

Obsahem koordinačního setkání bylo především vzájemné předání informací o realizovaných aktivitách jednotlivých partnerů, konzultace a koordinace společných aktivit projektu a hodnocení prvních monitorovacích období jednotlivých partnerů.

Všichni partneři postupně představili realizované aktivity, průběh jednotlivých milníků a průběh a stav výběrových řízení a plánovaných stavebních pracích. V rámci společných aktivit byla tématem především první fáze mapování drobných památek na Žitavsku (LP), Hrádecku (PP1) a Frýdlantsku (PP3) a požadované výstupy prvního mapování, které nadále slouží jako podklady pro questingové a turistické trasy a tvorbu a obsahovou náplň webové aplikace k 150 drobným památkám v Trojzemí. Dále byla vyhodnocena první fotografická soutěž „Drobné památky v zimě“ a slavnostní vyhlášení vítězných fotografií v rámci této soutěže, které se konalo dne 20. 4. 2017 na radnici v Hrádku nad Nisou při příležitosti slavnostního zahájení výstavy krajinářských fotografií z Jizerských hor od hrádeckého fotografa pana Mayera. Zároveň byla tématem setkání plánovaná druhá fotografická soutěž v rámci projektu, která by měla být vyhlášená v průběhu května, tentokrát na kreativní téma „Život v neživém“.

Revitalizace zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje v Hrádku n. Nisou.

Druck

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Hradek logo RGB

Prostor bývalého hřbitova kolem kostela sv. Bartoloměje je dnes parkově upraven a obsahuje rozsáhlý soubor kamenných památek Detail odkrytého nástupu na zaniklou cestu kolem kaplí křížové cesty

Detail odkrytého nástupu na zaniklou cestu kolem kaplí křížové cesty

různého druhu. Dominantou areálu je   14 kaplí křížové cesty, 4 sochy při západním vstupu vstupu do areálu a soubor kamenných náhrobků a pomníků od 17 až do 19. století. Po zrušení hřbitova byl celek několikrát parkově upravován, poslední větší úpravy ale proběhly již před mnoha desítkami let v 30. letech 20. století. V současné době probíhá celková obnova areálu v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, který byl připraven ve spolupráci celkem pěti partnerů od nás i ze Saska. Více o projektu je možno se dozvědět zde… ►  Prostor kolem kostela byl udržován v zahradní úpravě. Zeleň v areálu však nebyla úplně ideálně udržována, v havarijním stavu jsou také pískovcové památky. Taktéž stavební podstata areálu není v pořádku, v minulosti zde došlo i ke zhroucení některých zdí.  V lokalitě se vyskytuje několik významných vzrostlých stromů, především borovice černá. Zajímavostí je cypřišek vrostlý do obvodové zdi. Většina lip má mohutné kořenové náběhy přesahující přes obrubníky. Lze předpokládat, že lípy byly vysázeny kolem roku 1930 (dle srovnání dobové fotografie z r. 1920 a 1930) Lípy byly v minulosti ořezány na hlavu, nyní mají relativně mohutné sekundární koruny.
Sanace areálu začala revitalizací zeleně, která se skládá z několika aktivit. V plánu je a nebo probíhá:
 Příprava území, kácení – kácení je navrženo jako bezpečnostní, údržbové a prostorově kompoziční.
 Sadové a terénní úpravy – vyrovnání terénu po kácených dřevinách, nové výsadby, ošetření stávajících dřevin.
 Zpevněné plochy – lemující pás s krytem z kamenné drti, nové chodníky – sjednocená kamenná kostka dlažební drobná štípaná, nové osazení vybouraných a očištěných zahradních obrubníků, dlažba před J vstupem do kostela bude předlážděna, okapový chodníček lemující hřbitovní zdi a vystupující reliéfy.

Obkop kolem obvodové zdi areálu

Obkop kolem obvodové zdi areálu

 Vybavenost – 8 ks nových  typových laviček.
 Předlažba stávající plochy u hlavní brány – stávající dlažba rozebrána, očištěna znovu použita.
 Úprava travnatých ploch kolem vlastního kostela.
 Lemující pás kolem fasád kostela – pás vysypaný drobným kamenivem tmavé barvy.
Vzhledem k tomu, že součástí věci jsou zemní výkopové práce, při kterých nelze plně vyloučit možnost archeologických nálezů ze staršího osídlení, bude probíhat také odborný archeologický dohled.

 

Praktické školení k mapování drobných památek

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Dne 31.3.2017 bylo pod vedením Národního památkového ústavu realizováno v Hrádku nad Nisou praktické školení pro pasportizaci drobných památek v terénu, které se zaměřilo na mapování drobných památek v regionu Hrádecka a Žitavska. Jak je vidět z fotografie, ale i z celého alba publikovaného na Zonerama, oním terénem byl příhodný areál kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Konkrétně byly modelově mapovány sochy sv. Jana Nepomuckého před vstupem do kostela vlevo, a sv. Jana Křtile před vstupemškolení vpravo při pohledu na západní vstup kostela.Praktické školení navázalo na teoretické školení k mapování drobných památek (prosinec 2016) a jeho náplní bylo především vlastní mapování drobných památek v terénu dle Metodiky pro dokumentaci drobných památek, která byla v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ zpracována Národním památkovým ústavem. Terénní dokumentace památek zahrnuje především poznání památky in situ, fotodokumentaci, popis drobné památky, zákresy umístění památky (širší pohled), zákresy samotné drobné památky a vyplnění expertního listu (záznamového formuláře).Na základě teoretického a praktického školení a zpracované Metodiky pro dokumentaci drobných památek budou externí pracovníci realizovat pasportizaci 50 drobných památek na Žitavsku (LP), 50 drobných památek na Hrádecku (PP1) a 50 drobných památek na Frýdlanstku (PP3).Výstupy ze školení, modelově dokumentované památky mohou pomoci při restaurování obou soch, které se připravuje v návaznosti na nyní prováděné terénní úpravy kolem kostela. Více informací k celému projektu lze nalézt na stránkách Společnosti pro kulturní krajinu, která celou akci zastřešuje. Odkaz na stránky zde… ►

 

Výsledky vyhodnocení zimní fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Výsledky vyhodnocení zimní fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“

Pro nadšence fotografování a turistiky všech věkových kategorií byla od 1. 12. 2016 do 15. 3. 2017 Společností pro kulturní krajinu, v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“, vyhlášená první fotografická soutěž na téma „Drobné památky v zimě“. Na vyhlášení soutěže se podíleli všichni projektoví partneři, tedy město Hrádek nad Nisou, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, město Frýdlant, město Žitava a obec Oybin. Cílem soutěže bylo zachytit drobné památky v zimě pohledem turistů a veřejnosti.

Do soutěže bylo během zimy zasláno krásných 66 fotografií od 25 českých i německých autorů v rámci dvou soutěžních kategorií mládež a dospělí. Fotografie zachycovaly různorodé drobné památky v Trojzemí jako například kamenné kříže, hraniční kameny a milníky, boží muka, pomníčky, památníky a křížky, skalní reliéfy nebo také německé studny a kašny a další. Všechny fotografie si můžete prohlédnout na http://www.kulturnikrajina.com/page3.aspx?zaz=25-29.

Fotografie byly vyhodnoceny nezávislou odbornou porotou dne 30. 3. 2017. V kategorii mládež (10 – 18 let) se vítěznou fotografií stala fotografie s název „Socha sv. Jana u Sirného pramene“ od autora Josefa Františka Straky, která zachycuje sochu sv. Jana v Horní Světlé. V kategorii dospělí (nad 18 let) byl jako nejlepší vybrán snímek s názvem „Svatý Jakub u Jindřichovic 1“ od autorky Kateřiny Zajíčkové, který zachycuje malou zříceninu kostela sv. Jakuba ze 13. století u Jindřichovic pod Smrkem. Druhé místo v kategorii dospělých obsadila fotografie „Zlatá Trýzeň“ vyfocená Janem Mrázem a na třetím místě se umístil snímek Hany Perné „Stará poutní krása“. Autorům vítězných snímků gratulujeme.

Odborná porota a projektoví partneři také v rámci soutěže vybrali 6 nejhezčích fotografií pro tvorbu elektronických puzzle. Těmito fotografiemi jsou „Zlatá Trýzeň“ od Jana Mráze, snímek „U křížku“ Jitky Rožkové, fotografie „Sv. Jakub u Jindřichovic 1“ zaslaná Kateřinou Zajíčkovou, snímek s názvem „Strážce lesa“ od autorky Hany Perné, fotografie „Dům Christiana Davida a studna v Herrnhutu“ od Michaela Tietzeho a fotografie „Anděl na Žitavském hřbitově Frauenfriedhof“ od autorky Petry Glass. Elektronické puzzle budou pro všechny dostupné online na internetových stránkách projektu http://www.kulturnikrajina.com/index3.aspx?rub=20. Dále budou všechny soutěžní fotografie využity pro další projektové aktivity jako například tvorbu informačních materiálů nebo pro doplnění databanky a dvoujazyčné webové aplikace, která bude obsahovat informace k 150 drobným památkám a která umožní návštěvníkovi plánování jeho návštěvy příhraničního regionu dle tras nebo objektů zájmu.

Pro ty, kteří se nestihli soutěže zúčastnit, a pro další zájemce chystá Společnost pro kulturní krajinu druhou fotografickou soutěž drobných památek v Trojzemí, která bude probíhat od 1. 6. 2017 do 15. 8. 2017. Všechny potřebné informace a soutěžní podmínky budou včas zveřejněny na internetových stránkách projektu v sekci Aktuality.

 

 

1_misto_kategorie_dospeli_-_Svaty_Jakub_u_Jindrichovic-_K_ZajickovaSocha_sv_Jana_u_Sirneho_pramene_-_J_F_StrakaJ_Rozkova_-_U_krizku

 

Stará poutní krása2_misto_kategorie_dospeli_-_Zlaty_Tryzeň_-_J_MrazM_Tieze_-_Diakonie_Herrnhut_mit_Brunnen

P_Glass_-_Engel_auf_dem_Zittauer_FrauenfriedhofStrážce lesa4_misto_kategorie_dospeli_-_Kaple_na_poli_u_Krizan_-_M_Paul

 

 

Společnost pro kulturní krajinu vyhlašuje fotografickou soutěž

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Společnost pro kulturní krajinu, z. s. vyhlašuje v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“, do kterého je rozsáhle zapojena i naše farnost, první Fotografickou soutěž na téma: „Drobné památky v zimě“ s cílem zachytit drobné památky v Trojzemí v zimě pohledem turistů a veřejnosti.

Soutěž bude probíhat od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017, fotografie lze do soutěže posílat do 15.3.2017. Soutěž je rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících na: 1. děti, 2. mládež a 3. dospělí.

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících, kterými jsou:

1. Děti – do 10 let

2. Mládež – od 10 do 18 let

3. Dospělí – 18 a více let.

Úkolem soutěžících je libovolně vyfotografovat drobnou památku v Trojzemí a zaslat ji na emailovou adresu pametvtrojzemi@gmail.com , společně s doplňujícími informacemi: název fotky, název památky, soutěžní kategorie, jméno autora a kontakt. Do předmětu emailu soutěžící uvede „Fotografická soutěž – Drobné památky v zimě“. Autor zasláním fotografie souhlasí s podmínkami soutěže a fotografie je tím do soutěže zařazena.

Více informací k soutěži naleznete na www.kulturnikrajina.com a přímo   zde… ►

Paměť v krajině Trojzemí

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck

Paměť v krajině Trojzemí

Projekt s názvem „Paměť v krajině Trojzemí“ spojuje 6  projektových partnerů z Euroregionu Nisa ze Saska a Česka. Účelem projektu je  dosažení společného hlavního cíle, a to zachování společného kulturního dědictví, jeho propagace, zaměřená na obyvatele v Trojzemí, zejména na Hrádecku, Chrastavsku, Frýdlantsku a Žitavsku a to včetně  dětí a mládeže.  Cílem projektu je ale také to, aby se z kulturního dědictví mohli těšit a obohatit návštěvníci příhraničního regionu.
Lead partnerem projektu je Společnost pro kulturní krajinu z. s., dalšími partnery jsou Město Hrádek nad Nisou, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, Město Frýdlant, Statutární město Žitava a Obec Oybin.
Plánovaný projekt je zaměřen na zmapování drobných kulturních památek, které nejsou v Seznamu národních kulturních památek v zájmovém území (Hrádecko, Chrastavsko, Frýdlantsko a Žitavsko), jejich propagaci prostřednictvím webové aplikace a  obnovu 7 kulturních památek a jejich využití pro podporu rozvoje cestovního ruchu.
Realizace projektu bude probíhat v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019.

Za Římskokatolickou farnost Hrádek nad Nisou půjde o následující obsah:

Restaurování souboru kamenné architektury z bývalého hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou.
Kostel sv. Bartoloměje je poprvé připomínán již v roce 1288 – svou současnou, pozdně barokní podobu nabyl po několika přestavbách roku 1764. Zrušený hřbitov s dnes parkovou úpravou obklopující kostel má svou dávnou historii. Dochoval se zde především soubor čtyř barokních plastik – sv. Josef a Archanděl Michael na pilířích vstupní západní brány do hřbitova a za nimi dále po stranách chodníku ke vstupu do kostela sv. Jan Nepomucký a sv. Jan Křtitel. V mohutné jednoduché obvodové hřbitovní zdi, postavené roku 1751 stojí čelem ke kostelu čtrnáct rozměrných, pozdně barokních výklenkových kaplí zastavení křížové cesty, pocházející z roku 1767 – 68. V současnosti je prostor bývalého hřbitova udržován v zahradní úpravě. Hřbitovní architektura se nachází ve velmi zanedbaném, zuboženém stavu. Tato situace bude napravena celkovým restaurátorským zásahem.
Projekt Paměť v krajině Trojzemí je podporována také Městem Hrádek nad Nisou.

Hradek logo RGB